(10.20 hodin)
(pokračuje Vácha)

Kolem návrhů také vznikly obavy, že by v cirkusech nemohli vystupovat koně. Koně jsou ale explicitně zmíněni v § 3d toho zákona jako hospodářská zvířata, to znamená, koně dál budou moci v cirkusech vystupovat. Ostatně cirkusy, tak jak je dnes známe, vznikly v roce 1768 právě na předvádění vojenských koní.

Obecně lze tedy konstatovat, že se jedná o velmi kompromisní návrh. Navíc zemědělský výbor podpořil návrh pana kolegy Kotta M3, který posouvá účinnost těch zákazů drezury nově narozených zvířat až od roku 2022, a to si myslím, že je rozumné podpořit.

Ještě mám několik slov a poznámek ke genezi. Je zajímavé, že Ministerstvo zemědělství vydalo 19. října 2018 tiskovou zprávu, v níž oznámilo, že hodlá zavést zákaz drezury všech zvířat v cirkusech. Aspoň tak to bylo prezentováno. Návrh byl obsažen v této novele zákona na ochranu zvířat, prošel meziresortním připomínkovým řízením a na přípravě se podílelo výrazně i Ministerstvo životního prostředí. Obě ministerstva se v té době velmi vzácně shodla, že drezura, vystupování zvířat, resp. volně žijících druhů zvířat v cirkusech není správná. Co se pak stalo, to nevíme. Do Sněmovny totiž přišel návrh, který jakoukoli podle mého názoru smysluplnou regulaci postrádá a navrhuje v této věci pouze vydávání licencí Ústřední veterinární správnou na předepsaném formuláři, který obsahuje pouze jméno pověřených osob a provozní řád. Na základě toho by cirkusy mohly nejen cvičit, ale i množit. Ústřední veterinární správa potom by pověřila krajskou veterinární správu ověřením údajů v žádosti, a pokud by tam nebyl žádný rozpor, vydává licenci, což znamená nárůst byrokracie i velké finanční náklady, což se píše i v samotné důvodové zprávě. Cituji: "Uvedené úkony jsou často časově náročné a znamenají pro krajské veterinární správy nemalé finanční náklady zahrnující nákladné cestování, příslušný podíl mzdových nákladů a provádění úkonů veterinárního dozoru." Navíc zahraniční zkušenosti s licencováním ukazují, že systém nebývá v praxi dobře aplikován a lze jej obcházet.

Kde tedy došlo k tomu dramatickému obratu? Ministerstvo zřídilo expertní komisi složenou z pěti zástupců Ministerstva zemědělství, jednoho zástupce Ústřední komise pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství, dvou zástupců Státní veterinární správy, správního úřadu resortu Ministerstva zemědělství, jednoho zástupce Asociace svazů chovatelů koní a jednoho zástupce z Ministerstva životního prostředí a tří zástupců cirkusů. Tedy celkem devět zástupců Ministerstva zemědělství, jeden z asociace, které se náš pozměňovací návrh vůbec netýká, tři zástupci cirkusů a jeden jediný - teď to nemyslím nijak zle - chudák z Ministerstva životního prostředí. Já bych si osobně tedy představoval expertní komisi trochu vyváženější, čekal bych, že by tam mohli být další experti na problematiku chovu zvířat, etologii, animal welfare a podobně, např. i z akademické sféry. Tam asi došlo k tomu výraznému obratu. Nicméně bych chtěl konstatovat, že pozměňovací návrhy, které k tomuto tématu přijal zemědělský výbor, jsou velmi rozumným kompromisem mezi zákazem vystupování všech zvířat v cirkusech, jak původně navrhovalo ministerstvo, a volným licencováním, které obsahuje současné znění.

Já bych vás tedy chtěl všechny požádat o podporu. Již dnes je zákonem zakázána drezura nově narozených jedinců některých vybraných druhů zvířat v naší republice, jsou to primáti, ploutvonožci, kytovci, nosorožci, hroši a žirafy. V Evropě je 27 zemí, které nějakým způsobem regulují vystupování různých druhů zvířat v cirkusech. Pro pořádek mezi ně nepočítám Itálii. Ve čtyřech z nich je úplný zákaz zvířat v cirkusech. Podobná praxe, jakou navrhují tyto pozměňovací návrhy, tedy vyloučení volně žijících druhů zvířat, je podle dostupných zdrojů v sedmnácti evropských zemích - ono to číslo se trochu liší, jestli někdo mluví o Evropské unii, nebo o celé Evropě, protože tam je třeba Bosna a Hercegovina a podobně. V poslední době, pro zajímavost, došlo k zákazu např. na Slovensku, 1. září 2019. Od 20. ledna 2020 platí zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v Anglii, v procesu zákazu je Wales, kde začne platit 1. prosince, Skotsko a Irsko zavedly zákaz využívání volně žijících druhů už 2018, takže postupně celá Británie bude mít zákazy. Ta Británie k tomu přistoupila, protože podle výzkumů veřejného mínění tam až 94,5 % britské společnosti se vyjádřilo, že je pro (řečeno proti) zákaz vystupování. Pro zajímavost třeba v Indii - Indie už v roce 1998 zakázala drezuru a předvádění pěti druhů volně žijících druhů zvířat: lvů, tygrů, leopardů, medvědů a opic.

Na našem území proběhlo několik anket a je důležité se podívat na otázky, jaké se kladly v těch anketách, protože zásadní je, jestli se ptáte na zákaz všech zvířat, nebo zákaz volně žijících druhů zvířat. Z průzkumu veřejného mínění agentury Focus na 1 200 respondentech starších osmnácti let ze září 2018 vyplývá, že 70 % obyvatel České republiky nesouhlasí s drezurou volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Když se ptali na přijetí zákona regulujícího vystupování zvířat v cirkusech, tak 74 % respondentů tento zákaz podporuje a z nich dokonce 35 se staví pozitivně k úplnému zákazu vystupování všech zvířat. Agentura STEM udělala výzkum, kde se ptala na zákaz všech zvířat, a tam samozřejmě, to je pochopitelné, 62 % bylo proti zákazu vystupování všech zvířat. Podle průzkumu Ministerstva životního prostředí z roku 2018, to bylo on-line na jejich webových stránkách, by zakázalo vystupování volně žijících druhů zvířat 89 % respondentů, dohromady to bylo něco přes 9 000.

Máme tady několik petic, petice tady v Poslanecké sněmovně. Jednu za zákaz vystupování divokých druhů volně žijících zvířat, ta má 27 000 respondentů, a pak je tu petice, ale ta je za zachování cirkusů se všemi zvířaty, která má 26 908 podpisů. Některá města také udělala ankety, třeba Brno, tam je 79 % proti vystupování cirkusů s volně žijícími druhy zvířat, v Bruntále 76 %.

Takže závěrem, abych nezdržoval, bych chtěl zopakovat, že se nejedná o zákaz vystupování zvířat v cirkuse ani bezprostřední zákaz vystupování volně žijících druhů, nýbrž zákaz drezury nově narozených jedinců pravděpodobně od roku 2022. Současná zvířata tedy budou moci v cirkusech dál vystupovat, nikdo je neutratí a nesní. Takže pevně věřím, že zvážíte výše uvedené argumenty a podpoříte tyto velmi kompromisní návrhy. A já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se paní poslankyně Margit Balaštíková. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat za postoj pana profesora Váchy, protože si skutečně myslím, že to, co jsme tam původně odsouhlasili jeho pozměňovacím návrhem, to znamená to kočování, to je pozměňovací návrh A17 a A48, by dostalo do velmi složité a nekomfortní situace majitele a provozovatele cirkusů. Tímto se v podstatě připojuji k jeho požadavku na zvážení podpory tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které tam jsou, dostatečně ochraňují volně žijící zvířata pro další drezuru v našich cirkusech.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP