(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Leo Luzar s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka ve věci informace k OKD. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já se pokusím být velice krátký. Je tomu tak tři čtyři týdny, kdy se zastavilo srdce Moravskoslezského kraje. Pan premiér hovořil v médiích o tom, že příští rok má skončit OKD. Tato informace samozřejmě vyvolala bouřlivé reakce, protože byla uvedena pouze jako jednotlivá informace bez jakýchkoliv souvislostí. Ty souvislosti jsou docela závažné, protože na černém uhlí, které OKD produkuje, jsou závislé nejenom podniky, které od nich odebírají jak uhlí, tak koks, tedy potom dále exploatují, ale samozřejmě i obyvatelé Moravskoslezského kraje, to jest ti, kteří jsou zásobováni teplem z uhelných zdrojů. Což je pro informaci 70 % obyvatel.

Tato informace samozřejmě zasáhla všechny a nikdo neměl podrobnosti a nevěděl přesné informace. Postupem doby se získávají ty informace, ale docela velice těžko. Proto má žádost k panu ministrovi směřuje k tomu, aby se vytvořil nějaký informační tok, nějaký informační směr, který bude jasný, na koho se má reprezentace kraje, popřípadě i zájmové skupiny v kraji obracet, popřípadě například Hospodářská komora, nebo někdo v tomto smyslu, který by reprezentoval zájmy jak průmyslu a občanů Moravskoslezského kraje, tak samozřejmě i zájmy ministerstva a vlády na tom, aby ta maximální informace v této věci byla.

Doba uhelná asi opravdu končí, ale musíme být připraveni na to, že to nebude jednoduchý přechod, a měli bychom maximum informací poskytovat všem zainteresovaným. Protože není nic horšího, než když ty informace se mění v dezinformace, když ty dezinformace potom žijí vlastním životem, a dostáváme se do velkých problémů, jak politici, tak občané, jak na ně reagovat a popřípadě jak si je vyhodnocovat. Čili přivítal bych tady tuto iniciativu z vaší strany, abyste určil, popřípadě rozhodl o tom, jakou formou ta komunikace proběhne, a myslím si, že Hospodářská komora by tady v tomto mohla tuto roli sehrát. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Tak ještě jednou hezké odpoledne. Děkuji za ten dotaz, je to velmi významná aktivita, věc. Protože je pravda, že doba uhelná, jak jste řekl, se skutečně blíží do závěru. Otázka je, kolik let, případně jak dlouho bude trvat. Ale faktem je, že OKD se nikoliv vlastní vinou, ale objektivními skutečnostmi dostává do zásadních problémů. Pokles uhlí je více jak 30 % meziroční a do toho pokles poptávky. Ten je dán logicky i zvyšujícím se tlakem na náklady spojené s emisními povolenkami. A pochopitelně i doba covidová, která v OKD prostě nepřispěla k té situaci, výsledkem čehož je to, že společnost prodělává.

My jsme v situaci, kdy stát jakožto vlastník nemůže úplně bezprostředně podporovat, protože by se jednalo z hlediska Evropské unie o nedovolenou podporu. Čili je ve hře řada scénářů. V pondělí bude velmi významný materiál na vládě, kdy se o tom bude diskutovat, čili okamžitě poté budu spolu s místopředsedkyní vlády paní Schillerovou velmi detailně informovat o tom, jaký bude další postup.

Varianta, která je v tuto chvíli ve hře, která je navrhovaná - uvidíme, jestli to vláda přijme - je varianta taková, kdy by se k 1. 1. 2021 doly už dneska utlumované, což je Útlum - Jih a Útlum - Sever, včetně souvisejících prostorů a tak dále, prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald a tak dále, předaly na Diamo, což je tedy společnost pod MPO, která bude následně sanovat a rekultivovat. Tam není žádný problém, ty doly už jsou utlumené.

To klíčové je, že k 1. 3. 2021 se navrhuje, stále říkám, kdy utlumované doly Darkov a ČSA by byly převedeny pod Diamo. A současně materiál uvádí to, že zbývající aktivita, to znamená doly ČSM - Sever a Jih by stále jely, čili byl by to postupný útlum. A na vyžádání managementu OKD - zatím není stanoveno kdy - by se v určité době i ony převedly. Nicméně není psáno nikde, jestli to bude v roce 2022, 2023, 2024. To bude do značné míry záležet právě na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, cena uhlí a tak dále. V podstatě to bude znamenat, pokud by tato varianta nastala, že by k 1. 1. se musel řešit odchod řádově 550 zaměstnanců a k 1. 3. řádově 1 400 zaměstnanců. Ad 1 na základě tedy kolektivní smlouvy, což je až 12násobek měsíční mzdy odchodného a speciálního státního příspěvku ve výši buď pěti, nebo osmi tisíc měsíčně po dobu několika let pro každého pracovníka.

Současně tam chystáme se společností Diamo skutečně velmi, řekněme, vytvoření prostoru a místa pro - nechci říct přímo agenturu práce, ale není to už tomu daleko - pro profesionální komunikaci se všemi, kterých se to bude týkat. Současně vítáme tu nabídku, budeme komunikovat s Hospodářskou komorou, která je v daném místě velmi aktivní, a samozřejmě zapojujeme všechny složky veřejné sféry do toho, abychom ty pracovníky byli schopni buď umístit, pokud samozřejmě budou chtít někde nadále pracovat, protože je třeba říci, že řada z nich je už v důchodovém věku a bude to přirozený přechod. Řada z těch pracovníků, a je to několik set pracovníků, kteří pracují v těchto dolech, tam ale zůstává nadále a budou pod společností Diamo participovat na sanacích, na zahlazování po těžbě, na rekultivacích a všem, co je s tím spojené.

Takže to vnímáme jako významnou aktivitu. Bude nás stát tato aktivita, to je třeba říct, v následujících letech 15,5 miliardy korun. To znamená, stát na sebe převzal z důvodu, o kterém všichni víme - protože v minulosti bylo OKD skutečně doslova a do písmene vytunelováno, byla tam situace kritická. Kdyby do toho stát nevstoupil, dávno už dneska OKD nefunguje. Nicméně stát na sebe převzal nejenom břímě toho, že tam musí dnes platit významné náklady, a jenom v těchto dnech tam alokuje dalších 1,8 miliardy korun na provoz navíc, ale současně si bere na sebe právě sanace a rekultivace, na které tam samozřejmě nejsou peníze. Čili stát to bude stát dalších 15,5 miliardy korun v těch následujících letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci a tou je interpelace pana poslance Lukáše Bartoně na nepřítomného pana ministra Roberta Plagy ve věci vyhlášky 27 - šetření na postižených. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych vás interpeloval k vyhlášce číslo 27/2016 Sbírky, která se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Ve vámi navrhované novele této vyhlášky jsou změny, které jsou docela drastické. Týkají se podpory asistentů pedagoga. Na podporu asistentem pedagoga ztrácí nově nárok žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými specifickými poruchami učení. O asistenta pedagoga přijdou i základní umělecké školy, vyšší odborné školy. Dále na základě vyhlášky ztrácejí pravidelnou podporu poskytovanou speciálním pedagogem například žáci s mentálním a tělesným postižením, autismem a závažnými poruchami chování.

Studoval jsem vyhlášku a ve zprávě RIA není uvedeno, kolik tímto chcete ušetřit, protože jediná motivace, která mě napadá, proč byste tohle dělal, je, že chcete na těchto žácích ušetřit. Proto se vás ptám, kolik chcete ušetřit na těchto žácích. Mým odhadem, když jsem si spočítal tisíce míst asistentů pedagoga, tak mi vychází částka přes jednu miliardu. Rád bych znal vaše odborné stanovisko, kolik chce stát ušetřit na žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr je omluven a není přítomen, na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci nedostatku stomatologů. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP