(10.10 hodin)
(pokračuje Holomčík)

V principu se jedná o to, že my si první upravíme mechanismus, resp. části těch kompenzací do podoby, na kterých je nějaká shoda, a poté si schválíme to, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to předjednáno i s panem zpravodajem a myslím si, že je to velice vstřícný krok pro klid hlasujících, protože například Piráti se vyjádřili, že rozhodně kompenzace podporujeme, protože tam skutečně došlo v podstatě z roku na rok k tvrdému vypnutí, ale chceme, aby odpovídaly reálným číslům. Takže potom vás poprosím o podporu svého návrhu tak, abychom upravili tuto hlasovací proceduru. A děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Patrik Nacher. Ale je to zvláštní, že už mi tady svítí několik minut, ale pana poslance nevidím. Jo, vidím vás, tak prosím, máte faktickou poznámku. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já jsem na jiném místě, abychom drželi rozestupy. Ale předpokládám, že tak malý nejsem, abych nebyl vidět. Já už jsem se přihlásil po vystoupení Martina Kolovratníka. Chtěl bych říct před závorku, že podporuji pozměňovací návrh, který považuji za kompromisní, to je pozměňovací návrh Martina Kolovratníka. A v tomto duchu jsem i odepisoval těm lidem. Mně přišlo přes tisíc mailů, nevím, jak jste na tom vy ostatní. Takže to je násobně více než při jakémkoli jiném legislativním návrhu. Nicméně to je to, jak se zachovám při tom hlasování.

Nicméně bych rád položil, protože nejsem odborník na toto téma, dvě takové základní otázky.

Za prvé. Bavíme se tady o chovu slepic, o klecovém chovu - jestli by nebyl efektivnější zákaz prodeje vajíček z tohoto chovu, protože z té zpětné vazby, kterou jsem navnímal, když jsem si ověřoval odpovědi na ty maily, tak abychom my to tady nezakázali a zároveň se sem pak nedovážela vejce z tohoto chovu z jiných zemí, kde to zakázáno není. Jinými slovy, můj dotaz směřuje k tomu, jestli lze něco takového domluvit na úrovni celé Evropské unie. Aby to nebylo tak, že my něco tady přijmeme, a potom někde jinde o to více bude slepic v klecovém chovu. To je jeden dotaz. Jinými slovy - zákaz prodeje, nikoli zákaz chovu. To je podle mě efektivnější.

Na přetřes toho jsem chtěl říct, že já se snažím taky kupovat vajíčka z volného výběhu, a musím říct, že v některých obchodech neuspěji, že je tam nenajdu. To jenom na přetřes jedné kolegyně, která, nevím, kdo přesně tady o tom mluvil, že to zákazníci chtějí a obchodníci to prodávají. Tak já ne všude vajíčka z volného výběhu umím sehnat.

Druhý dotaz se týká informace, že některé řetězce oznámily, že nebudou odebírat vajíčka z klecového chovu. Mě by docela zajímala informace, kolik se prodá v České republice vajíček v platu a kolik se použije vajíček do různých potravin, které si my všichni kupujeme, které už takovou kontrolu samozřejmě nemají. Mně to přijde jako docela zajímavá informace. (Upozornění na uplynutí času.) Takže jestli můžu o toto poprosit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr na faktickou. Máte dvě minuty, prosím. A připraví se na faktickou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji mockrát. Já jenom navážu tady volně na pana poslance předřečníka. Jenom chci říct pár bodů k tomu, co Česká republika navrhuje v rámci zlepšování welfare nosnic. My navrhujeme, aby se zakázal klecový chov nosnic od roku 2030. Zároveň navrhujeme, aby se to sjednotilo, to znamená, že některé členské státy obohacené chovy zakazují a požadují po producentech, aby vejce pocházela pouze od nosnic z alternativních chovů. Jednostranné zákazy klecových chovů na národní úrovni dle rozhodnutí jednotlivých členských států nejsou žádoucí, protože vedou k nerovným podmínkám na jednotném trhu. Z důvodu zajištění konkurenceschopnosti producentů vajec v jednotlivých členských státech je třeba problematiku klecových chovů řešit harmonizovaným způsobem na úrovni celé Evropské unie. Vzhledem k tomu, že za účelem dodržet legislativní požadavky chovatelé vynaložili nemalé finanční prostředky, bude nutné kompenzovat případné ztráty chovatelům, kteří v důsledku zákazu klecových chovů budou nuceni ukončit činnost nebo odepsat nesplacené investice.

Česká republika vyzývá Evropskou komisi, aby provedla analýzu současné situace a předložila legislativní návrh, který produkci vajec z obohacených chovů v EU zakáže a pro zajištění konkurenceschopnosti evropských producentů vajec bude řešit problematiku dovozu vajec z klecových technologií ze třetích zemí, ve kterých producenti vajec nemusí dodržovat přísné požadavky na pohodu zvířat, které jsou vyžadovány v EU.

Tolik jenom výtah z toho, co předkládáme Evropské komisi, a žádáme, aby to udělala celoevropsky.

Ty tři dotazy: Chci říct, že je to řádově minimálně 50 na 50 - 50 % je průmyslové zpracování vajec, 50 % jsou spotřebitelé. Některé údaje říkají 60 % je průmyslové. To je jedna věc.

Druhá věc, co se týká prodeje, je to otázka na řetězce, protože v okamžiku, kdy obchodníci budou odebírat pouze vejce z chovu voliérového, volného atd., atd., tak samozřejmě chovatelé se budou postupně přizpůsobovat. (Předsedající: Čas.) A to je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale můžete se samozřejmě opět přihlásit. Nyní pan poslanec Petr Bendl na faktickou, to je zatím poslední faktická. Takže se poté připraví pan poslanec František Vácha.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Když to tady poslouchám, souhlasím s tím, že Česká republika nemá zůstat samotná v téhle aktivitě, a proto si dovolím předložit doprovodné usnesení, které potom - prosím pana zpravodaje, pana zpravodaje Kováčika, až mě bude poslouchat, prostřednictvím pana předsedajícího, že si dovolím předložit doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu k aktivnímu prosazování zákazu klecových chovů na úrovni Evropské unie a žádá podání informace v této věci Poslanecké sněmovně do 31. 3. 2021."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan ministr na faktickou. Teď dokonce máte možnost jít i s přednostním právem, protože jste jediný s přednostním právem bez omezeného času. Tak si vyberte. (Ne, já budu velmi krátký.) Dobře, tak fakticky.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Já jenom chci říct, že děkuju Petrovi Bendlovi, že nás vyzývá k tomu, co jsme už udělali. Takže já mu pak tu deklaraci předložím. Deklarace je hotová, já jsem si udělal výtah. Prosím, vyzývejte mě k tomu, co jsem neudělal, a ne k tomu, co jsem udělal. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec František Vácha a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuju za slovo, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, my máme doma taky slepičky. Někdy to dokážou bejt pěkný mrchy, ale ani je nedokážeme naučit, aby manželce nežraly jahody. A vždycky když jí sežerou nějakou jahodu, tak se obávám, že budeme mít slepici na smetaně.

Nicméně nechci mluvit o slepicích. Vyjádřil bych se k několika pozměňovacím návrhům, které načetl zemědělský výbor, které jsem načetl na zemědělském výboru a které si zemědělský výbor osvojil. A ty se týkají drezury nově narozených jedinců volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Je to hlasování číslo pět, A18, 19, 20, 21 atd.

V prvé řadě je nutno říct, že se nejedná o zákaz vystupování zvířat v cirkusech, jak je často mylně interpretováno. Jedná se pouze o to, že nově narozená mláďata, navíc pouze druhů volně žijících zvířat, již nebudou podstupovat cirkusovou drezuru. Dále je důležité zmínit, což si plno lidí neuvědomuje, že všechna zvířata, která jsou v současnosti v cirkusech, tam zůstanou a budou moct dál vystupovat. K tomu se ale váže jeden pozměňovací návrh číslo A17 a s ním A48, které se hlasují zvlášť, s tím, že tyto pozměňovací návrhy neumožňují provozovat mobilní zařízení na převážení volně žijících druhů zvířat s odkladem do roku 2025. Já nechávám na zvážení jednotlivých poslanců, zda se rozhodnou společným hlasováním A17 a A48 toto podpořit, protože jsem si vědom argumentů, že zvýšení nákladů cirkusů na starost o volně žijící druhy zvířat může být problém tím, že by je nemohly převážet, případně nebezpečí, že by se jich mohly nějakým způsobem zbavit. A to zbavování by jistě bylo horší než to, že bychom je nechali dál vystupovat. Takže tam to nechám na zvážení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP