(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, máme devět hodin, takže já zahajuji další, druhý jednací den 58. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Mám poznamenáno, že s náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Juchelka.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Co se týče omluv členů vlády, tak se omlouvá paní ministryně Benešová Marie - osobní důvody, pan ministr Petříček Tomáš do 13 hodin - pracovní důvody a pan ministr Plaga Robert - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to je body 334 až 341. Dále budeme pokračovat body z bloku zákony druhé čtení.

A nyní se podívám do sálu, zdali se někdo hlásí s návrhem na změnu schváleného pořadu 58. schůze. Ano, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. (V sále je hluk.) A prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, paní ministryně, pane ministře. Včera jsme po třech letech schválili zrušení daně z nemovitosti, po třech letech, co jsme to tady prosazovali. Zatím jste dvakrát odmítli projednávat naše návrhy na prodloužení a odpuštění sociálního pojištění firmám a osobám samostatně výdělečně činným, ale my jsme urputní v tom a nevzdáme ten souboj. Takže mi dovolte, abych navrhl, abychom dnes odpoledne jako první dva body, nebo po pevně zařazených, pokud tam jsou, já mám pocit, že nejsou, ale pokud by byly, tak po pevně zařazených bodech, projednali body 290 a 291. Včera jsem to obsáhle zdůvodňoval.

Já nerozumím tomu, zejména u toho programu Antivirus C, že se vládní poslanci brání debatě o prodloužení. Víte, že ty první dva programy, A a B, jsou prodlouženy už do konce října, dneska jsem v monitoringu zaznamenal výroky několika členů vlády, že přemýšlejí o tom, že by ty programy prodloužili do konce roku. U toho programu A si myslím, že je to dobré rozhodnutí, u programu B je to problematické. Nicméně máme tři programy. Dva budou fungovat minimálně v září a v říjnu a ten třetí, který zasahuje největší počet malých podnikatelů a až 800 tisíc zaměstnanců, o tom vůbec odmítáte vést debatu a myslím, že to je škoda. Pokud jste proti, tak byste to měli vyjádřit svým hlasováním, a ne tím, že se ten bod vůbec neprojedná.

Takže formálně navrhuji, abychom po pevně zařazených bodech odpoledne projednali nejdříve bod číslo 290 - to je vlastně prodloužení Antiviru C, to znamená zákon o odpuštění sociálního pojištění malým firmám do 50 tisíc zaměstnanců, a pak ten bod 291, což je odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Ten první zákon, jak jsem říkal, se dotýká až 800 tisíc zaměstnanců, 100 tisíc firem, ten druhý zhruba 700 tisíc živnostníků. Je to celkem 1,5 milionu občanů, těch, kteří platí daně a kteří vlastně financují provoz našeho státu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, pane předsedo, já vás ještě jenom malinko zadržím, protože ty body, o kterých jste hovořil, bod 290, 291, tak tady mám poznamenáno, že se to mezitím snad nějak přečíslovalo, a je to 287, 288.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Děkuji moc, protože jsme nějaké body vyřadili. Děkuji za upozornění. Takže 287 a 288. Já jsem použil ty původní body z původní pozvánky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hlavně ty tisky. Měl by to být tisk 947 a 948.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A oba dva, jenom připomínám, jsou navrženy k projednání v § 90 odst. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. A já jenom, protože ono je to přes tu roušku strašně špatně slyšet - vy jste to navrhoval, pane předsedo, jako první bod dnes odpoledne? První dva body?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: První body po pevně zařazených. Já si myslím, že tam zatím nejsou, ale kdyby tam náhodou nějaký byl, tak první a druhý bod dnes od 14.30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ano, děkuji, ve 14.30.

Teď se mi tady hlásila nejprve písemně k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze paní poslankyně Věra Kovářová. Dále se připraví pan poslanec Černohorský a pan poslanec Bauer.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Já bych si dovolila opět navrhnout zařazení tří bodů. Jsou to body 237, 238 a 239 již podle nového, přečíslovaného programu, sněmovní tisky 766, 774 a 753. Jedná se v podstatě o totožné návrhy zastupitelstev Pardubického, Zlínského a Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní krajů.

Tak jak jsem již zmiňovala, je to návrh systémového řešení finančních prostředků pro kraje, který by navýšil tyto finanční prostředky ze spotřební daně z minerálních olejů a daně silniční. Je to odůvodněné. Kraje také mají své komunikace. Tato daň je placena a právě z toho důvodu by kraje měly z těchto daní dostat peníze na opravu krajských komunikací druhých a třetích tříd. Vláda ve svém programovém prohlášení konstatovala, že připraví systémové řešení pro financování krajských komunikací druhých a třetích tříd. Zatím to neudělala, takže my jsme to udělali za vládu. Myslím si, že by to bylo dobré řešení a kraje by nemusely každý rok takzvaně leštit kliky u vlády, aby dostaly peníze na krajské komunikace. Dostávají je pozdě, pak horko těžko je utrácejí, nestíhá se to do konce roku. Důvod toho našeho systémového řešení je, že by si kraje mohly lépe a na delší dobu plánovat opravu a rekonstrukce či výstavbu komunikací druhých a třetích tříd. (V sále je hluk.)

Proto prosím, abyste podpořili návrh, který by tyto tři body dal napevno dnes odpoledne jako první až třetí bod. Popřípadě varianty, jak půjdou, to nechám na vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Teď s přednostním právem vystoupí k programu schůze předseda klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu na dnes napevno ve 12.45 - změny v orgánech Sněmovny. Bude to podle mě několik hlasování a bude to velmi krátké.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, prosím vás, protože tady byl hluk.

 

Poslanec Radim Fiala: Napevno dnes ve 12.45 po dohodě s předsedou volebního výboru a předsedy některých poslaneckých klubů. 12.45 - změny v orgánech Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP