(11.00 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Vážené dámy a pánové, já vás jdu seznámit s naším stanoviskem k tomuto zákonu, který svým způsobem hýbe emocemi části veřejnosti. Apeloval bych na vás, protože jsme přece jenom Sněmovna, abychom se chovali racionálně, a nikoliv jako děti. Všichni, jak tady sedíme, jsme zajisté proti týrání, zejména tedy rodu homo sapiens, ale případně i zvířat, to nikdo nezpochybňuje. Ale výsledkem našeho konání by mělo být nějaké dobro, nikoliv marketingové triky.

Pakliže zakážeme chov klecových slepic v České republice, nestane se nic jiného, než že naše supermarkety budou plné klecových vajec z Litvy a dalších zemí, kde je klecový chov - z Polska - kde je povolen. Nestane se nic jiného a jenom zlikvidujeme české drůbežáře. Toto my v žádném případě podporovat nemůžeme a také nechceme. Bez ohledu na to, že kdyby ta vajíčka - ještě je druhá věc, že se s tím obrovsky podvádí, protože na tom vajíčku to není moc vidět, odkud je, kde bylo počato. O tom jsem už tady mluvil. To koneckonců není vidět ani třeba na nás poslancích, kde jsme byli počati. Ale ty podvody, které se s tím dějí, jsou jasné, protože pak je také otázka, kolik obyvatel si chce kupovat vajíčko za 15 korun, kolik za 17 a tak dále. Já sám preferuji vajíčka z volného chovu. Když na to budeme dělat kampaň, jsem velice pro. A čím více lidí toto bude činit, čím více firem, tím se ta věc plynule zlepší. Ale odmítám likvidovat teď na nějaký pokyn aktivistů české drůbežáře a podporovat klecové chovy z Lotyšska, Polska a dalších zemí.

Podobně emotivně když k tomu budeme přistupovat - tak já jsem vám už tady, myslím, říkal, že moje tchyně a dcerka mají volný chov slepic, malinký, měli 45 slepiček. No a asi před týdnem se stalo, tam je automatické otevírání a zavírání, a kuna přesto, že je noční zvíře, vychytrale čekala na ranní rozbřesk, až se otevře ten chov, a 25 slepičkám ukousla hlavu a ani jednu si neodnesla. To je taky velice negativní věc ve volném chovu. A třeba moji dceru to velice zasáhlo a určitě bychom dokázali vzbudit obrovské emoce na to, jak je to špatné a jak jsou kuny zlá zvířata, a měli bychom je třeba nějak hubit, abychom ty slepičky chránili a podobně. A jistě by se na to dokázalo sehnat dostatek aktivistů, kteří by tady na náměstí poskakovali, aby zachránili slepičku proti tak zlému zvířeti, které to ani nejí a jenom z nějakého svého jaksi loveckého pudu tady někomu ukousne hlavičku. Je to úplně podobná věc.

Ale abych se vrátil k meritu věci. Skutečně nemůžeme dopustit to, že zlikvidujeme české drůbežáře a budeme mít plné supermarkety cizích klecových vajec. To žádný smysl nedává a myslím, že ani nikdo z vás to nemůže podpořit, aniž by se styděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klausovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych rád navázal na kolegy, kteří hovořili a podporovali postupný konec drezury v cirkusech. Rád bychom jenom upozornil na to, že je rozdíl mezi drezurou a cvičením, kdy cvičení je něco, co je pro to zvíře vlastní - a jedná se samozřejmě jenom o volně žijící druhy - zatímco drezura je něco, kdy to zvíře má dělat něco, co mu vlastní není. Takže bych chtěl tyto návrhy podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda Marian Jurečka, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji za tu debatu, především i za to, co tady zaznělo z úst pana ministra. Z hlediska důležitosti toho postupu na evropské úrovni je to, co tady říkal ve vztahu k jednání na Radě ministrů zemědělství EU. Za KDU-ČSL mohu jasně deklarovat to, že my jsme si vědomi, že ta situace z hlediska welfaru a pohody zvířat má být něco, co bychom se měli snažit s tím, jak se dokážou zlepšovat technologie, abychom dokázali to prostředí pro život zvířat, i těch produkčních hospodářských, zlepšovat.

Na druhou stranu je pro nás velmi důležité, aby se ta opatření dělala opravdu ruku v ruce s tím, jaké jsou situace v jiných státech na společném evropském trhu. Protože udělat krok, který sice bude znamenat to, že se v některých chovech ta situace zlepší v České republice, mnoho těch chovů naprosto skončí, a pak se tady budou dovážet vejce z jiných částí nejen Evropské unie, ale je potřeba si uvědomit, že máme dohody mezi Evropskou unií a jinými státy, například s Ukrajinou a podobně, a budou to vejce z klecových chovů, tak to není to řešení, které chceme.

Takže my s kolegyní Michaelou Šojdrovou jsme už začátkem července rozběhli jednání s našimi partnery v rámci Evropské lidové strany, což je nejsilnější frakce Evropského parlamentu, tak abychom dokázali přistoupit k tomu, že celý unijní evropský trh buď v roce 2027, nebo 2030 bude schopen mít jednotný postup v tom, že bude zákaz produkce vajec z klecových chovů. To si myslím, že je zásadní, důležité. I proto jsme dneska připraveni hlasovat pro podporu těch návrhů, které se týkají zákazu od roku 2027 nebo 2030.

I na evropské úrovni je dneska petice od občanů EU. Je to třetí nejpočetnější petice, přes milion podpisů lidí. I to je potřeba vnímat, že je to jasný vzkaz té veřejnosti. Ale co je potřeba - a to je samozřejmě úloha ministra, vlády i potom Evropské komise - aby při plánování rozpočtů, ať už evropského, nebo národních, byla jasně vyčleněna podpora na to, že ti chovatelé dokážou tento přechod zvládnout. Nejde o ty největší, ti si poradí, ale jde o mnoho těch středních, kteří prostě v té situaci ekonomicky nejsou na tom tak dobře, a ti budou potřebovat pomoc, která bude jednoznačně definovaná, a ne že to bude otázka, že tam následně potom se nedostanou peníze v nějakém konkrétním opatření, konkrétní výzvě, ale abychom věděli, že když těm chovatelům budeme měnit pravidla hry, že je také dokážeme v tomto podpořit.

Takže tolik stanovisko, už nechci tu debatu prodlužovat. Díky za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní ještě vidím přednostní právo pana předsedy Faltýnka a paní předsedkyně Pekarové Adamové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já jsem jako předseda zemědělského výboru záměrně nevystupoval v té diskuzi, protože my jsme se na zemědělském výboru této matérii věnovali mnoho hodin a výsledek máte v materiálech tak, jak jsme přijali různá stanoviska a doporučení souhlasí a nesouhlasí. V podstatě bych opakoval to, co tady říkal bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat ministrovi zemědělství Mirkovi Tomanovi, že našel odvahu jako jediný ministr zemědělství z členských států Evropské unie a přichází na Radu ministrů s návrhem zakázat klecové chovy v celé Evropě. Pohybujeme se na jednotném trhu Evropské unie. Naši zemědělci i chovatelé obchodují samozřejmě v rámci jednotného trhu a bylo by špatně, abychom tady nastavili situaci, kdy se sem začnou vozit po zákazu v České republice, stejně jako v Rakousku a Německu, výrobní, zejména výrobní, vejce a vaječná surovina ze států, kde to není řešeno, což je Španělsko, Litva, Lotyšsko, Polsko a tak dále a tak dále.

V této souvislosti mám na vás na všechny prosbu, abyste akceptovali moji žádost na poradu našeho klubu po schválení procedury v trvání 15 minut. Patnáct minut nám stačí, abychom se poradili, jak budeme hlasovat o těch kontroverzních pozměňovacích návrzích, a naši kolegové se sejdou u pana předsedy Poslanecké sněmovny po odhlasování procedury. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Faltýnkovi. Nyní paní poslankyně Adamová Pekarová. Prosím o klid. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, nechci již dále protahovat tu debatu, ale chtěla jsem ještě podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Váchy, který byl navíc podpořen i garančním zemědělským výborem, a tudíž má určitě velkou šanci tady dnes získat i naši celkovou podporu a projít. Jedná se o ten návrh, který má ukončit drezuru divokých druhů zvířat v cirkuse.

Vím, že to vzbuzuje velké emoce a že je to téma pro některé možná už příliš extenzivní, zakazovat něco takového, ale já myslím, že se můžeme podívat na to, že už dnes je v České republice využívání řady divokých druhů zvířat k předvádění kousků v cirkusech zakázáno, a my máme nyní šanci ukončit využívání i ostatních divokých zvířat k pobavení návštěvníků cirkusů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP