(17.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Tedy já bych předpokládala, že náš pan premiér bude jako představitel naší vlády, jako předseda naší vlády, skutečně se starat o to, aby vláda byla garantem stability a aby vláda v takovéto kritické situaci měla jasný plán, jak se mají naši občané chovat, aby dávala jasný signál. A proto se připojujeme k usnesení a také navrhujeme, aby došlo k aktivaci - a tedy vyzýváme i pana premiéra, aby aktivoval Ústřední krizový štáb, a tak by mohlo dojít k onomu usnesení, že vláda bude informovat veřejnost v pravidelných, předem daných intervalech srozumitelně, věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti, a nikoliv, jak jsem říkala, že budeme mít pana premiéra, který se chová jako papaláš.

A nyní bych ráda položila dotazy panu ministrovi zdravotnictví, a to následující.

Pane ministře, z celé řady obcí prvního a druhého typu, tedy těch menších, nikoli obcí s rozšířenou působností, se ozývají požadavky na to, aby starostové byli informováni o počtu, nikoli o jménech, ale o počtu nakažených, o počtu lidí v karanténě a aby také byli včas informováni s předstihem, aspoň s minimálním předstihem, o tom, jaká opatření budou zahájena či provedena. Ty důvody jsou zřejmé. Je třeba, aby starostové těchto malých obcí byli informováni, jak se situace vynachází, a popřípadě mohli reagovat či se připravit na hrozbu, která by je mohla potkat v případě nárůstu počtu nakažených.

My jsme připravili návrh zákona, který říká, že hygienická stanice musí informovat nejenom obce s rozšířenou působností, ale i obce prvního a druhého typu, tedy ty nejmenší, o počtu nakažených. Zaujaly mě připomínky vašeho ministerstva, kdy jste v podstatě na tom návrhu nenechali nit suchou, ale zároveň na konci oněch připomínek hovoříte o tom, že je potřeba takovýto zákon připravit, ale že to musí být zákon vládní. Tak se chci jen poptat, zda byste ještě nezvážili případnou podporu tohoto našeho návrhu, a v tomto smyslu také budeme navrhovat usnesení ohledně povinnosti informovat ty obce prvního a druhého typu. To je jedna záležitost týkající se informovanosti obcí.

A pak bych spíše měla dotaz na téma testování, kdy se objevují případy - a prosím, zda byste mi to mohl buď potvrdit, či vyvrátit, a budu ráda, když mi to vyvrátíte - kdy lidé šli na testování, zaregistrovali se, ale po dlouhém čekání odešli, nevydrželi. A jaké bylo jejich překvapení, když jim přišly výsledky testů tedy s negativním výsledkem, resp. dostali oznámení o tom, že testy byly provedeny a byly negativní. Ptám se, zda je to pravda, že se něco podobného může stát, zda jsou to ojedinělé případy, jsou-li to fámy a zda by to nemohlo být nějaké selhání systému, protože to samozřejmě potom může vzbuzovat nedůvěru. Takže prosím o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a poprosím vás, abyste se s návrhem usnesení přihlásila v podrobné rozpravě, paní poslankyně.

V obecné rozpravě vystoupí přihlášená poslankyně Kateřina Valachová, ale ještě předtím tady mám dvě technické, faktické poznámky. První je pan poslanec Jan Birke a připraví se pan poslanec Marian Bojko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající. Já jenom k předřečnici paní poslankyni Kovářové, vaším prostřednictvím samozřejmě. Chci říci, a je to moc dobře, protože nám chodí zhruba dva týdny do e-mailů informace v rámci ORP, jak vypadá kompletní ORP, co se týče pozitivně testovaných, resp. co se týče pozitivně COVID-19. Není vůbec žádný problém, a věřte mi, že to dostávají trojky, předpokládám primariáty, a není vůbec žádný problém, pokud si někdo z dvojky nebo jedničky, ze starostů, vyžádá tuhletu informaci. Naprosto bez problémů bych mu ji dal i přesto, že je doporučováno tu informaci nešířit. Ale pro starostu prvního a druhého stupně bych samozřejmě tu informaci rád dal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Stanislav Blaha a paní poslankyně Věra Kovářová z místa. Prosím.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobrý podvečer. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych měl taky dotaz, jak se pan Birke ptal pana ministra zdravotnictví. Já bych se ho chtěl zeptat na jednu věc. Zajímal by mě jeho názor na situaci, co se týče koronaviru v Bělorusku, kdy Alexander Lukašenko odmítl vlastně doporučení, nebo téměř nařízení Světové zdravotnické organizace, aby taky udělal taková opatření, jako jsme dělali my tady ve střední Evropě. On to odmítl a řekl, že prostě porazí koronavirus vodkou, sportem a prostě nic... (Reakce ze sálu.) Tak, děkuji. A nic zavírat nebude. Jejich výsledky úmrtnosti s covidem jsou vlastně stejné jako u nás, když my jsme vlastně při 60 případech na 100 000 obyvatel ochromili republiku a zavřeli jsme republiku. A v Bělorusku se to nestalo, pracovali, chodili do školy, hráli hokej. Jsou na tom úplně stejně. A je fakt, že tam je ta nakaženost v číslech daleko vyšší, ale úmrtnost je stejná jako tady. To je jedna věc.

Druhá věc je, že vlastně my jsme ochromili republiku při 60 případech na 100 000 obyvatel, byla vyhlášena pandemie. A epidemie chřipky se vyhlašuje při 2 000 na 100 000 obyvatel, a přitom ta úmrtnost je daleko vyšší. Lidé umírají na rakoviny, na embolie, na mrtvice, ale prostě umřou s covidem, tak je to ve statistice uvedeno. Takže mě by hlavně zajímal váš názor na to Bělorusko. A nepleťme do toho moc politiku, protože já jsem z těch informací přesvědčený o tom, že určitě ta data nefalšují. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Blaha a jeho dvě minuty na faktickou poznámku, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom v reakci na pana poslance Birkeho prostřednictvím pana předsedajícího. Není to pravda, že starostové ORP dostávají pravidelně informace. Není to pravda. V minulém týdnu přišel jeden jediný mail s tím, že datové sady stále nejsou kompletní a že alespoň takto zkusmo mailem na některé starosty přišly tyto informace. Takže není pravda, že by chodily pravidelně, přišlo to pouze jednou, a ještě s omluvou, že to prostě pořád není vyladěné a že to tedy posílají prostřednictvím e-mailu. (Námitka ze sálu.) No tak to je pravda, já vám ten mail můžu ukázat a samozřejmě se o tom můžeme dál bavit. Jeden jediný mail s daty, navíc tam nejsou názvy obcí, všechno jsou to pouze čísla podle statistiků. Takže to se ještě musí dekódovat, abychom se v tom vůbec nějak orientovali. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosím, abyste na sebe nepokřikovali. Pokud něco máte, přihlaste se, jako pan poslanec Birke je přihlášen s faktickou poznámkou, ale ještě paní Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP