(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o položení doplňující otázky.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Pane premiére, já jsem ráda, že mi rozumíte, ale to nestačí. Ty lidi to pak odnesou v obchodech vysokými cenami. Je potřeba udělat maximum pro to, abychom byli zase soběstační, jako jsme byli. Já vím, že ceny dovážených komodit nemůžeme ovlivnit, ty si ovlivňuje trh, ale co ovlivnit lze a je zcela v rukou vlády, je zajištění soběstačnosti při výrobě základních potravin. Myslím si, že navrácení potravinové soběstačnosti do rukou našich pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců by mělo být pro odpovědnou vládu prioritou číslo jedna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Rychle, než pan premiér přijde k mikrofonu, přečtu omluvu pana ministra Petříčka, který se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám rozumím. Doporučil bych vlastně velice jednoduchou věc. Víte, my důchodci jsme kdysi chodili do zahrad, a ne do řetězců o víkendu. Tak zkuste už konečně tady schválit ten zahrádkářský zákon. Neřešte stále COVID-19. Už jste na tom strávili asi 15 hodin. Jo? Dneska i mladí lidé mají zájem o zahrady. Je plno lidí, kteří si pěstují zeleninu, ovoce, takže to by bylo super, kdybyste to tady konečně schválili. Máte asi 300 zákonů v řadě, tak místo toho, že tady je plno epidemiologů, zkuste tohle. To by byl určitě velký krok ve prospěch soběstačnosti. Kdysi to tak bylo.

Určitě je to spíš otázka na pana ministra Tomana, jakým způsobem to podpoří, ale jsou některé věci, například chov prasat, který... Neumím si představit, že by někdo někde ještě povolil u nás nějaký prasečák. To si myslím, že je absolutně vyloučeno. Ale myslím si, že bychom se měli soustředit na věci, které jsou pro naše zdraví, a to je ovoce a zelenina. A samozřejmě v tomhle směru, myslím si, že pan ministr Toman i koná. Ale bylo by dobré, kdybyste ho na to interpelovala vlastně zvlášť, protože já se omlouvám, ale neznám ty detaily. Jinak vám rozumím, ale samozřejmě dneska jsme v jiné době než hned po revoluci, kdy samozřejmě bylo jednodušší realizovat tyhle věci. Nemluvě o tom, že i ti, kteří mají tu zeleninu nebo ovoce, tak nemají lidi. Nemají lidi. Přes covid jsme stále řešili, aby sem mohli přijít Ukrajinci a další (upozornění na čas), protože i když máme nejnižší nezaměstnanost, tak nemá kdo pracovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Čižinský. Připraví se poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Skvělá rada: Je to drahé, tak si to vypěstujte. Ale teď na jiné téma.

Pane premiére, obracím se na vás ohledně situace desítek až stovek nesezdaných párů tvořených partnery různé státní příslušnosti, které rozdělilo omezení cestování po začátku koronavirové epidemie a kteří se už několik měsíců nemohou setkat. Byla sice přijata výjimka z cestovních omezení, které ale mohou využít jen nesezdané páry ze zemí bez vízové povinnosti, a navíc ty, které spolu mají dítě. Výjimka se navíc vztahuje jen na české občany a vyloučeni jsou všichni rezidenti včetně těch z Evropské unie, což si myslím, že je v rozporu s právem Evropské unie.

Partneři českých občanů ze zemí mimo Unii zase nemohou získat schengenské vízum. Ministerstvo zahraničních věcí na dotazy uvádí, že vydávat víza nelze kvůli ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví, pokud vím, v této věci nereaguje vůbec.

Vžijme se do situace těchto nešťastných lidí, kteří jsou od sebe po měsíce nuceně odloučeni, ačkoliv jsou ochotni nechat se testovat a zůstat v karanténě tak dlouho, jak to bude nutné. Láska není turistika. Podle toho bychom měli na situaci těchto párů pohlížet. Dohlédněte prosím na koordinaci mezi dotčenými ministerstvy a na to, aby se problému skutečně věnovala. Je na čase, aby v řešení situace těchto lidí konečně nastal nějaký pozitivní posun a aby nebyli posíláni od čerta k ďáblu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. V rámci toho stavu nouze jsem řešil vícero takových případů, a pokud vím, tak stávající situace je, že ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví nyní umožňuje příjezd nesezdaného partnera nebo partnerky, a to za občanem nebo občankou České republiky. Takže pro umožnění příjezdu je nutná žádost na Ministerstvo zahraničních věcí, kam je v souladu s ochrannými opatřeními potřeba dodat doklady potvrzující trvalost vztahu. Návrh nového ochranného opatření, který tady bude dnes diskutován mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra a zahraničních věcí, počítá i s příjezdy partnerů - občanů Evropské unie, kteří mají v České republice pobyt delší než 90 dnů. Takže pro mě je to nová informace, ale pokud jste nespokojen s odpovědí, tak samozřejmě to určitě budu neprodleně o tom informovat kolegy z vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Musím tedy říct, že tahle ta odpověď mě překvapuje. Já jsem se s tou interpelací nijak netajil, poslal jsem ten text předem i na Ministerstvo zdravotnictví i na Ministerstvo zahraničních věcí, a vy, pane premiére, tady nemáte pravdu. Prostě ti lidé nemohou přijet. Ta výjimka je jenom pro české občany, vyloučeni jsou všichni rezidenti včetně těch z Evropské unie, a ještě navíc musí to být ze zemí bez vízové povinnosti a musí mít spolu dítě. Ti ostatní jsou v tuto chvíli z toho vyloučeni. Mě by zajímalo, pojďme si dát nějaký termín, dokdy ta situace bude vyřešena.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Když mi dáte ten váš papír a budu to mít přesně napsané, tak samozřejmě to můžu řešit. Co se týká interpelací, tak děkuju, dostávám to tak asi hodinu a půl před, protože v těchto dnech zkrátka od rána do večera řeším covid. Takže mám tenhle podklad, který jsem tady přečetl, vypracoval Zdeněk Chlupáč, nevím vůbec, kdo to je.

Já si to vezmu a pošlu to ministrům a určitě se jich na to zeptám co nejdříve a co nejdříve vám odpovím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S další interpelací vystoupí poslanec Lipavský. Připraví se poslankyně Šafránková.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane premiére, chci se vás dnes zeptat na to, jak moc jste ochoten a připraven se zasadit o podporu lidských práv ve světě. V souvislosti s událostmi, které se od srpna odehrávají v Bělorusku, jste na svém twitterovém účtu napsal: "V Bělorusku se nesmí stát to, co se u nás stalo v roce 1968. Evropská unie musí být akční." Dále jste například přizval běloruského velvyslance, měl jste tam i jedno velmi emotivní vyjádření, věřím, že autentické. Cituji: "Díval jsem se teď na vícero videí z Běloruska, kde zbabělá agresívní policie mlátí bezbranné lidi. Je to neuvěřitelné zvěrstvo." Jenom podotknu, že tam bylo zabito asi pět demonstrantů během těch událostí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP