(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Andreu Brzobohatou a připraví se jako poslední zatím přihlášený pan poslanec Marek Novák. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, já se přiznám, že nejsem úplně odborník na odpady, ale byla bych velice ráda, kdybychom podpořili pozměňovací návrh pana Kotta, protože EKO-KOM je akciová společnost, je to soukromý subjekt, vznikl ze zákona, ale umožnil vytvoření kolektivního systému k plnění závazků evropské obalové legislativy, ale také se tím stal jednou organizací, která má tak tímto státem garantovaný příjem, a tím i státem podporovaný monopol. V platném zákoně je sice uváděna možnost vzniku dalších AOS, avšak za celou dobu se toto nikdy nepodařilo žádnému žadateli získat licenci.

Co tento stav způsobuje? Základním problémem jsou nastavené podmínky pro udělení licence, které lze však chápat jako velmi těžce splnitelné jakýmkoliv žadatelem. Tento stav právě ruší pozměňovací návrh pana Kotta. Snaha o zrušení tohoto monopolu byla již v několika volebních obdobích a já bych chtěla věřit, že naše Poslanecká sněmovna se o tohle postará. V minulém poslaneckém období probíhala diskuze na téma ukončení monopolu EKO-KOMu na trhu. Bohužel konkrétní návrh na toto téma nebyl předložen, i když ze strany vedení MŽP bylo uznáno, že se jedná o legitimní požadavek. Nyní máme ojedinělou příležitost s touto legislativou EU tuto diskuzi zrealizovat v předloženém poslaneckém návrhu, a narovnat tak pokřivený trh v České republice. Proto vás prosím ještě jednou, podpořte návrh pana Kotta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní je jako poslední přihlášený pan poslanec Marek Novák. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké brzké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se jenom velmi krátce vyjádřím k pozměňovacímu návrhu kolegy Kotta, který je vedený jako sněmovní dokument 5712.

Tento návrh vlastně nabízí z mého pohledu dosud nevídané. Dává šanci, aby byl uvolněn trh pro nové autorizované obalové společnosti bez dalších omezení, ale hlavně bez zbytečné administrativní zátěže. Co považuji za důležité, je fakt, že by přijetím tohoto návrhu došlo k zavedení kontrolního systému nad všemi autorizovanými obalovými společnostmi, což v původní návrhu zákona není vůbec ošetřeno.

V současnosti ministerstvo získává údaje a data pouze od soukromého subjektu EKO-KOM, a to bez možnosti přímé kontroly státní správy, což z mého pohledu považuji za nepřijatelné. Zástupce ministerstvy nyní jednoduše nemá přímou kontrolu nad tím, jak je nakládáno s objemem odpadu v hodnotě přibližně 2,8 mld. korun. Vyvstává mi otázka: Má Ministerstvo životního prostředí skutečný a trvalý kontrolní systém nad těmito finančními toky? Podle mě rozhodně nemá. Protože aktuálně platná legislativa dosud nic podobného neřeší.

V porovnání s jinými modely, kde právě kontrolní centra ze zákona existují, mě aktuální stav doslova zaráží. Všude v Evropě, například v Rakousku, Německu, Spojeném království, Polsku, Estonsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Maltě - zde je více autorizovaných obalových společností. Tento navrhovaný systém zde prokazatelně funguje.

Jakási forma domluvy, jak je navrhováno v zákoně, podle mě nemůže fungovat a rozhodně není dobrým řešením. Právě poslanecký návrh kolegy Kotta tento stav velmi vhodně řeší, protože Ministerstvo životního prostředí bude právě přímým účastníkem kontroly systému nakládání s obaly. Díky této kontrole bude mít ministerstvo k dispozici komplexní údaje o celém systému a nebude odkázáno na informace třetí osoby.

Dámy a pánové, závěrem vás požádám o podporu zmíněného pozměňovacího návrhu. Moc vám děkuji a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali máme nějakou další přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže pokud se již nehlásí nikdo, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodajů. Takže pan poslanec Elfmark, zdali má zájem - závěrečné slovo. Máte zájem na závěrečné slovo? Ne, ne, teď jsou ještě závěrečná slova. Takže pan ministr má zájem. Dále pan poslanec Ivan Adamec může vystoupit a pan poslanec Ivan Bartoš případně. Pane ministře, prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já budu velmi stručný. Děkuji za ten průběh k těm odpadovým zákonům jako celku. Já bych jenom chtěl říct k těm posledním vyjádřením, že - a prosím, všichni si to napište - Ministerstvo životního prostředí v žádném případě, v žádném případě nepodporuje pokračování monopolu EKO-KOMu. A to, co jste uváděli, že podle toho stávajícího zákona není možné, nebo je velmi složité, to znamená vznik dalších autorizovaných obalových společností, to je pravda, a také proto v tomto zákoně, v těch pozměňovacích návrzích, které jsou navrženy, jako je pan poslanec Babka, jsou tam i některé návrhy pana poslanec Elfmarka, tak chceme získat jako ministerstvo daleko větší kontrolu nad těmi toky a také samozřejmě víceméně uložit jakékoliv autorizované obalové společnosti nové audity, nové informace, které chceme získat, a mít tam i vlastní lidi.

Nakonec ten návrh včetně těch pozměňovacích návrhů je určitým kompromisem mezi názorem Svazu měst a obcí, Hospodářské komory, Svazu průmyslu. A jenom upozorňuji, že určitě v dobré vůli vedený návrh pana poslance Kotta je určitá revoluce, která ovšem dost nesouladí s tím zbytkem. Jinými slovy, tohleto je něco, co velmi pravděpodobně prostě nabourá celý ten systém. A to je něco, co bychom také říkali, že tam je celá řada věcí, které se dají dneska zásadně vylepšit a také můžou přinést to - ale na to jsou dokonce judikáty už Městského soudu, jestli se nemýlím, v Praze, že lze těmi pozměňovacími návrhy, které jsou tam navrženy, těmi ostatními, daleko zvýhodnit pozici dalších autorizovaných obalových společností při jejich vzniku.

Na druhé straně jsou situace, jako je Slovensko, Polsko a další, které naprosto zliberalizovaly systém. Vytvořilo se několik autorizovaných obalových společností a ve finále ten systém nefungoval, protože všichni chtěli z toho systému mít ty peníze, ale málokdo se chtěl podílet na té síti.

To znamená, my chceme funkční systém, my chceme, aby tam ta konkurence byla umožněna, aby tam mohly vznikat další subjekty, ale zároveň prosím nechceme, aby se ten systém zhroutil, jako bohužel to vidíme v těch některých jiných zemích. To je to. A to je vlastně i ta naše obava, protože my jsme tady i, řekněme, odpovědní za to, aby ten systém, který dneska je funkční, funkční dál byl. Ale znovu říkám, jsme přesvědčeni, že konkurenci do toho systému, která je určitě žádoucí, přinesou i ty ostatní pozměňovací návrhy, které rozšiřují pravomoci Ministerstva životního prostředí. Ale návrh pana poslance Kotta, který tam zavádí kontrolní obalové centrum jako jakousi úplně novou entitu, která samozřejmě bude mít poměrně složitý mechanismus, tak my jsme prostě přesvědčeni, že tohleto není to v souladu s tím systémem, tak jak je dneska postaven.

My se dál budeme bavit za několik měsíců o nové legislativě na jednorázové plasty, na zákaz jednorázových plastů. A já jsem připraven o této věci opět diskutovat i v rámci této legislativy, která znovu otevře zákon o obalech. Já vás jenom prosím, jestli bychom takhle zásadní rozhodnutí nemohli ještě tedy posunout do té debaty o tom zákazu jednorázových plastů, kde znovu budeme diskutovat tyto záležitosti.

Děkuji vám, že zvážíte tento návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré poledne. To byla závěrečná slova. A pokud se již nikdo další nehlásí k závěrečným slovům, tak se přesuneme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a při hlasování k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP