(10.20 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Právě ve způsobu financování a postavení zaměstnance i zaměstnavatele je zásadní rozdíl mezi českým a německým kurzarbeitem. Jestliže německý je pojištěním a není v podstatě závislý na státním financování, pak český kurzarbeit je plně závislý na státním rozpočtu. Proto se v Německu lze poučit, ale opisovat nemůžeme. A už vůbec nemůžeme jít cestou vybírání hrozinek z koláče, tedy cestou účelového vybírání pouze výhod, které se účastníkům hodí, a ignorování podmínek, které se nehodí. Ostatně v Německu jim trvalo dlouhá desetiletí, než celý systém podpory trhu práce nastavili.

My právě teď děláme druhý pokus o zavedení mechanismu podpory pro zaměstnavatele v krátkodobých nezaviněných potížích a jejich zaměstnance, kteří nemohou pracovat naplno. Dejme tedy návrhu šanci, prodiskutujme ho v souvislostech a hledejme řešení, které bude odpovídat nejen parciálním zájmům, ale podmínkám naší ekonomiky jako celku. S plnou odpovědností také říkám, že v tom, že jsme dosud umožňovali, aby lidé nepracovali, a přesto dostávali v podstatě plnou mzdu, už pokračovat nemůžeme. Jednak z důvodu pominutí mimořádných opatření na jaře tohoto roku, jednak z důvodu zajištění flexibility trhu práce a rovnoměrnějšímu rozdělení nákladů, a v neposlední řadě i díky tomu, že ekonomika se odrazila ode dna a potřebuje, aby trh práce nebyl její brzdou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní mám několik přihlášek s přednostním právem. Nejprve pan předseda Jurečka, pak pan předseda Faltýnek, pak pan místopředseda Okamura, pak pan předseda Michálek, pak pan předseda Stanjura, pak pan předseda Chvojka. To jsou zatím přednostní práva. Takže prosím, pan předseda Jurečka a připraví se pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády a milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl k tomu návrhu programu si dovolit dvě doplnění.

První doplnění se týká reakcí na ten aktuální vývoj, který stále poslední týdny roste z hlediska onemocnění covidem. Chtěl jsem poprosit, kdyby tady mohla být zařazena jako druhý bod po tom prvním čtení novely zákona o nezaměstnanosti Informace vlády k aktuální situaci v COVID-19, aby tady byl prostor a pan ministr se na to mohl připravit. Já vím, že je tady na zítra svoláno jednání od pana premiéra, kdy zve na videokonferenci předsedy stran ve Sněmovně. Za to děkuji, že je to přesně po měsíci, kdy jsem ho o to prosil v SMS zprávě, ale to bude jednání, které bude jenom mezi panem premiérem, panem ministrem, jak jsem vyrozuměl, a námi. Ale myslím si, že veřejnost, zástupci jednotlivých sektorů, kterých se to bytostně týká, by si zasloužili mít aktuální informaci o tom, jaké kroky, jaká opatření se už podařila a jaká se chystají. Takže to je první návrh, tedy bod Informace vlády o situaci COVID-19, aby to bylo jako bod zařazený za to první čtení novely zákona o zaměstnanosti.

A potom jsem chtěl poprosit zařadit sněmovní tisk 959, je to senátní návrh o kompenzačním bonusu, to je ta pětistovka pro kraje a hlavní město Prahu, a to bych prosil, kdyby to bylo možné zařadit za bod toho sněmovního tisku 922, vládní návrh zákona o daních z příjmů, kdy je druhé čtení, tak za tento bod zařadit tento sněmovní tisk 959, tento sněmovní (?) návrh. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan předseda Faltýnek s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, dovolte abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze, tak jak jsem již avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny, a ten návrh zní následovně: abychom dneska jako třetí bod projednali sněmovní tisk 922 Ministerstva financí, vládní návrh o daních z příjmů, druhé čtení. Jedná se o tzv. paušální daň. Čili za harmonogram státního rozpočtu, jak už víte z grémia. Následně aby body sněmovní tisky 669, poslanecký návrh o nakládání se zbraněmi, druhé čtení, a sněmovní tisk 92 Ministerstva vnitra o střelných zbraních, druhé čtení, zařadili dneska napevno na 14.30. Dále aby bodem číslo 4 v tomto mém návrhu byl sněmovní tisk 800, vládní návrh zákona o Vojenském zpravodajství, první čtení, a za tím sněmovní tisk 986, poslanecký návrh zákona - občanský soudní řád, první čtení, tzv. chráněný účet, z dílny kolegyně Valachové a Patrika Nachera. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěl navrhnout na pořad schůze tři body, ale ještě bude mít návrhy náš poslanec Radek Koten.

Za prvé bych chtěl navrhnout návrh SPD na zamrazení platů politiků. Je to návrh zákona z pera SPD, je to tisk 982. Já si myslím, že už máme říjen a skutečně se blíží prosinec, a pakliže neprojednáme rychle návrh z pera SPD na zamrazení platů politiků, tak hrozí, že v této situaci, kdy občané nemají peníze a řada občanů se dostává do složité sociální a ekonomické situace - mimochodem i díky tomu, že vláda nepřipravila opatření na ekonomickou pomoc a zároveň zavrhla návrhy SPD, měli jsme tady přes 40 návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů na ekonomickou pomoc našim zaměstnancům, malým, středním firmám, živnostníkům, invalidům, seniorům, protože já už jsem tady na jaře osamoceně bil na poplach, že jestli nepřijmeme spolu, že vláda přijímá zdravotní opatření, ale úplně se zapomnělo na ekonomická a sociální podpůrná opatření a došlo na moje slova, kdy se řada občanů skutečně dostává do velmi složitých ekonomických a sociálních situací - takže vzniká situace, že na jednu stranu občané jsou v nouzi a občané mají problémy, ale politikům by se od ledna zvýšil razantně plat na základě stávajícího zákona. S tím SPD nesouhlasí. SPD si myslí, že politici by měli jít příkladem a že by se měly zamrazit platy politiků.

Já bych k tomu chtěl zmínit, že tento náš návrh zákona, v podstatě analogický, už Sněmovna o něm hlasovala. Hlasovala o něm před dvěma roky. SPD to tady osamoceně navrhlo a my jsme navrhovali zamrazit platy politiků do roku 2021, to znamená na celé volební období. A připomenul bych, že žádná z ostatních politických stran nás v podstatě v našem návrhu nepodpořila. Tím myslím klub jako celek, možná tady nějaký jednotlivec byl, ale v podstatě ostatní strany nás v tom nepodpořily. Proto náš návrh neprošel.

Teď se musím trošku pousmát nad návrhy, protože máme těsně před sněmovními volbami a ty budou zanedlouho a najednou tady navrhují podobný návrh např. Piráti a navrhují tady - a verbálně, čistě jenom jak je zvykem, tak navrhuje také paní Maláčová z ČSSD, verbálně, pouze jenom ústně o tom hovořila, žádný návrh na stole není, jako vždy u ČSSD. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že tady SPD už to navrhovalo, hlasovalo se o tom, neprošlo to. Dobře, teď před volbami to tady navrhuje ještě někdo, přestože nám to nepodpořili před těmi dvěma lety, ale v každém případě si myslím, že bychom to mohli zařadit. Není čas, takže my to budeme navrhovat jak na této schůzi, pakliže nám to nepodpoříte, to zařazení na této schůzi, navrhneme to zase na další schůzi. Budeme to navrhovat na každé schůzi do konce volebního období, protože chceme, aby prošlo zamrazení platů politiků. A teď to navrhujeme, právě to zamrazení, na příští rok, protože musíme jít příkladem.

Takže my navrhujeme variantu, která je myslím kompromisní, protože vím, že řada z vás to nechce. My v SPD to chceme, tak pojďme to navrhnout aspoň touto kompromisní variantou, nebo my to navrhujeme, aby to mělo šanci, že to tady ve Sněmovně projde. Takže to je tisk 982.

Jako druhý bod, který bych chtěl zařadit na pořad schůze z pera SPD, je návrh na změnu zákona o daních z příjmů, sněmovní tisk 836, a základem našeho návrhu je významné zvýšení daňových slev pro všechny plátce daně z příjmů fyzických osob, zaměstnance a živnostníky, a tím i zvýšení jejich čistých příjmů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP