(11.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že lev se nenarodil pro to, aby jezdil po celé zemi nebo i dál v kleci a tam v manéžích předváděl jednotlivá čísla a kousky, aby proskakoval tyčí. Medvěd v sukýnce na motocyklu asi také není přirozené prostředí pro tento druh. A celá řada dalších. Proto si myslím, že bychom se měli posunout zase dál a přidat se k těm zemím, které již tento zákaz dávno aplikují. Navíc 74 procent Čechů podporuje přijetí tohoto návrhu i u nás a ten návrh, tak jak je předložen, je kompromisem, který zohledňuje jak zájmy provozovatelů cirkusů, tak také samozřejmě ten zájem ochrany zvířat. Zákaz by se měl týkat jenom nově narozených zvířat, investice do těch stávajících nebude tedy zmařena. Návrh také nijak neomezuje další využívání domestikovaných zvířat, to zdůrazňuji, jako jsou psi, koně či další.

Proto si myslím, že bychom měli podpořit - stejně jako zákaz klecových chovů, k tomu tady mnohé padlo - i tento konkrétní návrh, a já vás o to prosím, žádám. Myslím si, že nacházíme, jak bylo vidět i na výboru pro zemědělství, shodu napříč politickým spektrem, není to téma jenom jedné strany nebo jenom jednoho klubu, a myslím, že nám v tomto případě tato spolupráce velmi svědčila. Takže vás prosím o tom, bychom to dotáhli i dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. Pokud se nebude nikdo dál hlásit, tak ukončím rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat, ta volně žijící zvířata, tím myslíme co? Protože pokud odchytneme divokého koně, tak ho můžeme použít, nebo nemůžeme použít? Já bych chápal, kdyby to byla zvířata, která jsou odchycena z volné přírody, ale když je to zvíře, které už v mnoha generacích žije v držení lidí, tak tam je to přece něco jiného. Já chápu, že to je ochrana zvířete z volně žijícího prostředí.

Víte, já jsem tu debatu poslouchal. Musím říct, že jsem trochu zklamán. Není nás veterinářů v Parlamentu moc, jsem to já a kolega senátor ředitel Rabas ze ZOO ve Dvoře Králové. Já mám i od Ústřední komise na ochranu zvířat potvrzení, že mohu posuzovat ochranu, jestli je zvíře týráno, nebo ne. Vystudoval jsem to, dělal jsem i disertační práci na ochranu zvířat proti týrání, takže si myslím, že k tomu mám něco říct. Ale jsem trošku zklamán, že jak už tady zaznělo, je tam více emocí než ratia. Myslím si, že i dávat příklady a srovnávat lidi a zvířata, no samozřejmě klecové chovy - vzpomeňte si na klecová lůžka. Nevím, proč by domestikovaná zvířata měla mít jiné podmínky než ta, která jsou tzv. divoká. To jako trpí pes méně než tygr? Já tomu moc nerozumím. Abychom se nedostali do situace, kde budeme zakazovat zákonem držení psů na vodítku, kastrování apod. Já na to upozorňuji z toho důvodu, že tady skutečně často zaznívají spíš emoce než ratio. Samozřejmě, že k zákazům dojde i tím, že se zvyšují standardy, a to je v pořádku. Ony některé situace dojdou tím, že se zvyšují nároky na chov.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Čas pro faktickou poznámku vypršel. Ptám se ještě jednou, jestli se hlásí někdo do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Můžeme tedy postoupit dál. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem? Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není zájem. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Požádám tedy zpravodaje garančního výboru, zemědělského výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil, ale před tím hlasováním, po schválení procedury hlasování, respektuji žádost o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu hnutí ANO. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury hlasování o předložené tematice, tak jak jej projednal a navrhuje ve svém 170. usnesení zemědělský výbor z 10. června 2020, tedy garanční výbor. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona, po druhém čtení - a teď prosím pěkně se zeptám, protože máte tu proceduru všichni před sebou, jestli musím tu proceduru detailně číst, rád to učiním, pokud to tak někdo bude požadovat, anebo jestli vezmeme za to, že ji máme všichni před sebou, a tedy ji všichni známe. Pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Usnesení zemědělského výboru číslo 178 máte. Požaduje někdo čtení procedury, nebo se budeme tím řídit? Dobře. Pokud nepožaduje, můžeme tedy... případné změny v proceduře se zeptám, jestli jsou. K proceduře ještě přijde ten váš návrh na doprovodné usnesení, jestli tomu dobře rozumím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Máme dva návrhy doprovodného usnesení. Jeden je od kolegy Petra Bendla a druhý je ode mě, ale to se hlasuje až po případném schválení zákona. (Předsedající: Ano, po případném schválení...) A máme tady jeden návrh legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S tím samozřejmě počítám, to vyplývá ze zákona. Vidím kolegu Holomčíka, že se hlásí k proceduře. Ke změně procedury. Dobře, kolega Holomčík, kolega Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil navrhnout avizovanou změnu procedury, kdy zaměníme za sebe body 6 a 7, tak aby se první hlasovalo o nastavení té výše kompenzací pro kožešinové farmy, vlastně do souladu i s vyjádřením Ministerstva zemědělství, a poté abychom hlasovali o tom, že ty kompenzace budou vyplaceny. Je to z toho důvodu, abychom zajistili, že skutečně budou vyplaceny. Takže prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Změna pořadí, tedy 6 - 7. Pan Kolega Válek k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já mám návrh na dvě drobné změny, které dávám ke zvážení, a prosím o jejich podporu. Týká se to bodu, kdy hlasujeme vlastně o dvou rozdílných věcech, a sice o implementaci nařízení Evropské unie a o balíku pozměňovacích návrhů nebo o balíku kompenzací stran kožešinových farem. Oba dva jsou to body paní poslankyně Balaštíkové.

Tedy já navrhuji, a prosím o podporu, abychom oddělili toto hlasování, hlasovali bod A1 - implementace nařízení Evropské unie - samostatně, a pak ten balík A45 až A53 samostatně, o těch kožešinových farmách.

A současně mám druhý návrh. Ty pozměňovací návrhy o kompenzaci kožešinových farem jsou vlastně od tří poslanců. Jeden je od kolegy Pošváře, jeden od paní poslankyně Balaštíkové, jeden ode mě, a postupně jsou to narůstající částky. Domnívám se, že by bylo logické, abychom začínali hlasovat o nejnižší částce a pak hlasovali o té nejvyšší. Nicméně to bychom museli pak udělat to, že bychom předřadili ten pozměňovací návrh kolegy Pošváře a můj, tzn. A1, A2 a A3, před ty body paní poslankyně Balaštíkové. Zase je to velmi jednoduché, je to technická změna, tak aby ta logika hlasování byla od těch nejnižších po ty nejvyšší kompenzace. Děkuji za zvážení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP