(15.30 hodin)
(pokračuje Benešová)

My jsme si to, pokud vím, docela vysvětlili, takže žádná aféra z toho rozhodně není. Je to skutečně o té organizaci práce. V dubnu 2019 jsme zaslali okresním a krajským soudům dopis, aby se tomuto problému věnovaly. V červnu jsme jim potom zaslali tabulku s těmi exekucemi, kterých se to týká, takže jsme jim poskytli metodickou pomoc, a v říjnu 2019 potom dotazník na jednotlivé soudy, jak tedy pokročily, a tu agendu sledujeme. Některým soudům se podařilo kompletně přezkoumat ty exekuce a zastavit je, což jsem tady zmínila.

Zamýšleným dalším krokem ze strany ministerstva bude oslovit vybrané soudy, jejichž metody pro zvládnutí tohoto problému budou vyhodnoceny jako nejefektivnější, a na základě obdržených informací připravíme další metodický materiál. Předpokládám, že ten materiál vznikne do konce tohoto roku. A je potřebné zdůraznit, že ministerstvo nemůže soudům cokoliv nakazovat, to by nás tady zase kritizovali z Bruselu, a jakkoliv zasahovat do jejich rozhodovací činnosti. Myslím si, že jsme pro tuto problematiku udělali maximum, a v současné době všechno klape, jak má, a nejsou v tom žádné průtahy. Takže problém bych v tom neviděla a bylo by rozumné, kdybyste přišel za mnou a přestal mě interpelovat, což je sice vaše právo, ale už je to pokolikáté.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Já bych vás asi neinterpeloval, kdyby to tady neproběhlo na plénu Poslanecké sněmovny. Já vám tedy ještě jednou zopakuji tu citaci. Já chápu, vy zde argumentujete, proč to není dobrý nápad. Ale o to mi nešlo. Na to jsem se tady neptal. Já jsem se ptal na to, jak je možné, že tady paní Schillerová řekla, že vy jste jí řekla, že těch 100 milionů v rozpočtu najdete a že to budete realizovat. A to je to gros problému. Já se tady nebavím o tom, jestli to je skutečně dobrý, nebo špatný nápad. Bavím se s náměstkem Spoustou a tak dále, jak dál v řešení tohoto problému postoupit, ale mně jde jenom o to, že tady zase členové vlády říkají něco, co není pravda. A pokud to tady bylo před hlasováním o mém pozměňovacím návrhu a byl to jediný důvod, proč nebyl podle paní ministryně Schillerové přijat, tak tomu nerozumím. Takže slíbila jste jí to, nebo ne?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče. Děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Nejsem z těch, kdo se babrají ve slovíčkách, a nevím, co jste s paní Schillerovou mluvil. Já jsem jí jasně řekla, že si tuto problematiku vyřešíme, a pokud to bude chtít nějaké peníze, že si ty peníze najdu. Ale ono to ty peníze nechce, jak jsem vám vysvětlila, a to je všechno, co k tomu říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude pan poslanec Černohorský interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci analýzy dopadů výstavby liniových staveb v kontextu novelizace zákona č. 416/2009 Sb. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Jak asi všichni víte, nedávno jsme tady projednávali novelu zákona č. 416 s tím, že tady pan poslanec Kolovratník upozorňoval na jednu stavbu, se kterou mají případně problém. Následně bylo upozorněno na to, že vlastně u této stavby by ten problém měl být vyřešen již tou předchozí novelizací.

Spousty dalších staveb, které jsme vlastně řešili předchozí novelou, se v mnoha případech ne úplně pohnuly. Takže mě by tedy zajímalo, zdali Ministerstvo dopravy provedlo nějakou podrobnou analýzu, kdy se věnovalo těm konkrétním stavbám, zdali je ta analýza případně v písemné podobě, kdy není jakoby obecná, ale konkrétně u každé stavby je sepsáno, jakým způsobem se povedlo posunout tu stavbu dál, a zdali vlastně to posunutí vycházelo z toho, že jsme upravili zákon č. 416. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátkou a jasnou otázku. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, děkuji. Tady se stále hovoří o čtyřistašestnáctce, její novele z roku 2018 a její novele z aktuálního týdne, kterou jsme potvrdili. Na tom není vůbec nic špatného. My jsme nikdy neřekli, že ta novela v roce 2018 byla špatná. Já si naopak myslím, že tak jak byla přijata valnou většinou poslanců, to byla dobrá novela, o čemž tedy svědčí i to, co jste zmiňoval, ať už to budeme nazývat analýzou, nebo prostě nějakým výčtem zkušeností se zavedením toho zákona, respektive té novely z roku 2018.

Nejsme v oblasti, kdy by se to dalo během dvou let úplně brilantně vyhodnotit, protože to jsou stavby, které trvají mnoho a mnoho let, nicméně my jsme ty výsledky za ty dva roky dali. Dali jsme je všem členům hospodářského výboru, dokonce myslím, že se to dávalo i ostatním aktérům v Poslanecké sněmovně, nejsem si tím úplně jist, v každém případě je možné si to vyžádat, já vám to dám, nebo Ředitelství silnic a dálnic. Má to ve svém obsahu institut mezitímního rozhodnutí, čili kolik vlastně bylo podáno návrhů a tak dále, jak dopadly, potom ten bod týkající se vstupu na pozemek, doručování v řízení podle stavebního zákona s velkým počtem účastníků. Je tam rozebrána fikce souhlasného závazného stanoviska, nicméně tam je s nulou, protože to ustanovení zatím nebylo použito, nebylo to nezbytně nutné, to se skutečně dělá velmi výjimečně, a pak přenesení působnosti k vedení územního a vyvlastňovacího řízení na krajské úřady (paragraf?) 2e. To znamená krátké zhodnocení, jak to vlastně bylo, tam jest. Jak říkám, dostali to všichni členové hospodářského výboru.

To podstatnější je věc jiná. Ten rok 2020 a ta současná novela je důležitá. Vůbec bych to nevázal jenom s tím, že se bude stále něco analyzovat. Já vždycky říkám, že když už dojdou argumenty, tak se vytáhnou analýzy a začne se řešit, proč na to nemáme analýzu. Ať se neuanalyzujeme k smrti. To je jednoduché jak facka. Těch pár bodů si prostě řekneme, co z toho dopadlo, co z toho nedopadlo. A hlavně za rok, za dva, za tři můžeme dojít ještě k dalšímu vylepšení. Čtyřistašestnáctka je tak komplikovaný zákon, ve kterém se participuje doprava, průmysl, místní rozvoj, týká se strategických staveb v oblasti dopravy, v oblasti energetiky, v oblasti elektronických komunikací, že nebude ideální nikdy. S tím se smiřme, protože je to jenom o tom, že ho můžeme vylepšovat. A já tvrdím, aspoň jsem toho názoru, pokud dojdeme opětovně v nějakém rozumném období, třeba za dva roky, zase k názoru, nebo kdokoliv tady samozřejmě bude, že je třeba ho vylepšit, a shodneme se na tom, tak to vylepšujme a za další dva roky znova. To znamená, stále se snažme, aby ten zákon odpovídal těm aktuálním potřebám, které máme. Pokud to takhle bude a bude ta diskuse stále tak věcná a dobrá, jako byla k poslední novele, a musím říct, že byla nepolitická, tak zaplať pánbůh za to, protože jsem přesvědčen, že ten akt, který jsme udělali zejména teď v tom posledním týdnu, byl velmi významný. A to, že jsme se odhodlali k takzvané polské cestě, tak tím nesmírně posouváme české silnice, stavby a železnice směrem k tomu, že je budeme mít rychleji. To si myslím, že je věc, na kterou čekají všichni, protože se nemůžeme smířit s tím, že některé skupiny, které na to sice mají právo, a nikdo jim ho nebere, si nicméně berou jako rukojmí cestující, řidiče, kraje, obce, vládu, všechny, kteří prostě chtějí strategické infrastrukturální objekty, stavby, využívat. Takže byl to dobrý krok a nic to nemění na tom, že i ten rok předtím, nebo dva roky předtím se to docela povedlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec bude mít, předpokládám, doplňující dotaz.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já určitě chápu, že dělat na něco permanentní analýzy asi může být v některých ohledech obtěžující, ale zase na druhou stranu, abychom se tady neunovelizovali. Protože pokud vy připravujete nějakou novelu zákona na základě nějakých dojmů, případně nějaké zpětné vazby od, dejme tomu, ŘSD, tak je potřeba to ale případně podložit nějakými čísly a argumenty, protože se může stát, že my naopak budeme cílit do úplně špatných míst a i přesto, že se tady už třeba poněkolikáté bude novelizovat ať už stavební zákon, nebo i novela čtyřistašestnáctky, tak můžeme celou dobu mířit úplně někam jinam.

A na závěr bych určitě požádal, zdali by bylo možné mi na můj poslanecký e-mail poslat analýzu, která šla členům hospodářského výboru, protože já členem hospodářského výboru nejsem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bude pan ministr reagovat? Nemá zájem. V tom případě se posuneme dál.

Paní poslankyně Kovářová bude interpelovat nepřítomného ministra Tomana ve věci kancléřovy stylové jízdy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP