(17.40 hodin)
(pokračuje Juránek)

A já prosím, abychom tuto věc vzali jako vyzkoušenou. Jako vyzkoušenou, protože to, co teď pociťuji, je, že nemohou ani kraje, ani obce naplno zapojit svůj integrovaný záchranný systém. A já si to můžu dovolit, možná na rozdíl tady od kolegy starosty, prostřednictvím předsedajícího, abych to zdůraznil. To je ten systém, který jsme si tady vytvořili, a zatím žádný jiný nemáme. Jestli budeme v klidných dobách tvořit jiný systém, tvořme ho, ale netvořme ho teď, protože teď, v tuto chvíli, máme před sebou možná 14 dnů, říkají někteří epidemiologové, kdy skutečně se nám naplní některé kapacity, a my nejsme připraveni ještě na to, když se některé kapacity překročí, ale myslím si, že my umíme improvizovat. Tak jako na začátku, když byli starostové, kteří tu roušku neměli na rozdíl od některých, tak našli někoho, kdo je ušil, tak pořád ještě je nějaká šance něco připravit. Já si troufnu říct, že je něco možné připravit zejména na úrovni krajů, a doufám, že bez ohledu na to, že bohužel v těchto 14 dnech vrcholí kampaň do krajů, že se podaří se na tuto věc připravit, protože podle toho, co jsem sledoval ohledně těch epidemiologů, tak to tipuji zhruba přesně poté, když budou volby. Ale myslím si, že tam musí nastat situace, tak jako nastala na Slovensku, kde byly dokonce celostátní volby, že teď v tuto chvíli ty týmy to připraví, i když to budou připravovat před tím zasedáním třeba i pro někoho jiného, kdo je na tom místě vystřídá. A já si troufnu říct, že když doopravdy zažijete, že někde přichází voda, že někde přichází oheň, že někde přichází nemoc, že je to tak velká spojující síla, že není potom problém, aby bez ohledu na to, jak dopadnou nějaká politická vyjednávání, všichni tito lidé se spojili a pomohli tuto kritickou krizovou situaci řešit.

Tedy zopakuji na závěr jenom tu myšlenku, kterou považuju za nejdůležitější. Myslím, že jestliže tady existuje systém, který dobře funguje - a já zdůrazním, funguje mezi jiným také proto, že máme tolik dobrovolných hasičů, ale že máme také skvělé profesionální hasiče, ale i všechny ostatní složky, které jsou součástí integrovaného záchranného systému -, zkusme, a to je prosba, zkusme již teď bez ohledu na to, jak se věci mají, posunout věc i na krizový štáb na úrovni celé republiky. Myslím, že to je teď nejcennější krok, který je možné udělat, aby se co nejvíce lidí zapojilo do likvidování nebo přípravy - teď ještě přípravy - na krizi, která nás čeká.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Do obecné rozpravy elektronicky nemám přihlášeného nikoho, z místa paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes projednáváme bod, který zkoumá, jakým způsobem vláda splnila usnesení Sněmovny, která byla přijata 4. června, a kolik z těchto úkolů splnila. Zaznělo zde, že to nebylo tak vynikající, neboť z jedenácti úkolů, v uvozovkách, vláda splnila pouze dva, a to bylo Ministerstvo školství, a pět úkolů nesplnila vůbec, tři částečně. A to, myslím, mluví samo za sebe a také to svědčí o tom, jakým způsobem vláda respektuje Poslaneckou sněmovnu a jakým způsobem plní úkoly, které jí Poslanecká sněmovna dává. Jenom připomínám, že vláda je odpovědná právě Poslanecké sněmovně.

Zazněla zde řada konkrétních výhrad ohledně neplnění těchto úkolů, ohledně chytré karantény, jakým způsobem to funguje a podobně. To já komentovat nebudu, ale zaměřila bych se na jeden bod usnesení právě ze 4. června, který říká, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti. Toto usnesení mělo svůj důvod a důvodem bylo to, aby nevznikal chaos, aby veřejnost nebyla vystrašená, aby veřejnost byla informovaná a těmto informacím porozuměla. Zdá se, že vláda toto usnesení příliš nenaplňovala, a v případě koronavirové situace vládl spíše chaos. Ten důvod je možná také proto, že máme vládu, ale máme vládu s premiérem, který místo toho, aby přispíval ke klidu, sám tomuto chaosu napomáhá.

Vezměme si takový příklad. V okamžiku, kdy pan ministr zdravotnictví Vojtěch vyhlásil opětné zavedení roušek, tak jak na to reagoval pan premiér? Ptal se pana ministra zdravotnictví, jaké důvody vedly Ministerstvo zdravotnictví k zavedení takovéhoto opatření, anebo reagoval na veřejné mínění? Já konkrétně jsem byla svědkem toho, kdy jeden den pan ministr zdravotnictví Vojtěch vyhlásil zavedení roušek a pan premiér na jedné výstavě nejenom že ve svém tříminutovém projevu nejprve pomluvil poslance, tedy i vládní poslance, pak pomluvil europoslance české, tedy i své poslance z hnutí ANO, a na závěr konstatoval, že ty roušky, které tedy ten Vojtěch zavedl, tak to je vlastně blbost a že se postará o to, aby to bylo jinak. No a co udělali diváci? Co udělali přítomní myslivci, včelaři, rybáři? Nadšeně mu zatleskali. A to si myslím, že to je přesně to, co způsobuje ten chaos a zmatek u lidí, a má to ještě další významné důsledky.

Předpokládala bych, že vláda a především pan premiér budou garantem pro občany, garantem stability, a očekávala bych jasný plán. A co se nám dělo během prázdnin? Nejprve pan premiér vyzývá k tomu, abychom trávili a naši občané trávili dovolenou v Čechách, že je to to nejlepší, co je potřeba udělat, a sám odjíždí na dovolenou do zahraničí. Přejme mu to. Na jednu stranu samozřejmě pan premiér také odmítá jít na testy, pokud je v kontaktu s nakaženou osobou, ale ostatní na takovéto testy musí, a dokonce musí do karantény.

Čili ptám se: je toto správný přístup pana premiéra? Kdyby byl obyčejným občanem, tak to ještě chápu, ale on je naším premiérem a měl by jít příkladem našim občanům, ale zatím se chová jako papaláš. A víte, co to znamená papaláš? Papaláš je nespisovný, omlouvám se tedy, že používám nespisovný výraz, nespisovný, lehce pejorativní výraz pro jedince obdařeného formálně značnými pravomocemi, který tohoto svého postavení ale nevyužívá v souladu s obecně definovanými základními požadavky, které se při výkonu dané funkce předpokládají. A ještě další význam je, že papaláš je funkcionářský žvanil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP