(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dalším bodem jsou

 

490.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu ČR, poté na ostatní členy vlády. Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Vojtěchovi Pikalovi, který byl vylosován na prvním místě. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážený nepřítomný předsedo vlády, obracím se na vás s interpelací týkající obsazení postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Prvně bych vám rád poděkoval za to, že vláda se korupčními kauzami současného předsedy Rafaje začala konečně zabývat. Upozorňoval jsem vás na tuto problematiku již od července, a to minulého roku.

Nicméně vzhledem k tomu, že celý proces odvolání současného předsedy se děje za zavřenými dveřmi, Poslanecká sněmovna ani veřejnost nemá sebemenší informace o budoucnosti vedení jednoho z nejvýznamnějších nezávislých regulačních orgánů, nato v posledních dnech vyšly v médiích spekulace, že má být už dokonce rozhodnuto nejen o rezignaci Petra Rafaje, ale i o jeho nástupci, obracím se na vás tedy s dotazem, zdali byste mohl proces odvolání předsedy a jmenování jeho nástupce zde před všemi osvětlit. Především bych rád věděl, zdali vláda podala formální návrh na odvolání předsedy Rafaje, nebo mu byla dána neformální možnost rezignovat sám. Pokud má předseda Rafaj rezignovat sám, rád bych se pana premiéra zeptal, k jakému dni vláda počítá, že se tak stane. A konečně bych rád věděl, jak vláda plánuje postupovat v případě obsazení postu předsedy monopolního úřadu.

V tomto ohledu bych rád sdělil svůj názor, že jedině otevřeným výběrovým řízením lze veřejnosti navrátit důvěru v rozhodovací činnost úřadu. Nový předseda by měl být vybrán na základě kritérií odbornosti, manažerských schopností a vize pro úřad. Rád bych zdůraznil, že kandidát by měl být respektovanou autoritou v oblasti soutěžního práva. Budu se těšit na odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji. Předseda vlády je omluven, tudíž bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Holomčík, který byl vylosován na druhém místě a připraví se paní poslankyně Olga Richterová.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený nepřítomný pane premiére, já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která se týká teď aktuálně probíhajících kampaní do krajských voleb.

Internet oblétla řada obrázků, kdy se ukázalo, že některé sociální služby cílící na seniory jsou zneužívány pro kampaň vašeho hnutí a jsou jim skrze pracovníky distribuovány materiály a propagační předměty jednotlivých kandidátů. Asi nejkřiklavější je ten případ v Kolíně, kdy takto poskytovali zaměstnanci jedné ze služeb i seniorům v té terénní službě, s tím, že shodou okolností tady tu službu vede zastupitelka za hnutí ANO.

Já nemám vůbec nic proti tomu, když se politici potkávají s občany, s voliči včetně seniorů. Naopak to považuji za důležité. Ale tohle, to se na mě nezlobte, je prostě naprosto neakceptovatelná praktika, která hraničí s tím, co dělají šmejdi, kteří prodávají předražené hrnce. A chtěl bych se vás proto, pane premiére, zeptat, jestli tady ten případ, když to vztáhnu jenom na ten Kolín, je individuální selhání jednotlivce, což se prostě stává, anebo je to nějaká součást ucelené strategie hnutí ANO.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér je omluven, v souladu s jednacím řádem odpoví do třiceti dnů písemně.

Jako další zvu k interpelaci paní poslankyni Richterovou, která bude pana premiéra interpelovat ve věci slevy pro invalidní důchodce, kteří nemají průkaz ZTP. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jde o téma, které diskutuji s touto vládou pravidelně. Devátého prosince 2019 jsem zaslala písemný dotaz i právě panu premiérovi, protože se ta věc nehýbe. A zajímá mě, zda se i po dalším téměř roce něco pohnulo, nebo stále bude ta odpověď bohužel negativní.

Jde o to, že do roku 2011 měli lidé s plným invalidním důchodem nárok na stejné slevy na železnici jako starobní důchodci. To se pak změnilo. Pan premiér se prsil plošnými slevami, ale tato skupina potřebných s přiznanou invaliditou, kteří ale - a to je to důležité - nemají průkaz pro osoby se zdravotním a tělesným postižením, se pomoci nedočkala. Ten průkaz ZTP je bariéra, překážka. A přitom na Slovensku to vyřešit dokázali. Na Slovensku dokázali vyřešit námitky, o kterých se píše v odpovědi pana premiéra. Námitky týkající se poskytování totožných slev, totožných nároků všem občanům EU.

Takže - a tohle je moje otázka. Pane premiére, psal jste mi: Analyzujeme možná řešení, která by problémy odstranila. Psal jste mi: Analýza stavu v jiných zemích vypracována nebyla. Psal jste mi: Není možné předjímat, kdy se podaří provést rozšíření okruhu osob s invaliditou třetího stupně. Takže já bych se ráda zeptala. Analýzu. Máte řešení? Máte? Zeptali jste se vůbec toho Slovenska, jak je to tam udělané? Já jsem se ptala, zjišťovala jsem. Opravdu to jde. Stejně tak by mě zajímalo, co chcete těm patrně desítkám tisíc osob, které by slevy potřebovaly, říct?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času. Pan premiér v souladu s jednacím řádem odpoví písemně.

A nyní paní poslankyně Kovářová bude interpelovat ve věci dětských skupin v ohrožení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, vláda v minulých měsících předložila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny doplňují systém předškolní péče, který nejsou mateřské školy schopny plně zajistit. V některých regionech mateřské školy kapacitně nestačí, či naopak nejsou v dané obci zřízeny. Jedná se tedy o nepostradatelnou součást péče o děti, kdy dětské skupiny navštěvuje 16 tisíc dětí.

V České republice byla vybudována v minulých letech síť dětských skupin, která doplňuje právě tyto nedostatečné kapacity předškolních zařízení a vytváří nový systém péče pro děti od jednoho roku, jejichž rodiče se chtějí zapojit na pracovním trhu. Nyní ovšem hrozí jejich zánik kvůli nezajištění pokračujícího financování. Pokud by došlo k ukončení financování dětských skupin, na některých obcích by mohlo dojít k akutnímu nedostatku míst pro předškolní děti. To by mělo za následek také ztížený návrat matek do práce, případně práci na částečný úvazek.

Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že spolu často řešíme problémy kapacit předškolních zařízení, ráda bych se vás zeptala na váš názor na provoz dětských skupin a jejich funkci jako další možnosti péče o děti od jednoho roku pro matky či otce, kteří chtějí se vrátit do práce či pracovat na částečný úvazek. A jaké kroky budete činit pro zajištění financování dětských skupin i v následujících letech? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní můžete přednést svoji interpelaci na pana premiéra ve věci situace v České poště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP