(10.00 hodin)

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Poslankyně pokládá na řečnický pultík plyšovou slepici.)

Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych říct pár slov k této novele, kterou dneska budeme schvalovat - novela proti týrání zvířat.

Chtěla bych říct, že pro Piráty je to úplně zásadní téma. Chtěli bychom přenést, aby se chov hospodářských zvířat přiblížil k tomu, jak se mají chovat zvířata v 21. století, to znamená, aby jejich život nebyl plný zbytečného utrpení a aby člověk nevydělával víc jenom proto, že je to prostě za cenu, že ta zvířata žijí opravdu v děsivých podmínkách. Zvířata jsou živí tvorové. Podle občanského zákoníku se ze statusu, že byla dříve vnímána jako věc, zvířata byla vnímána jako věc, ustoupilo a dneska už na ně pohlížíme jako na živé tvory, kteří vnímají bolest a utrpení. A samozřejmě pakliže jsou chovaná v nějakých drastických podmínkách, tak je jejich život opravdu plný utrpení.

Já jsem si tady přinesla s sebou slepici, je tedy plyšová. Kolega Zahradník se mě dneska ptal, jestli jsem vůbec někdy v životě viděla živou slepici. Já můžu říct, že jsem viděla, že jsem vyrůstala jako dítě, jezdila jsem na prázdniny, kde na zahradě měla teta slepice, které měly i své jméno, takže vím, jak vypadá slepice, která se cítí dobře a která prostě ten život má v přírodě, v pohybu. Ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že hospodářský chov slepic musí být třeba více ekonomický, ale přesto i potom, co jsme zorganizovali na výboru pro životní prostředí kulatý stůl, kde jsme vlastně diskutovali možnosti, jak je možné přejít od formy chovu v klecích k jiným druhům bezklecového chovu, tak tam jsme vlastně v té diskusi, které se účastnil i pan profesor Hartung z Německa z Veterinární univerzity, hovořili o tom, že v Německu k tomu přechodu došlo během čtyř let, a to dokonce bez podpory dotací, pouze na základě státních půjček. Takže v Německu se to podařilo za čtyři roky.

Proto podávám pozměňovací návrh, který zakazuje klecové chovy od roku 2025. Reaguji tím na to, že i české potravinové řetězce, supermarkety se zavázaly, že už nebudou prodávat ve svých obchodech vejce z klecových chovů, a stejně tak někteří výrobci. Takže si myslím, že vlastně je všechno nastaveno tak, že by k tomu roku 2025 už nebyla v podstatě žádná poptávka, nebo tak velká, po vejcích z klecových chovů. Současně k tomu vlastně i vybízí to, že průzkumy, které byly dělané na jaře letošního roku, říkají, že 78 % Čechů si nepřeje, aby slepice byly takto chované v klecových chovech, a současně 87 % Čechů už nechce kupovat vejce z klecových chovů, takže si myslím, že je na to zrovna dobrá situace, abychom vlastně vyslyšeli přání Čechů a současně našich voličů.

Ráda bych požádala a poprosila, jestli byste podpořili můj pozměňovací návrh, který tedy míří k ukončení klecových chovů už k roku 2025. Ale budu ráda, když podpoříte i pozměňovací návrh kolegy Jana Pošváře, který má pozměňovací návrh, který míří k roku 2027, nebo pana kolegy Kolovratníka, který tady mluvil přede mnou. Myslím, že všechny tyto tři pozměňovací návrhy budou mít velmi žádoucí dopad na kvalitu života a vůbec na to, jak slepice budou v České republice chovány.

Druhá věc, o kterou bych chtěla požádat, jestli byste podpořili můj druhý pozměňovací návrh, který má číslo G11 a měl by usnadnit odhalování množíren psů a koček a měl by zabránit tomu, když jsou zvířata týraná v obydlí drastickým způsobem a není možné to nějak prokázat, když už to týrání má úroveň trestného činu.

Děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Radka Holomčíka a připraví se pan poslanec František Vácha. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný, protože bych chtěl, abychom po dvou letech dneska o tomto zákonu hlasovali. Řeknu jenom tři věci.

Za prvé vnímám ty argumenty, které říkají, že z hlediska i dopadu na naše zemědělství by ta snaha o zrušení klecových chovů měla být celoevropská. Tím rozhodně neříkám, že to nemáme zrušit u nás, to by byl špatný výklad, co říkám, ale myslím si, že pokud nám skutečně záleží na tom, abychom se v přístupu k ochraně zvířat při týrání posouvali do 21. století, tak bychom měli využít toho, že jsme součást Evropské unie, a snažit se o to, aby vlastně tato praktika vymizela z Evropské unie jako celku.

Já jsem zaznamenal některé aktivity některých europoslanců na půdě Evropského parlamentu. Mám informaci od našich europoslanců, že by se Evropský parlament měl v blízké době zabývat rezolucí, která by tohle nějakým způsobem řešila, která by se vyjadřovala k tomu "pojďme to zrušit na území celé Evropské unie". Hovořil jsem o tom i s panem ministrem zemědělství a chtěl bych tady vyzvat k tomu, abychom se spojili, protože jde o práva zvířat a jde o zemědělství. Myslím si, že pokud najdeme shodu a budeme jak na půdě našeho parlamentu, tak na půdě Evropského parlamentu dávat tu podporu aktivitám pana ministra, který říkal, že dal na stůl návrh na zrušení klecových chovů v celé Evropě, tak můžeme této věci pomoct a byla by to další ukázka toho, že pokud jde o důležité věci, tak jsme schopni se i na půdě českého parlamentu, české Poslanecké sněmovny dohodnout a udělat to tažení společně. Takže doufám, že moje výzva tady padne na úrodnou půdu, že budeme v této věci táhnout za jeden provaz. Myslím si, že by to byla dobrá vizitka pro Českou republiku, kdybychom se stali celoevropským lídrem ve snaze ukončit klecový chov na území celé Evropské unie. To je první věc.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, a chtěl bych navázat na to, co tady říkal pan poslanec Bendl, který zde hovořil o porážkách na pastvě. Já už jsem asi jednou nebo dvakrát navrhoval do státního rozpočtu navýšení rozpočtu Státní veterinární správy na to, aby zajistila veterinární dozor na takzvaných detašovaných pracovištích jatek. V principu jde o to, že se zvíře, které žije buď na pastvě, nebo je případně ustájené, omráčí a odkrví v nějakém schváleném zařízení nedaleko vlastně té pastviny nebo toho místa, kde žije, čímž pádem se vlastně zbavujeme toho transportu, toho stresu spojeného s tím odvozem na jatka. A zároveň zahraniční zkušenosti ukazují, že tím pro zemědělce vzniká i poměrně zajímavý sortiment výrobků, protože zákazníci, a děje se to i v České republice, jsou ve vztahu k ochraně zvířat při týrání čím dál citlivější, takže si myslím, že pokud bychom tuto věc podpořili, detašované pracoviště jatek, tak tím vlastně dáme v dnešní těžké době zemědělcům další možnost, jak se dostávat do černých čísel, jak prosperovat, a zároveň tím pomůžeme zvířatům snižovat jejich utrpení, v tomto případě spojené s transportem na jatka. Podle informací, co mám, je vyhláška v podstatě připravena, byť v té podobě, jak je teď, by určitě zasloužila aktualizaci. Veterinární zákon tomu nebrání. A já to určitě, přestože ten rozpočet na příští rok bude napjatý, potom budu navrhovat znovu, protože si myslím, že je určitě správně podporovat tímto způsobem naše zemědělce a zároveň je to vlastně takový moderní přístup k ochraně zvířat před týráním a zvyšování jejich životního standardu.

A poslední věc, kterou zde řeknu, jenom avizuji návrh na změnu procedury. Vysvětlím ho tady, abych potom nezdržoval před hlasováním. Budu navrhovat prohození bodů 6 a 7 tak, abychom v případě kompenzací pro kožešinové farmy prvně hlasovali pro pozměňovací návrh pana poslance Pošváře, a pak až o tom, který přišel ze zemědělského výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP