(16.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pak jste ještě mluvil o těch odčitatelných položkách. No proto je tam ta dobrovolnost. Buď si rozhodne někdo, že chce zůstat v klasickém daňovém přiznání, uplatňovat si odpočty, slevy na dani atd., anebo půjde cestou paušální daně. To nejde prostě skloubit. Jakmile tam spojíte s paušální daní možnost uplatňování ještě odčitatelných položek, tak jsme někde, kde už to prostě nedáme, kde ta administrativní náročnost nám odpadá. To máme prodiskutované tam a zpátky. Ta daň je tam symbolických sto korun. Od čeho to chcete odečítat? To by se stejně dostal do bonusu, nebo do přeplatku, takže to ztrácí potom smysl. Navíc, už musí něco vykazovat, už musí něco dokládat. Takže buď, anebo.

Proto my počítáme s tím, podle našich odhadů, že se do paušální daně přihlásí nějakých 125, 130 tisíc lidí, nepočítáme, že se tam přihlásí všichni, protože velká většina osob samostatně výdělečně činných daně neplatí. Tím nechci říct, že by porušovaly zákony. Tím chci říct, že prostě díky slevám a díky různým odčitatelným položkám, které snižují základ daně, se do té daňové povinnosti prostě nedostanou. Takže ti to možná nezvolí. I když já jsem hodně teď trávila přes léto, byla jsem v deseti krajích, a ten zájem o paušální daň je skutečně enormní. Takže možná nás to ještě překvapí.

Já prostě mám problém s tou hranicí 800 tisíc,to říkám otevřeně. Proto jsem navrhovala milion, protože jsme to spojovali s plátcovstvím DPH. Já se pokusím ještě jednat s koaličním partnerem, než dojde k hlasování před třetím čtením, abych ještě svými argumenty, nakonec i ty zaznívaly stejné tady, kterým já rozumím, abychom případně zkusili zvážit, zda se nevrátit k tomu milionu, protože to skutečně dává smysl.

Pak jste hovořil o hranici 2 milionů a otevřel jste takové jedno téma zajímavé, také mám za sebou celou řadu diskuzí na různých úrovní na toto téma, a to je paušální daň, možná zaměřená na konkrétní obory, profese. Je to něco, co mají Němci v Německu. Budovali to dlouhá desetiletí, že paušální daň pro ně, když to řeknu velmi zjednodušeně, je něco - že třeba kadeřnice v Brně platí tolik, zedník tamhle někde platí tolik - to je něco, jakýsi katalog prací, katalog paušální daně, co by určitě bylo zajímavé. Ale říkám, tvořilo se to tam desetiletí. A já si neumím představit, že bychom se tady na tom domluvili. Možná ještě na té věcné úrovni, ano, ale nevěřím tomu, že bychom se na tom domluvili na úrovni politické. Takže to je něco... A já si říkám, pojďme - víte já jsem si nedala tak velké cíle. Já si říkám, dejme si menší a dotáhněme je. To je pro mě důležitější.

Protože ta paušální daň není jenom o tom to prosadit tady v parlamentu, případně v Senátu, to si myslím, že nakonec tu podporu snad tento návrh najde napříč spektrem, ale také to vybudovat. Vybudovat IT. Bylo tady období, kdy se budoval tzv. JIM - jednotné inkasní místo, někdy v roce 2012, 2011. Já si to pamatuji ještě z úrovně Finanční správy. Byl to megalomanský projekt, který zůstal u legislativy. A v podstatě na té bázi IT se neudělalo nic. A to když nevybudujete ještě ten systém, aby fungoval, aby skutečně ten poplatník poslal jenom ten trvalý příkaz s jednou platbou a o víc se nezajímal, propojit, samozřejmě na tom pracujeme už, propojit Českou správu sociálního zabezpečení, Finanční správu, zdravotní pojišťovny - to není nic jednoduchého. A já si říkám, pojďme to rozpohybovat, pojďme vybudovat ten podvozek, pojďme vybudovat ten základ toho domu, neklaďme si cíle nereálné. Protože to, co říkáte, pane poslanče, má určitě své ratio, ale je to nereálné. Já prostě z pohledu toho, svých znalostí, svých zkušeností a svého vhledu do veřejné správy a do toho veřejného sektoru, je to nereálné v tuto chvíli. Takže já chci raději splnit tento reálný cíl. Postavit ten podvozek, postavit ten základ, a pak se v tom může pokračovat, můžeme to rozšiřovat, můžeme se dál někam posouvat. Ale začněme tady u tohoto.

To je asi moje vyjádření k vašim slovům. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Faktická poznámka nejde, protože jsme mimo obecnou rozpravu. (Hlásí se zpravodaj.) V podrobné rozpravě byste mohl, ale tam dostanete také prostor se vyjádřit stejně. Takže zahajuji podrobnou... takže máte zájem o závěrečné slovo, pane zpravodaji? Původně jste říkal, že ne, tak prosím, máte na to právo. Prosím, takže závěrečné slovo zpravodaje, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já se omlouvám. My jsme diskutovali tu dobu, to zkrácení lhůty. Já bych prosil o změnu, ze čtrnácti dnů na dvanáct dnů. Tak to je ten důvod, proč do toho vstupuji. Čili žádám o zkrácení lhůty.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nicméně podle jednacího řádu musíte tento návrh načíst v podrobné rozpravě. Takže ještě jednou vás potom požádám o vystoupení. (Posl. Rais: Dobře.) Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny.

A protože má zpravodaj přednostní právo, tak klidně nám to tam řekněte, ať splníme formalitu, a potom dostane prostor pan poslanec Kamal Farhan. Tak prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře. Tak to, co jsem inzeroval, prosím o změnu termínu lhůty na projednání tady tohoto návrhu zákona, a to na dvanáct dnů, definitivně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám poznamenáno, to je v pořádku. A nyní tedy podrobná rozprava, jsme v podrobné rozpravě. Pan poslanec Kamal Farhan a připraví se Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Děkuji za slovo. Já bych se zde jenom chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod č. 6398. V obecné rozpravě jsem ho odůvodnil a podrobně je v systému vložen a odůvodněn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Než načtu čísla pozměňovacích návrhů v systému, tak bych chtěl jenom zareagovat na paní ministryni, ono to souvisí s těmi pozměňovacími návrhy, když tady mluvila o registraci k DPH.

To je pořád dokola. My čekáme, resp. paní ministryně řekla, že čeká na to, jak dopadnou diskuze na evropské úrovni. Ale už od roku 2013 v rozhodnutí Rady ohledně žádosti Slovinska se objevil návod pro ostatní státy a možnost požádat o zvýšení té prahové hranice DPH na 100 tisíc eur, což ty 2 miliony dosahují. Proto můj pozměňovací návrh není okamžitý, ale v těch dvou variantách, jak jsem tady říkal. Jeden je od poloviny roku 2021, druhý od začátku ledna 2022, aby vláda měla dostatečný prostor toto projednat s Evropskou komisí. Ale jakmile budeme pořád na něco čekat, tak se nikdy k tomu zvýšení nedopracujeme. A proto, abychom se k tomu dopracovali, tak bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna podala vůli k tomu, abychom zvýšili ten prahový limit na 2 miliony korun, a proto předkládám dva pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny pod č. 6114 a 6153.

O té podmínce, na kterou také reagovala paní ministryně, ten můj pozměňovací návrh, který je veden pod č. 6170, což je zrušení té podmínky, která vylučuje plátce DPH. No, pokud je to dobrovolná možnost, tak nevidím skutečně důvod, proč část daňových poplatníků z toho vylučovat, pokud jsou dobrovolní plátci DPH. Jenom to prostě nebude pro ně znamenat takové snížení administrativní zátěže. Tak to je pozměňovací návrh 6170.

6401 je právě ten pozměňovací návrh zvýšení limitu paušální daně - 6401, není to jenom posunutí hranice, jsou tam ty další podmínky právě, aby se ty nůžky nerozevíraly, jak jsem říkal, pro mě ty parametry nejsou dogmatické. Jsem rád, že paní ministryně projevila ochotu o tom třeba dále diskutovat, tak 6401.

A jenom mi dovolte, abych ještě načetl dva pozměňovací návrhy, které předkládá můj kolega Skopeček. Je to pozměňovací návrh 6229, který se týká vyškrtání nutnosti zahrnovat do daňového základu i úroky na vkladovém účtu podnikatele, včetně toho, že se to nebude zahrnovat do základu pro výpočet, řekněme, zda ten podnikatel spadá do paušální daně, či nikoliv. Státní rozpočet s tímto o nic nepřijde, protože úroky jsou zdaňovány na straně bankovních a finančních institucí. Nicméně pro podnikatele to znamená zvýšenou administrativní zátěž.

Další pozměňovací návrh. Jsem rád, že pan kolega Hrnčíř se námi inspiroval, protože je to také opakování již několikrát podaného pozměňovacího návrhu vedeného pod číslem 6230, a je to navýšení základní slevy na poplatníka na 30 tisíc korun.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP