(9.30 hodin)
(pokračuje Toman)

Současně podporuji rozhodnutí zemědělského výboru, který nepřijal pozměňovací návrh týkající se zákazu klecových chovů nosnic. Já už jsem tady minule říkal, že doporučuji nechat spotřebitele, ať on rozhodne, z jakého chovu vejce preferuje, protože pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů nosnic, tak se domnívám, že by měl být stanoven jednotně v celé Evropské unii, protože tento stanovený zákaz pouze pro Českou republiku zhorší konkurenceschopnost našich zemědělců. A protože jsme říkali, že by to bylo dobré v celé Evropské unii, tak chci v této souvislosti říci, že jsem odeslal na Radu ministrů žádost, deklaraci České republiky k zákazu chovu nosnic v klecích, celoevropský, a v této deklaraci navrhujeme, aby v rámci zlepšování welfare nosnic Evropská komise předložila zákaz chovu nosnic v klecích v rámci celé Evropské unie. Rada tuto deklaraci bude projednávat příští týden v pondělí. Tak toto bylo, myslím, důležité, abych řekl, že Ministerstvo zemědělství dalo podnět na Evropskou radu na zákaz klecového chovu nosnic v klecích po celé Evropě.

Takže děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr. Zeptám se zpravodaje garančního výboru, zdali má taky případně zájem vystoupit. Zájem nemá, takže nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášenou řadu poslanců a poslankyň. Nyní tedy udělím slovo s přednostním právem, za poslanecký klub SPD přednese ve třetím čtení stanovisko paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím. (Hluk v sále).

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat, který je nyní ve třetím čtení, má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás, paní poslankyně, přeruším. Poprosím Poslaneckou sněmovny u o klid! Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Jeho účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, byť i z nedbalosti. Našemu hnutí SPD toto téma není lhostejné a jakoukoli právní ochranu zvířat a jejich zlepšení života podpoříme, včetně zákazu klecových chovů slepic.

Ještě zde stručně připomenu své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu na ochranu zvířat, které rozšiřují a zakazují metody týrání a usmrcování. Jedná se o zmrazení zaživa bez předchozího omráčení. Tato brutální metoda nebyla dosud v zákoně na ochranu zvířat zakázána.

Dále chceme vyjmout psy a kočky ze seznamu laboratorních zvířat. Zastáváme názor, že v jednadvacátém století by mělo být skoncováno s praktikami odvětví založeného na pokusech s bezbrannými tvory. A jak jinak začít než právě psy a kočkami?

Dále, třetím pozměňovacím návrhem je povinnost chovatelů zaregistrovat identifikační číslo psa, takzvaný čip, do jednoho ze stávajících soukromých registrů, což přispěje k potírání množíren, a zároveň se lépe ztracený pes dohledá.

Dalším návrhem je zvýšení správních sankcí za týrání zvířat, které nebyly od roku 2008 zvyšovány i přes vysokou brutalitu pachatelů na zvířatech.

A posledním návrhem je povinnost rozdělovat určená zvířata v prodejnách podle pohlaví. Bohužel často se to u prodejců živých zvířat, hlavně ve zverimexech, neřeší, takže se často stává, že ačkoliv nechcete, koupíte březí samici. Pak se dočkáme nechtěných přírůstků a dochází k nežádoucímu množení, včetně toho, že příliš mladé samičky po porodu zbytečně umírají, nehledě na vysoké veterinární náklady v případě nemocí u příbuzenského křížení. Není nic jednoduššího než určená zvířata oddělit u dodavatele ještě předtím, než se dovezou na prodejnu. (Přetrvávající hluk v sále.)

Hnutí SPD samozřejmě podpoří, jak už jsem předtím říkala, všechny dobré návrhy, které přispějí ke zlepšení života zvířat. Děkuji také za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já ještě jednou požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, protože v závěru už jsme tady skoro neslyšeli, o čem paní poslankyně hovořila, kvůli hluku v sále.

Nyní jako další vystoupí pan poslanec Václav Klaus, který všem není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Další vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková, která má dnes narozeniny. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla vystoupit v tomto zákoně ke dvěma bodům. Teď to bude bod jeden, a to je pozměňovací návrh k odškodnění chovatelům kožešinových farem. Jsou na stole dva pozměňovací návrhy. Jeden podávám já jako předsedkyně podvýboru, kam spadá tahle problematika, a druhý podává kolega Pošvář. Oba dva mají za cíl napravit tu vzniklou situaci, která na trhu vznikla, a rozdíl je samozřejmě ve výši toho odškodného.

Já bych chtěla říci, že mediální kampaň, která je o tu částku vedena, mě mrzí, že je tak strašně nepravdivá a opomíjí, že jsou tady znalecké posudky, o které se ten můj pozměňovací návrh opírá. Já nebudu rozporovat, že soudní znalec má jiné částky, než si třeba představují obyčejní lidé. Ten člověk je na to vzdělán, má k tomu kulaté razítko a to bychom se dostali tedy do opravdu něčeho jiného, čemu se nedá říkat demokracie.

Já bych chtěla říci, proč se ta částka tak moc liší. Unikla totiž pozornosti jedna jediná položka, která zvyšuje tu cenu, a to je cena chovného stáda. Nikoliv cena pouze jednotlivých utracených zvířat, ale cena chovného stáda. A to je rozdíl skutečně osmdesáti milionů. Jestli chceme tedy být féroví, zakázali jsme těm chovatelům chovat ta zvířata, tak bychom měli být féroví a umět je odškodnit v plné výši.

A co bych chtěla ještě říct, není pravdou, že je tam ještě i náhrada za ušlý zisk a že je tam náhrada za majetkové újmy. Chovatelé kožešinových zvířat samozřejmě požadovali tuto částku, ale došlo k dohodě, že se vzdávají nároku na ušlý zisk a vzdávají se náhrady za nemajetkové újmy. Takže není to pravdou. A pokud budeme hlasovat pro kolegu Pošváře, tak jsme ty lidi obyčejně okradli. To je fakt, to nejsou emoce, to jsou čísla, která jsou podložena znaleckými posudky, a já si netroufám to rozporovat, já nejsem znalec v oboru oceňování kožešinových farem. Kdo je a kdo se takhle chce tvářit, prosím. Já mu nebudu sahat do jeho svědomí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, já bych se vás rád ještě jenom zeptal, protože jak vidíme na tabuli, vy jste tam přihlášena totiž dvakrát, teď ještě a ještě úplně jako předposlední. Není to nějaký omyl?

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Ne, není to omyl, pane předsedající, budu vystupovat ještě jednou. Nechtěla jsem mít tak dlouhé vystoupení. (Předsedající: Aha. Jste přihlášena ještě dvakrát.) Ne, jednou ještě. Ještě jednou prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Já jenom, abych to měl v merku.

Takže pan poslanec Petr Bendl vystoupí nyní, prosím, pane poslanče, a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Doufám, že mě bude skrz ten náhubek slyšet. Pokusím se mluvit srozumitelně, snad to půjde.

Já jsem přihlášený jenom jednou. Nechci k tomu hovořit příliš dlouho, přestože by to na debatu bylo. Mám strach, že to dopadne slovy klasika - mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždycky. Nicméně aspoň pár poznámek k těm klíčovým věcem, které projednáváme uvnitř zákonů, které řada z nás považuje za opravdu důležité.

Nejprve řeknu, co mně principiálně vadí a co si myslím, že stejně budeme muset do budoucna změnit. Pan ministr tady říkal, že ten zákon upravuje možnost obcí s rozšířenou působností řešit situaci týraných zvířat, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu je v tom jiný alibismus. Zákon říká, že obec může, ne musí, a to v případě, že jde o týrané zvíře. Já si myslím, že to "může" se má změnit do budoucna na "musí" a neměl by to stát ukládat obci s tím, že bude-li to obec stát více než 200 tisíc korun, pak tedy stát té dané obci s rozšířenou působností přispěje na řešení situace týraných zvířat. Já si principiálně myslím, že stát by se měl chovat odpovědně, a v okamžiku, kdy jde o týrané zvíře, prokazatelně týrané zvíře, což můžeme doložit, pak stát je povinen zasáhnout a neměl by říkat, že obec může zasáhnout.***
Přihlásit/registrovat se do ISP