(18.10 hodin)
(pokračuje Rozvoral)

Opět připomínám nekoncepčnost. Kdyby přišla nějaká mnohem nebezpečnější pandemie a kdyby musely být hermeticky uzavřené hranice, není náš stát schopen zajistit výživu obyvatelstva, protože jednoduše nejsme potravinově soběstační. Tehdejší prezident Agrární komory České republiky Jandejsek uvedl, že v základních potravinách jsme soběstační nyní zhruba z 58 %.

Náš stát naneštěstí není dlouhodobě v řadě oblastí soběstačný a není připravený. Je to tím, že někteří naši politici nechtějí, aby naše republika byla samostatným a soběstačným státem, ale aby byla kolonií Bruselu, Berlína, Washingtonu a nadnárodních korporací. To my v hnutí SPD nechceme. Chceme, aby naše země byla schopna samostatně se bránit hrozbám epidemiologickým, bezpečnostním, ekonomickým i migračním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Jako další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, opravdu jen velmi krátce. Dámy a pánové, já jsem si teď na twitterovém účtu paní ministryně Schillerové přečetl, že Celní správa uzavřela dohodu s Ministerstvem zdravotnictví, že celníci budou pomáhat při trasování. Nic proti tomu, oni to nepochybně zvládnou. Koneckonců v téhle diskusi jsme si několikrát řekli, že ten, kdo telefonuje při tom trasování, opravdu nemusí mít příslušné hygienické vzdělání. Celníci to zvládnou úplně stejně, jako by to zvládli policisté. Ale když totéž nabídli policisté, tak byli velmi neurvale odmítnuti, nebo ten resort byl velmi neurvale odmítnut se slovy, že to těm policajtům nepatří, ať se starají o to, jestli nosí lidi roušky.

Mám prosbu, kolegové z ANO. Nechcete se už na ten záchranářský monopol vykašlat? Kdyby vám aspoň fungoval, ale on vám nefunguje. My tady jako vládní opozice se snažíme mluvit velmi věcně, konstruktivně, nabízíme pomoc v oblasti expertní i legislativní, ale vy v té vládě se k sobě chováte, jako kdybyste nebyli jedna vláda. A lidem je úplně jedno, že je 18 dní do voleb. Lidi prostě chtějí mít jistotu, že ten systém funguje a že jste schopni ochránit veřejné zdraví, což se vám zatím příliš nedaří.

Tak mně proboha vysvětlete, proč nemohli už dávno policajti trasovat, když byli ochotní, ale mohou celníci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana zpravodaje a předkladatele. Není. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se zkusím vyjádřit alespoň k těm základním věcem, které tady zazněly. Určitě tady byla celá řada věcných podnětů. S něčím samozřejmě mohu souhlasit více, s něčím méně, ale děkuji za tu věcnou diskusi. Myslím si, že byla obecně poměrně korektně vedena ve věcné rovině, takže za to děkuji.

Pokud jde o otázku předávání dat obcím s rozšířenou působností, tady k tomu bylo několik příspěvků, my jsme se dohodli se Svazem měst a obcí, se kterým jsme dokonce podepsali memorandum o tom, že skutečně budou obcím s rozšířenou působností tato data předávána. Teď mi ukazoval ctěný pan poslanec Birke přímo ty výstupy z ÚZIS, které dostává, takže v tomto směru by to mělo fungovat. Pokud je nějaký problém, tak určitě se mohou starostové na nás obrátit. Není žádný problém ta data poskytovat. Je zvláštní, že do Náchoda to přišlo a do Uherského Hradiště nikoliv, ale určitě jsme připraveni to napravit a data posílat. Možná, že to bude nějaká technická otázka. Ale skutečně budeme ta data posílat tak, jak bude potřeba.

Pokud jde o otázku trasování, ano, uzavřeli jsme dohodu s Celní správou, byť to není určitě to gros lidí, kteří jsou teď aktuálně školeni. Je to určitá výpomoc zhruba 30 kolegů, ale my aktuálně školíme zhruba 200 lidí. Zrovna dnes právě na třetí lékařské fakultě, zítra opět, v pátek, jsou to převážně lidé, kteří jsou z lékařské fakulty, případně zdravotnických škol, jsou tam i další kolegové, je to tedy zhruba 200 lidí a Celní správa z toho tvoří asi 30 kolegů. Jsme za tu pomoc rádi.

Já jsem policii pouze požádal, že by skutečně bylo dobře, aby nám policie primárně pomohla, o to jsem požádal i pana vicepremiéra Hamáčka, skutečně s dohledem nad dodržováním pravidel, která zavádíme, protože víme, že to zkrátka úplně ne vždy tak je a že by lidé skutečně měli dodržovat povinnost nošení roušek a další opatření, která jsme zavedli. Požádal jsem v tomto policii o maximální součinnost, stejně jako například cizineckou policii, pokud jde o sledování lidí, kteří přijíždějí z rizikových zemí. Takže si myslím, že tady spolupráce funguje velmi dobře, a jsme za ni vděčni.

Pokud jde o otázku testů a toho, co tady říkala paní poslankyně Kovářová, že by snad někdo dostal negativní test, aniž by byl otestován, musel bych znát ten konkrétní případ. Těžko se na to takto obecně reaguje. Musíme si uvědomit, že aktuálně máme provedených v České republice v průměru denně 15 tisíc testů, takže těžko se mi hodnotí nějaký konkrétní případ. Samozřejmě by se to stát nemělo. Výsledek má prostě dostat ten, kdo byl otestován, ať již výsledek negativní, nebo pozitivní, jak jsem o tom hovořil, skrze SMS zprávu z příslušné laboratoře, ale nemám problém to prověřit. Těžko se na to reaguje.

Pokud jde o otázku lůžkové kapacity, to tady několikrát proběhlo. Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně pokud budou nemocnice řádně hlásit veškerá data, jak jsme o tom hovořili, a je to jejich povinnost i podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které jsme vydali, tak budeme schopni ten systém uřídit pod vedením pana profesora Černého a jednotlivých krajských koordinátorů. V tomto směru je zkrátka nutné, aby všichni dělali to, co mají. Není k tomu nutné zřizovat a priori pro tento konkrétní případ krizový štáb. Je to čistě klinická otázka a ten systém je nastaven velmi dobře, akorát je skutečně nutné, aby nemocnice dělaly to, co mají nařízeno, a stejně tak aby zdravotnická záchranná služba ve všech krajích se připojila do toho systému, což už teď probíhá, aby všichni sledovali aktuální čísla a kapacity. Pak si myslím, že to může velmi dobře fungovat v rámci organizace péče a managementu péče o pacienty s COVID-19. Tady si myslím, že skutečně nehrozí v tuto chvíli nějaký kolaps péče, nemáme informace o tom, že by někde musela být péče kvůli tomu omezována a podobně. Budeme tu situaci bezesporu sledovat.

Určitě počet hospitalizovaných případů poroste, to je nesporné. Jak jsem o tom hovořil, ta data ukazují, že aktuálně máme méně než 4 % případů ve vážném stavu, takže pokud se ten virus bude chovat stejně, jako se chová nyní, tak můžeme v rámci nějaké predikce očekávat podobné nárůsty i v následujících týdnech. Ale doufejme, že se skutečně podaří zploštit tu epidemiologickou křivku právě těmi protiepidemiologickými opatřeními, která byla zavedena, tak aby procento vážných případů zásadně nerostlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP