(9.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

A pak mám ještě jednu poznámku, která se týká zvířat, jestli mě pan ministr bude poslouchat, už je to poslední spíš námět, protože nevím, jestli to patří do zákona, nebo jestli se tím nezabývat ve vyhlášce. Už jsme o tom spolu částečně mluvili. Mám za to, že cesta porážky skotu zejména na pastvinách je na stole. Já považuji skutečnost, že dnes, když někdo chce porazit krávu nebo býka, tak jej musí dovláčet doslova a do písmene ve stresu do zařízení, kde je pak zvíře následně usmrceno - považuji za daleko humánnější možnost usmrtit zvíře přímo na pastvině, kde vůbec netuší, že se něco takového bude odehrávat. Zvíře není vystresované, není to nebezpečné ani ten transport tam není, protože transport divokého býka do místa, kde tedy legálně smí být poraženo, je strašlivý. Kdo jste to zažil, jak je to zvíře ve stresu, tak víte, o čem mluvím. Myslím si, že daleko humánnější je to zvíře usmrtit přímo na té pastvině a samozřejmě za dodržení hygienických podmínek zvíře potom transportovat na porážku. Moc bych si přál, kdyby Ministerstvo zemědělství v téhle té oblasti bylo aktivní a přišlo s nějakým legislativním návrhem, který to umožní. A tím svou debatu skončím. Doufám, že k nějakému rozumnému kompromisu nakonec v zákoně dojdeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za slovo děkuji. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Dnes jdu krátce vystoupit, byť člověk, který zde vystupuje většinou v souvislosti s volbami nebo se zákony dopravními, tak dnes jdu krátce hovořit i k tomuto zákonu. A je to z toho důvodu, jak víte, že je v něm také můj pozměňovací návrh. Je to pozměňovací návrh, který je označen pod písmenem P a který se z celé té široké problematiky věnuje mediálně známému, nebo hodně diskutovanému zákazu klecových chovů slepic.

Na úvod vám i veřejnosti a divákům, kteří nás sledují, dlužím určitě vysvětlení, proč tato moje aktivita. Je to jednoduché. Vychází to z mé rodiny, z mého osobního blízkého života, kde návrh, aby tato věc byla zkrátka zakázána, abychom se připojili k moderní společnosti v zahraničí, ať už v Rakousku, Německu, a věřím, dalších státech Evropy, abychom byli jedni z prvních, tak zkrátka mi to dává smysl, a už když jsem sledoval projednávání tohoto zákona u kolegů na zemědělském výboru v první půlce letošního roku, tak jsem vnitřně věděl, že tyto návrhy budu rád podporovat, budu o nich hovořit i se svými kolegy, kteří s tím třeba nesouhlasí. Bez znalosti nějakých větších detailů, jako divák, jak jsem sledoval, tak jsem si ty detaily nastudoval a pochopil.

Víte o mně, že jsem tady byl i v minulém volebním období. Velmi dobře si pamatuji právě problematiku zákazu chovu kožešinových zvířat, těch farem, kde jsme se dlouho potýkali s ekonomickou stránkou věci, s arbitrážemi, s náhradami za ušlé zisky a podobně. A i z toho důvodu jsem nakonec, a to společně v týmové práci s odborníky, s lidmi z hnutí Obraz, s panem Voršilkou, kterého rád budu jmenovat, tak jsme společně připravili návrh, který vám teď chci představit a krátce o něm promluvit. Vnímáme ho jako kompromisní.

Ideově vycházíme z návrhu kolegy Honzy Pošváře, z toho roku 2027, ale velmi jednoduše to, co tam přidáváme, jsou právě dvě možné výjimky zohledňující potenciální ekonomické problémy. Jedna výjimka pracuje s rokem 2030, kdy chovatelům bude umožněno požádat o výjimku u krajské veterinární správy, pokud prokážou, že výstavba nových budov, nových zařízení, ta transformace na alternativní systémy při zachování stejného objemu produkce je pro ně složitá, téměř nemožná, náročná z různých legislativních, procesních důvodů, které oni sami nemohou ovlivnit. Takže mohou dostat takovou výjimku. A druhá výjimka míří dokonce až do roku 2033. Zdá se to hodně dlouho, ale věřím, že když je to výjimka, že to budou případy ojedinělé. A ta pracuje s tím, že určitě si pamatujete vy, co se o to zajímáte, že ještě do roku 2017, to byl poslední termín, se ty aktuální, ty rozšířené klecové chovy, obohacené klecové chovy, zaváděly na základě tehdejších změn legislativy. A 15 let je právě životnost takových zařízení. Jsme přesvědčeni o tom, že tohle je rozumný kompromis mezi společenským povědomím, náladou v naší společnosti, kde chceme takovou věc udělat, a tou ekonomickou stránkou věci.

Abych podpořil velmi krátce svůj návrh pro vás, kteří jste případně ještě nerozhodnutí, tak mám v ruce tři materiály. Je tady jeden dopis od pana Zbyňka Opatrného z Tovačova. (Ukazuje.) Je to, přátelé, soukromý chovatel nosnic s dvacetiletou zkušeností. Dokonce získal ocenění Výrobek Olomouckého kraje. Je členem Asociace soukromého zemědělství. A tento chovatel nás a tuto cestu jednoznačně podporuje. To byl pro mě silný argument, proč si říkám, že jdeme správnou cestou.

Další dva materiály - jeden je český: Praktická doporučení pro bezproblémový chov nosnic ve voliérových systémech. (Ukazuje.) Takže prosím, těm z vás, kteří máte obavy z ekonomických dopadů, odpovídám, už v České republice vzniká metodika, jakým způsobem nosnice chovat, aby měly tu výkonnost, tu plodnost, aby zkrátka to množství produkce nebylo u chovatelů nějakým způsobem omezeno. A povedlo se mi dokonce získat - mám to zapůjčené - z Dolního Saska, z Německa, už poměrně obsáhlý seriózní materiál (ukazuje), který přesně a už opravdu velmi odborným způsobem tuto problematiku a tuto novou metodiku pro tamní chovatele popisuje, ukazuje jim, jak na to, jak být úspěšní. Takže věřím, že i tohle jsou materiály, které přinejmenším je jednoduché si z němčiny přeložit do češtiny, a že i čeští chovatelé by se tímto mohli inspirovat. Myslím si, že můžeme být rádi a potenciálně hrdí, že Česká republika jednou opět bude takovým tím lídrem, tím, kdo bude na čele Evropské unie.

Takže tolik na obhajobu mého návrhu pod písmenem P.

Poslední - pro pana předkladatele a pana zpravodaje - je legislativně technická oprava tohoto mého návrhu, kterou bych tady rád načetl. Můj návrh, ta textace pouze zpřesňuje odkazy na jednotlivá písmena v paragrafech toho zákona. Vysvětlím. Vzniklo to tak, že když jsme psali můj pozměňovací návrh, tak jsme se odkazovali na původní znění zákona, což bylo chybné. Měli jsme se odkazovat na už připravenou vládní novelu. Takže opakuji a garantuji, v této legislativně technické opravě se neskrývá žádný zádrhel, žádná změna významu nebo nějaký posun v obsahu. Je to opravdu pouze textové zpřesnění v návětích, v odkazech na novelu.

Zní takto: V bodě 6 v § 27 odst. 12 písm. c) se text j, k nebo l nahrazuje textem j až l a dále text k, l nebo m se nahrazuje textem k až m.

A druhá legislativně technická oprava tohoto mého návrhu: v bodě 8 v § 27a odst. 20 písm. c) se text j, k nebo l nahrazuje textem j až l a text k, l nebo m se nahrazuje textem k až m.

Jak říkám, je to pouze legislativně technická uvnitř toho mého pozměňovacího návrhu. Takže prosím pana zpravodaje pak v hlasování, aby do procedury zařadil i tuto legislativně technickou úpravu.

Tedy pozměňovací návrh písmeno P, který vnímám jako kompromisní, a všechny prosím o jeho podporu. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová a připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP