(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. Pan poslanec Birke má technickou k předešlému hlasování, takže mu dám slovo. Pak je pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo. Já budu velmi krátký. Prosím, jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování, ale hlasování 92 ohledně krizového štábu, mám na sjetině zdržel se, a hlasoval jsem pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já bych reagoval na poslední větu pana kolegy Bauera a chtěl bych vznést veto jménem klubu sociální demokracie a ANO na projednávání tohoto tisku podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zaznamenal jsem. Otevírám... pardon, počkejte, já se musím trošku zorientovat tady... Poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Dolejše, aby se ujal slova. (Poslanci ukazují na prázdné místo u stolku zpravodajů.) Je tam.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vzhledem k tomu, že je devatenáctá hodina, tak skutečně nechci, nechci zdržovat. Po shodě, že to budeme projednávat v normálním čtení, tak pouze lze očekávat, že někdo navrhne zkrácení lhůt, ale o tom rozhodneme v hlasování, samotné meritum uvedl za předkladatele kolega, takže nechci to opravdu natahovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Helenu Válkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, ani já nechci zdržovat. Podstatné bylo řečeno, nicméně nesmím si nechat ujít tu příležitost zde poděkovat k aktivitě Asociace veřejně prospěšných organizací, která byla velice iniciativní. Je to zastřešující organizace, upozorňuje na mnoho organizací neziskových, které doufají, že přežijí tu těžkou dobu právě i díky darům soukromých dárců, a samozřejmě vidí v tomhle příležitost, v tom zvýšení hranic pro snížení daňového základu, jak motivovat zejména ty firmy, které projdou touto krizí bez vážných následků, nebo s takovými následky, že si budou moci dovolit nějaký dar poskytnout. Já si myslím, že každá troška je důležitá.

Toto jsme posuzovali, nebo já jsem byla přítomna a znám to usnesení výboru pro legislativu a financování vládní rady pro nestátní neziskové organizace. A byla jsem přítomna i diskusi, kde jednomyslně doporučují, výbor, rada, aby Poslanecká sněmovna vzala tu mimořádnou situaci v úvahu a na dobu dvou let udělala takovou výjimku a motivovala tímto způsobem soukromé dárce.

Já si od toho osobně jako zmocněnkyně pro lidská práva neslibuji nějaký obrovský výtěžek ve prospěch nestátních neziskových organizací, ale na druhé straně si myslím, že by bylo velmi špatné, kdybychom této možnosti nevyužili, protože často ty organizace právě v těchto dobách suplují nebo doplňují práci státních institucí, organizací a těch, kteří nestíhají. Teď před chvílí jsme jim děkovali. Takže prosím vás, opravdu na vás apeluji nejenom jako poslankyně, ale i jako člověk, který byl přítomný debatám organizací, které se obávají o svoji další existenci a hledají teď všechny cesty k tomu, aby tuto dobu přežily i s pomocí dárců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já tomu tedy vlastně vůbec nerozumím. Vy to tady teď, paní předsedkyně, celé chválíte a současně to vetujete, tak nechcete stáhnout to veto, abychom mohli pomáhat, protože kdo včasně pomáhá, tak dvakrát pomáhá?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Helena Válková: Jenom faktickou poznámku. Nebudu zdržovat. Tak tomu tedy říkám opravdu spíše destrukce než konstruktivní přístup. My se snažíme vyjít vstříc právě i opozičním návrhům, pokud jsou smysluplné a obsahově odpovídají té aktuální situaci, a za to celou tu dobu, co jsem tady seděla, si vysloužíme pouze kritiku. Jenom proto, že zde bylo veto na devadesátku. Já samozřejmě nejsem sama, jsem jako zmocněnkyně a třeba bych nevetovala, nicméně musím se podřídit mínění většiny. A i já vím, že možná v té debatě ještě zazní nějaké detaily, které ten návrh můžou pozměnit. Takže jsem opravdu velmi zklamaná. Je to důkaz toho, jak to opozice myslí vážně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan Jan Čižinský, přihlášený pak pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Přesto si to neodpustím. Tady pan předseda Faltýnek na mě pokřikuje, že kvůli mně určitě ne. A navíc, paní předsedkyně prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, ale to vaše vystoupení, ta faktická poznámka teď přede mnou, ta vlastně, když to zkrátím, říkala, buďte vděční, že se vůbec zabýváme nějakým opozičním návrhem. Takhle to přece nemá být! Buďto je ten návrh dobrý, nebo je špatný! A nemá být nikdo vděčný, že když je dobrý návrh z pozice, že se jím někdo zabývá!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom popřát kolegům z ANO a ČSSD, aby nedopadli jako včera, když Mladá fronta pranýřovala ODS a TOP 09 za to, že vetovali mimořádnou dávku pro seniory, na titulní stránce: zlá ODS a TOP 09 znemožnily rychlé vyplacení příspěvku důchodcům. Takže jsem zvědav, jestli úplně stejně to veto bude tímto způsobem interpretováno na stránkách našeho hlavního, objektivního tisku, Mladé fronty DNES, jejímž skutečným majitelem je Andrej Babiš. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan zpravodaj se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já jsem myslel, že to bude rychlé, ale kolegové zřejmě pochopili, že když se někde řekne veto, tak že je konec. Veto znamená, že se to projedná. Já jsem pak chtěl navrhnout, nebo připomenout, že garančním výborem by měl být rozpočtový výbor. Ten je dokonce hned příští týden, tak uvidíme. V každém případě to tam rádi a důkladně projednáme, protože souvislosti daňových věcí a veřejně prospěšných aktivit nepochybně zajímavé a důležité jsou, budeme se tomu věnovat. Nic víc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Je třeba říct a poděkovat, že opoziční návrh se projednává. To chci, aby zaznělo. A za KDU-ČSL řeknu, tento návrh podporujeme. Náš poslanec Vít Kaňkovský je jeden z předkladatelů. Je to dobrá věc. Rozumím tomu vetu v tom smyslu, že chcete, aby se to projednalo kvalitně, dobře.

Nabízím vám v tento moment alternativní řešení, co se týká lhůt k projednání, protože jestliže příští týden je rozpočtový výbor, tak navrhuji zkrácení lhůty a nechám hlasovat variantně, to znamená, nejkratší dobu, v případě, že bude souhlasit pan předkladatel, 7 dnů, 20 dnů a 30 dnů, protože v případě 7 dnů se dá příští týden projednat a další týden se dá předložit do druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Jestliže myslíte vážně to, že chcete tento záměr podpořit, můžete zkrátit lhůtu na projednání, a ta možnost uvést tento zákon do života zde reálně existuje. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP