(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nikoho nevidím přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není.

Jelikož tady padlo veto na projednávání v devadesátce, tak budeme postupovat podle standardního postupu. V tuto chvíli budeme pokračovat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není. Já vás všechny odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami.

 

Budeme hlasovat o garančním výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl rozpočtový výbor. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 99, přihlášeno 77 poslanců, pro 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl určen jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Je nějaký návrh? Nevidím, takže nebudeme o žádném dalším návrhu hlasovat. Zazněl tady v rozpravě návrh na zkrácení lhůt na 7, 20 a 30 dnů.

 

Takže já nechám hlasovat prvně o návrhu na zkrácení na 7 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 80 poslanců a poslankyň, pro 30 (z tabule 31), proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Zkrácení lhůty na 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101, přihlášeno 80 poslanců, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili zkrácení lhůty na 20 dnů a vypořádali jsme se s tímto tiskem.

 

Já ukončuji tento jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Pěkný večer vám všem přeji. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP