(16.40 hodin)

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, situace s nedostatkem stomatologů je katastrofální a stále více lidí má problém najít svého stomatologa, neboť ten jejich odešel do důchodu, či se odstěhoval, nebo zemřel a noví zubaři prostě nejsou. Možná jste před pár dny zaznamenal v tisku, kde se psalo o několikasetmetrové frontě v Ostravě-Lhotce, ve které lidé čekali dlouhé hodiny kvůli registraci k novému zubaři. A taková je realita nejen na severu Moravy. Zdravotní pojišťovny si se situací nevědí moc rady. Zubaři prostě nejsou. Radí, aby lidé využili lékaře v příhraničí Polska nebo Slovenska. Lidé nejsou schopni najít stomatologa dlouhé roky a kvůli ošetření zahlcují pohotovosti.

Vážený pane ministře, ptám se vás, jaké konkrétní kroky uděláte pro zajištění potřebného množství zubařů. Vím, že ten úkol je na mnoho let. A zadruhé, co radíte lidem, kterým se i přes úporné snahy najít zubaře nedaří?

Jenom bych chtěla ještě podotknout, že těch interpelací na nedostatek stomatologů už bylo předtím více. Předkládal je třeba můj kolega Vít Kaňkovský. A mám informaci, že podobná situace s nedostatkem lékařů začíná být i v oborech praktických lékařů a v oborech dětských lékařů a dalších. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, jsem rád, že to je nekovidové téma při interpelacích, a velmi důležité bezesporu, protože víte a máte pravdu, že ty interpelace zde byly. Faktem je, že zabezpečení místní a časové dostupnosti zdravotních služeb je jednou z priorit, se kterou jsem šel i na Ministerstvo zdravotnictví, byť to nemáme úplně ve svých rukou vždy, protože je to hodně odpovědnost zdravotních pojišťoven, se kterými samozřejmě o tomto komunikujeme.

Myslím si, že se nebavíme úplně o absolutním nedostatku ať už je to zubařů, nebo i lékařů v primární péči, ale spíše o nevyrovnané dostupnosti v rámci regionů v České republice. Ano, možná že to je i dáno nedostatkem lékařů, ale spíše je to otázka věkové struktury a hlavně, a to je prostě zkrátka fakt, se kterým se snažíme něco udělat velmi intenzivně, atraktivita některých oblastí pro lékaře stomatology nebo i praktické lékaře, třeba i mladé, kteří skutečně jdou do praxe.

V současné době evidujeme stížnosti občanů, kteří se na nás obracejí. Zřídili jsme pro toto i speciální formulář, který je dostupný na našich stránkách, který jsme spustili v září 2019. Každý, kdo hledá nějakého lékaře, zdravotní službu nebo i samozřejmě stomatology, se může skrze tento formulář na nás obrátit. Mimo jiné z celkového počtu zatím 1 035 stížností na nedostupnost péče je 894 stížností na dostupnost zdravotní péče v oblasti stomatologie. I to značí, že je to velmi výrazný problém. Z toho nejvíce v Moravskoslezském kraji, když se podíváme na statistiky aspoň tak, jak je evidujeme v rámci stížností. A proto také říkám, že je to otázka nějaké vyrovnanosti nebo nevyrovnanosti, protože v Moravskoslezském kraji je těch stížností nejvíce - 290. Jsou kraje, kde těch stížností evidujeme 26, 30, například v Praze jen 13. Takže si skutečně myslím, že je to otázka Prahy versus nějaké lokality, jako je Moravskoslezský kraj. Ale nechci to nikterak určitě bagatelizovat a snižovat.

My se snažíme skutečně udělat maximum možného, abychom získali na venkov a odlehlé regiony mladé lékaře nejenom v oblasti oboru stomatologie, jak jsem o tom hovořil. Primárně samozřejmě je to role a ze zákona povinnost zdravotní pojišťovny získat a zajistit pojištěncům místní a časovou dostupnost hrazených zdravotních služeb. A zdravotní pojišťovny v tomto také pracují na nějaké smluvní politice, bonifikaci lékařů, kteří se rozhodnou jít do méně atraktivních lokalit. Na druhou stranu víme, a máme toto ověřeno z naší kontroly, že často skutečně zdravotní pojišťovna opakovaně vypisuje výběrové řízení a prostě není úspěšná, není schopna nikoho na toto místo nebo určité místo v rámci třeba stomatologie získat. To je zkrátka bohužel objektivní fakt.

Co se týká obecného problému dostupnosti zdravotní péče v některých odbornostech a regionech, jednak pracujeme se zdravotními pojišťovnami, jak jsem o tom hovořil, z hlediska nějakých bonifikací. Jsou zde i dotační programy, které se týkají právě oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb. Pracujeme právě, a stále to probíhá - otázka dotací, které se týkají vytvoření nové ordinace zubních lékařů nebo i praktických lékařů. Ty podmínky jsou zveřejněny. A zdá se, že zájem je poměrně dobrý. Teď nemám přesná čísla, ještě dodám. Ale skutečně jsme takto otevřeli desítky praxí v rámci republiky. Je to podmíněno tím, že se ten lékař musí zavázat, že registruje určitý počet pojištěnců, že zůstane v dané oblasti minimálně pět let a bude mít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A to je docela problém, protože někteří lékaři zkrátka nechtějí ošetřovat na pojišťovnu, byť jsme výrazně zvýšili i úhrady v oblasti stomatologie.

To, co je velmi důležité, je věková struktura. My jsme jako první navýšili kapacity lékařských fakult zhruba o 20 %. Ano, toto se projeví až s určitým odstupem. Ale byl to klíčový krok - navýšit kapacity lékařských fakult, abychom měli i více absolventů. Takže věřím tomu, že situace se bude vyvíjet pozitivněji v budoucnu, ale není vždy úplně snadné dostat lékaře do méně atraktivních lokalit. Ale věřte tomu, že děláme maximum.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zájem o doplňující otázku je, takže vás poprosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Pane ministře, já bych přece jenom ráda, nebo ty stovky lidí, kteří přesto nemohou po dlouhé měsíce najít stomatologa, byť obvolávají stomatology v širokém okolí, co jim teď poradit, co mají dělat. Protože jak jsem tady přednesla v interpelaci, tak ti lidé potom v akutních případech zahlcují pohotovost, a ne vždycky to je na to, aby tu pohotovost vyhledali. Takže teď spíš od vás očekávám nějakou praktickou odpověď pro ty lidi teď, abyste jim dal signál, co ti lidé mají konkrétně dělat, když prostě toho zubaře nemohou sehnat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem o tom hovořil, to primární, co by měli dělat a co samozřejmě je pak odpovědnost jejich zdravotní pojišťovny, je právě se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost nějak jim péči zajistit. To je to jediné, co mohou udělat, samozřejmě pokud nemohou využít nějaké jiné pracoviště, například v rámci pohotovosti v nemocničním zařízení a podobně. Ale pokud skutečně nejsou schopni najít, a to je jedno, jestli to je stomatolog, nebo jakákoli jiná zdravotní služba, jiná odbornost, ať se obrátí na zdravotní pojišťovnu, která je povinna jim tuto péči zajistit, možná že i někde ve vzdálenějším místě, ale zkrátka tuto povinnost má. My se snažíme v tomto směru zdravotní pojišťovny kontrolovat. Případně skutečně mohou použít onen formulář, který máme na našich stránkách. Je to stránka nedostupnapece.mzcr.cz a tam mohou vyplnit vlastně svoji stížnost na nedostupnost. A my pak toto kontrolujeme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. To je, řekněme, ta praktická otázka, pokud skutečně někdo nemůže najít lékaře, tak je nutné to řešit buď přímo se zdravotní pojišťovnou, nebo skrze náš webový formulář.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka ve věci památková ochrana železničního mostu v Praze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci železničního mostu v Praze mezi Výtoní a Smíchovem. Tato stavba je součástí pražské památkové rezervace. Je neodmyslitelně spjata s pražským panoramatem a patří mezi významné stavby českého inženýrství a mostařství. Oceňuji proto, a není to žádná fráze, že jste se v březnu postavil za zachování její památkové ochrany. Most je nutné podrobit celkové rekonstrukci. Ta je možná jen s kompletní výměnou mostovky, to je ta spodní část, ale nýtované obloukové části mohou být podle expertů repasovány se zárukou bezpečného provozu po dalších až 80 let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP