(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Teď máme v pořadí pana poslance Chvojku s přednostním právem. Prosím. Připraví se pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych nechtěl tak jako včera zařazovat a vyřazovat nějaký bod, ale opět bych poprosil o přesunutí, resp. posunutí několika bodů. Jsou to body z bloku druhých čtení. Všechno jsou to body pana ministra vnitra, resp. Ministerstva vnitra. Je to novela Ústavy, tisk 527, volební obvody, novela zákona Senátu, tisk 528, změna volebních zákonů, tisk 529, archivnictví, tisk 534, o Sbírce právních předpisů, tisk 575, o Sbírce právních předpisů souvisejících, tisk 576, matriky, tisk 593, a zrušení obsolentních zákonů, tisk 608. Takže je to osm zákonů z dílny Ministerstva vnitra.

Prosím o jejich zařazení úplně dolů v rámci bloku druhých čtení, a to nad bod střelné zbraně, což je také bod pana ministra vnitra, to znamená, aby to měl na konci v rámci jednoho bloku, jak tam má střelné zbraně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, ono přes tu roušku je opravdu špatně slyšet. Takže zařazení za jaký bod? Slyšel jsem jenom střelné zbraně.

 

Poslanec Jan Chvojka: Před střelné zbraně nebo nad střelné zbraně, prostě aby to měl v jednom bloku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Před střelné zbraně, ano. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Černohorský a připraví se pan poslanec Bauer. To jsou zatím poslední dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, rád bych opětovně navrhl nový bod schůze, který by zněl Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a návrh dalších opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice. Podrobně to tady odůvodňoval včera kolega Michálek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Kam zařadit?

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Chtěl bych to napevno dnes od 14.30.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dnes od 14.30 hodin. Nyní pan poslanec Bauer. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Hezký den, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se na vás opětovně, již podruhé, obrátil s prosbou o zařazení sněmovního tisku číslo 918, což je dočasné daňové zvýhodnění soukromého dárcovství. Já už jsem o tomto sněmovním tisku s mnohými z vás hovořil. Jedná se o to, že nejenom firmy se v současné době nacházejí ve složité ekonomické situaci, ale i stovky sportovních klubů, stovky neziskových organizací, které pracují v sociálních službách, samozřejmě mnohé kulturní organizace jsou bytostně vázány na soukromé sponzorství nebo donátorství. Z tohoto důvodu jsme dlouhodobě přemýšleli, jakým způsobem těmto organizacím alespoň dočasně pomoci, a proto navrhujeme dočasně, pouze na roky 2020 a 2021, možnost zvýšit daňový odpočet ze současných 10 % resp. 15 % - záleží na tom, jestli se jedná o fyzickoum nebo právnickou osobu - na 30 %. Cílem našeho návrhu skutečně není, aby se dary navyšovaly, ale je to spíše snaha udržet ochotu společensky odpovědných firem, aby se nadále podílely na sponzorování mnohých oblastí nebo mnohých sportovních klubů, mnohých neziskových organizací atd. Je to sice krátká novela, nicméně pokud bychom propustili tento návrh do dalšího čtení, jistě bychom pomohli podle mého názoru stovkám organizací, které se skutečně nacházejí ve velice složité situaci.

Návrh bych dal jako další bod mezi pevně zařazené body na dnes odpoledne od 14.30.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže další bod poté, co budou zařazeny různé body, pakliže budou, tak jako další bod. A je to tisk 918? (Devět set osmnáct.) Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, zatím poslední přihlášený ke změně pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhnu poměrně jednoduchou změnu pořadu. Navrhuji předřadit bod číslo 31, zákon o pedagogických pracovnících, před bod číslo 11, zákon o ČNB. Skutečně považuji tu normu, která řeší otázku pedagogických pracovníků, za výrazně podstatnější v tuto chvíli. Máme velký nedostatek učitelů a současně stále významný problém, že se nám nedaří zapojit odborníky z praxe do výuky. Tento zákon tohle aspoň zčásti řeší. Je to vládní návrh zákona. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám to poznamenáno. Podívám se, jestli ještě někdo další chce měnit pořad schůze. Nikoho dalšího nevidím.

Mám tady poznamenáno, kdo má dnes narozeniny, dokonce už jsem byl upozorněn džentlmenským kolegou. Takže dnes má narozeniny naše kolegyně paní poslankyně Margita Balaštíková. Přeji všechno nejlepší. (Potlesk.) Narozeniny má také pan poslanec Martin Baxa, ale ten není dnes přítomen, takže aspoň na dálku přejeme všechno nejlepší. (Potlesk.) Věk číst pochopitelně nebudu, mám ho také poznamenaný, ale je nám všem dvacet, ne?

 

Půjdeme hlasovat. Jako první k pořadu schůze mám poznamenaný návrh předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, aby na dnes odpoledne po 14.30 byly jako první pevně zařazené body, jako první a druhý bod zařazen bod 287, tisk 947, a bod 288, tisk 948.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 96 poslanců, pro 42, proti 3. Návrh byl zamítnut.

 

Jako další zde mám návrh paní poslankyně Věry Kovářové, aby body 237, 238 a 239, což jsou sněmovní tisky 766, 774 a 753, byly zařazeny jako první až třetí bod dnes odpoledne napevno ve 14.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 94 poslanců, pro 41, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Dále je tady návrh předsedy klubu SPD Radima Fialy, to je technická záležitost, napevno dnes ve 12.45 bod změny v orgánech Sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 96 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh podal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Je to návrh, abychom osm tisků, které jsou ve druhém čtení, tisky 527, 528, 529, 534, 575, 576, 593 a 508, zařadili před střelné zbraně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno 97 poslanců, pro 96. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP