(15.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Státní zemědělský intervenční fond na začátku tohoto roku rozhodl, že firma Ski-Moravia musí vrátit milionovou dotaci, kterou v roce 2009 dostala na zasněžování sjezdovky v Nové Lhotě. Důvod je jednoduchý: vleky této sjezdovky se nikdy nerozjely. Na tom by nebylo nic zvláštního. Firma Ski-Moravia ale na výzvu SZIF půl roku nereagovala. Na tom by také nebylo nic zvláštního. Jednatel firmy se odvolal k Ministerstvu zemědělství, to jeho žádost zamítlo, a tak se jednatel odvolal k ministerstvu znovu. Na tom by stále ještě nebylo nic zvláštního, kdyby - kdyby - tentokrát Ministerstvo zemědělství jeho žádosti nevyhovělo a firmu Ski-Moravia od vrácení dotace ve výši 1,2 milionu korun, která se do provozu skiareálu nikdy nepromítla, neosvobodilo.

Možná to není až tak zvláštní, pokud si uvědomíme, že firmu Ski-Moravia založil vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář a jejím jednatelem je kancléřův dobrý přítel Aleš Pfeffer. Pak už tento nestandardní postup není ani trochu zvláštní. Stává se nicméně zvlášť zavrženíhodným.

Na jakém základě tedy ministerstvo, v jehož čele stojíte, firmu osvobodilo od vrácení dotace? A proč najednou radikálně změnilo názor, když ještě na konci minulého roku tvrdilo, že vymáhání těchto peněz je naprosto nezbytné? Argument nepředvídatelného nedostatku vody v dané oblasti zcela jistě nemůže obstát, neboť o suchosti této oblasti firma z projektového plánu věděla, anebo vědět musela. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr je omluven, jak jsem již říkal, takže na vaši interpelaci odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní pan poslanec Navrkal bude interpelovat paní ministryni Schillerovou, která je také omluvena, ve věci zastavování protiprávních exekucí. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Jde opět o stejnou věc, o které jsem se tady bavil s paní ministryní Benešovou. Ještě to tady připomenu, abyste to tam měla krásně sepsané.

Před hlasováním o novele rozpočtu na letošní rok jste řekla v návaznosti na můj pozměňovací návrh k novele rozpočtu - cituji: "Mluvila jsem ještě před chvílí s paní ministryní Benešovou s tím, že ona mi řekla, že si sto milionů ve své kapitole prostě najde, takže to je jediný důvod, proč to nepodpořím, ne že bychom to nechtěli realizovat."

Vzhledem k tomu, co mi tady teď řekla paní Benešová v odpovědi na moji předchozí interpelaci, tak to vypadá tak, že jste prostě lhala, paní ministryně Schillerová. Buďto jste lhala, nebo jste si nějak jako neporozuměly. Každopádně bych vás tedy prosil o vysvětlení, jak to tedy skutečně bylo, a prosil bych vás, abyste tedy příště lépe vážila slova, která tady pronesete na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že ministři odpovídají v případě ústních interpelací písemně na to, co je ve stenozáznamu, takže je potřeba to tam načíst. Správně.

A nyní pan poslanec Profant bude interpelovat paní ministryni Benešovou ve věci digitalizace Ministerstva spravedlnosti. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, ke konci minulého roku jsme schválili zákon o právu na digitální službu. Tento zákon znamená velké změny a zcela jasnou nutnost digitalizace pro centrální státní správu. Touto problematikou se v rámci Sněmovny zabývá podvýbor pro digitalizaci justice a eSbírku, jehož jsem členem. Avšak nemohu se zbavit dojmu, že se věci v této oblasti příliš neposouvají. Odklady a problémy trpí i ty jednodušší projekty. My se sice dozvídáme, jak se dějí veřejné zakázky, jak jsme se posunuli do další fáze, které již byly zrušeny a podobně, ale jaksi ty výsledky prostě nevidíme.

Proto se vás chci zeptat: Je vaše ministerstvo připraveno na digitalizaci? Máte dostatek kvalifikovaných lidí? Zvládnete zadat vaše agendy do registru práv a povinností tak, jak to požaduje právě zákon o právu na digitální službu, který jsme tu minulý rok schválili? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane poslanče, učinil jste několik otázek a musím vás ujistit, že jsme připraveni na digitalizaci a že ji dokonce upřednostňuji pro příští rok, a to nejenom z hlediska toho, na co se ptáte, ale ještě to rozvineme více doširoka, protože jsme se byli loni podívat v Bavorsku na to, jak tam funguje elektronický spis, a ten už je připraven asi od počátku.

Pokud jde o naše povinnosti vyplývající ze zákona o právu na digitální služby, tak tomu se intenzivně věnujeme od počátku roku, a to v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra. Předně se státní zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti na pracovní úrovni účastnili řady odborných seminářů, které k implementaci zákona o právu na digitální služby pořádalo Ministerstvo vnitra. Jednali jsme s Ministerstvem vnitra mimo jiné k diskusi otázky zpracování zásadních agend v gesci Ministerstva spravedlnosti do podoby digitálních služeb. V návaznosti na postupně prezentované podklady Ministerstva vnitra a postupné úpravy v relevantních informačních systémech centra Ministerstvo spravedlnosti pracuje na přípravě podkladů pro katalog digitálních služeb, především tedy provádí identifikaci jednotlivých digitálních služeb a jejich úkonů a připravuje detailní popisy služeb na základě připravených resortních vzorových digitálních služeb. Dále připravujeme podklady na plán digitalizace ohledně agend a úkonů, které v současné době nejsou dostupné v podobně digitálních služeb.

Potřebné analýzy současného stavu zatím sice nebyly dokončeny, ale již nyní mohu říct, že velkou část služeb, úkonů v gesci našeho ministerstva lze realizovat digitálně. Tak například jsou to přijímání veškerých podání v elektronické podobě, elektronicky lze zahájit soudní řízení, jsou přijímána specifická elektronická formulářová podání, například návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nebo evropského platebního rozkazu. Soudy jsou schopny předávat rozhodnutí v elektronické podobě včetně vyznačených doložek plné moci. Ministerstvo rovněž realizuje veřejnou zakázku v rámci projektu eJustice, v níž bude dodán systém provedení plně elektronického spisu. To už jsem zmínila. Na tom pracujeme s bavorským ministerstvem spravedlnosti. Přechodem na elektronický spis budou zpřístupněny rovněž další digitální služby, například vzdálené nahlížení do spisu.

Pokud jde o další projekty týkající se eJustice a digitálních služeb, je rovněž nutné zmínit projekt pro vytvoření nového informačního systému znalců a tlumočníků a projekt zapracování agendy skutečných majitelů a svěřeneckých fondů do informačního systému veřejných rejstříků. To je asi k vašim dotazům vše.

A pokud jde o evropské peníze, tak tento týden jsme měli videokonferenci s panem vicepremiérem Havlíčkem na téma Národního plánu obnovy a v rámci tohoto Národního plánu obnovy budeme rovněž příští rok uplatňovat projekt s názvem Digitální přístup k justici. Ten projekt bude za 1 150 milionů, z toho máme už třetinu zasmluvněnu. Zbývající část není problém vysoutěžit a vyčerpat a zasmluvnit.

Takže pokud jste takto spokojen, tak to je k vašemu dotazu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec asi má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji vám za odpověď. Myslím, že byla docela rozsáhlá. Přeji vám v této oblasti mnoho úspěchů a doufám, že se to konečně podaří posunout a naši občané opravdu budou profitovat z toho, že například budou moci jednoduše nahlížet do spisu a podobně, jak jste řekla. A já se na to velmi těším. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně již nebude reagovat.

Takže prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat omluveného ministra Plagu ve věci zavírání škol. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP