(9.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dále máme návrh pana poslance Černohorského, aby bod kontrola usnesení k pandemii, usnesení číslo 1162 - to bylo to, co jsme hlasovali včera - byl zařazen dnes od 14.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 95 poslanců, pro 54, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď máme jako šestý návrh pana poslance Bauera z ODS. Jedná se o tisk 918, což je daňové zvýhodnění soukromých dárců, abychom zařadili dnes odpoledne mezi pevně zařazené body, přičemž máme tím pádem jeden ten pevně zařazený bod. Takže za kontrolu toho usnesení tím pádem. To je to, co jsme teď prohlasovali.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33, přihlášeno 97 poslanců, pro 48. Návrh byl zamítnut.

 

A jako poslední je tady návrh pana poslance... Kontrola hlasování, ano. (Po chvíli:) Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající. Moje jméno je Birke.

Já bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu poprvé, aby následující hlasování zpochybnila, protože jsem hlasoval pro, a na sjetině mám zdržel se. Žádám o zpochybnění hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pane poslanče Birke. (Smích.) Ne, to myslím v dobrém. My se známe ještě z doby, kdy jsem nebyl ve Sněmovně. No, tak to byl polibek smrti možná. Teď nevím. Co jsem to chtěl říct?

 

Takže je tady námitka proti hlasování, takže budeme hlasovat o námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou poslance Birkeho? Kdo nesouhlasí s námitkou?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 97 poslanců, pro 96. Námitka byla přijata.

 

Takže si zopakujeme hlasování a je to návrh pana poslance Bauera, aby tisk 918, daňové zvýhodnění soukromých dárců, byl zařazen v podstatě tím pádem jako druhý bod dnes po pevně zařazeném bodu, což je za tu kontrolu usnesení k pandemii. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bauera.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 35, přihlášeno 95 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat. Takže to bude dnes druhý pevně zařazený bod.

 

A nyní máme poslední návrh a je to pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a návrh zní předřadit bod 31, o pedagogických pracovnících, před bod 11.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 36, přihlášeno 97 poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Takže tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a přejdeme do pořadí, které máme odsouhlaseno. Jako první bod projednáme

 

334.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 19. června na 49. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, což je zemědělský výbor, pan poslanec Pavel Kováčik. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 514/5, který byl doručen dne 4. června 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 514/6.

Ptám se, zdali chce případně ještě vystoupit teď navrhovatel, případně zpravodaj garančního výboru. (Ministr Toman: Ano.) Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jenom velmi stručně uvedu vládní návrh zákona. Vládní návrh zákona mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Novela provádí transpozici směrnice Evropské unie o ochraně zvířat, zavádí definici množíren, stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy a kočky v množírně, a tak dále. Zároveň novela zavádí licenci k provádění veřejného vystoupení s vybranými druhy šelem a jejich rozmnožování v cirkusech.

Co se týče dalších věcí, tak novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech. Dále je cílem zákona zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Dále návrh zákona dále zpřesňuje a výslovně upravuje povinnost zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. Upravuje povinnosti při deratizaci a rozšiřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností možnosti, kdy uložit správní trest propadnutí zvířete nebo ochranné opatření zabrání zvířete.

Tento vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

V rámci druhého čtení, které proběhlo 3. června, byla podána řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pozměňovací návrhy se týkají zejména zákazu prodeje nebo předání psa na veřejném prostranství, zákazu usmrcování zvířat zmrazováním, zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost osob při porážení zvířat a tak dále. To znamená, my jsme tyto pozměňovací návrhy podpořili, protože si myslíme, že přispějí ke zkvalitnění návrhu, a proto s nimi souhlasím.

Dále byly uplatněny pozměňovací návrhy týkající se kompenzace zákazu chovů kožešinových zvířat. Ministerstvo souhlasí s tím principem odškodnění jako náhrady škody, a to formou sazby na jednotlivá chovaná zvířata. Samozřejmě musím také zdůraznit, že ministerstvo souhlasí se snížením sazeb, to je ten pozměňovací návrh pana poslance Pošváře, a to s ohledem na finanční možnosti kapitoly a zároveň na obhajitelnost navrhované výše kompenzačního příspěvku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP