Úterý 27. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

507.
Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh
mezi teroristické organizace

Požádám navrhovatelku paní poslankyni Janu Černochovou, aby se ujala slova jako navrhovatelka tohoto bodu, a která snad bude souhlasit s tím, aby se stala zároveň zpravodajku tohoto bodu. Paní poslankyně, ještě chvilku. Já požádám sněmovnu o klid! Prosím, buď zaujměte své místo ve sněmovně, anebo diskuze přenese do předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se tedy rozhodli tento bod dneska projednat. Jak jsem slibovala při schválení tohoto bodu do programu, budu velmi stručná, protože víceméně jsem k tomuto bodu vystupovala minulý týden, kdy jsem vás žádala o zařazení, a nedošlo na to.

V první polovině letošního roku vznikla deklarace zákonodárců transatlantických zemí, která požaduje zařazení Hizballáhu jako celku mezi teroristické organizace, a pod tuto deklaraci připojily své podpisy stovky zákonodárců z různých zemí, včetně mnohých z nás. Domnívám se, že by se i naše Sněmovna měla k této otázce stejně jako parlamenty jiných zemí, jak evropských, tak transatlantických, měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve kterém bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasazovala.

Jinak tady se jedná o to, že vlastně libanonské šíitské hnutí Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím a svými aktivitami destabilizuje nejen oblast Středního východu a ohrožuje zejména Izrael coby našeho zdejšího nejbližšího spojence, ale ohrožuje všechny demokratické země světa. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy. Nebudu tady opakovat všechny ty věci, které znáte z médií nebo jsem je tady říkala minule, ale tady skutečně mám za to že, bychom měli zaujmout jasné a čitelné stanovisko, a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je zapotřebí napravit, a proto tedy k tomu usnesení ve svých parlamentech přistoupila celá řada zemí. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu USA, Kanada, Velká Británie, Nizozemí, Argentina, Paraguay, Kolumbie, ale také Arabská liga a další. Naposledy k označení Hizballáhu jako teroristické organizace pak přikročily Německo a Rakousko svými usneseními svých parlamentů a v Německu bylo působení Hizballáhu na jaře letošního roku zcela zakázáno.

Dámy a pánové, nebudu vás déle zdržovat, rozdala jsem vám usnesení před zařazením tohoto bodu na dnešní program. To usnesení jsem diskutovala se zástupci jednotlivých stran. Chtěla bych poděkovat za jejich připomínky i za jejich podněty a doplňky. To usnesení by prosím znělo:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací.

4. Vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti.

5. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou.

6. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a navrhovatelce tohoto bodu Janě Černochové a otevírám rozpravu. Než dám slovo panu poslanci Kopřivovi, který se přihlásil, požádal jsem o vystřídání a vystoupím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Vojtěch Filip vystoupí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Chci připomenout, že Česká republika je stát, který ratifikoval ještě jako bývalé Československo mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který v článku jedna říká, že každý stát, každý národ má právo na svůj politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů.

Je samozřejmě i naším právem ohradit se vůči některým organizacím a musím říct, že dobře chápu to usnesení, které paní poslankyně Černochová předložila, právě v té druhé části, kdy říká, že toto naše usnesení nesměřuje proti libanonskému lidu. Ono směřuje proti části libanonského lidu. A to je realita, to si musíme přiznat.

Dovolte mi, abych se ohradil proti takovému usnesení. Považuji to usnesení za zavádějící, protože bude rozdělovat nejen naši společnost, nejen naše vztahy s Libanonem, ale bude rozdělovat i naše vztahy se zeměmi EU. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kopřiva ve všeobecné rozpravě nyní vystoupí jako zatím poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, díky za slovo. Já jen velmi stručně odůvodním, proč nepodpoříme celé to usnesení.

Tak jednak to bylo zařazeno poměrně narychlo a skutečně mně osobně a mým kolegům tak chybí podklady i v tom ohledu, proč třeba EU, nebo teď, já jsem to možná přeslechl v tom úvodním příspěvku, jaký status má Hizballáh ve Spojených státech. Ale jaký je tedy ten důvod k tomu, nebo kde je to dělítko mezi tím, že hodíme do jednoho pytle tu politickou a tu ozbrojenou frakci nebo křídlo.

My samozřejmě neobhajujeme Hizballáh, vůbec se neztotožňujeme s jeho politickými cíli a odsuzujeme to ozbrojené teroristické křídlo, které opravdu je legitimně zařazené na seznam teroristických organizací. Ale skutečně jde o to, jestli budeme dělat politiku nějakou kategorizující a škatulkující, že všechny hodíme do jednoho pytle, když vlastně ta politická frakce má legitimně zvolené zástupce v parlamentu. A vlastně si myslím, že pokud si opravdu vydefinujeme třeba v rámci NATO nebo EU, že ta křídla Hizballáhu jsou natolik propojená, že by celá ta organizace měla být na seznamu teroristických skupin, tak potom ano, ale nevidím valný důvod to dělat takhle jednostranně na národní úrovni, ale když už, tak třeba na úrovni EU nebo NATO.

Co se týče toho slučování těch různých frakcí touto logikou, tak bychom mohli třeba hodit do jednoho pytle Lidově demokratickou stranu v Turecku a Lidové obranné jednotky a vlastně Stranu kurdských pracujících, kde také někteří z nich jsou z našeho pohledu, asi se shodneme, teroristé. Ale naopak některé kurdské organizace na severu Sýrie jsme třeba podporovali v boji proti Islámskému státu. Stejně tak kdyby takhle kategorickou politiku dělali politici při... vlastně před velikonočními dohodami, tak by byl problém odlišit třeba stranu Sinn Féin a Irskou republikánskou armádu v Irsku.

Takže z tohoto důvodu bych ještě poprosil o nějaké podklady k tomu, proč se rozhodnout vlastně vydefinovat všechna ta křídla Hizballáhu jako teroristická. A chtěl bych se zeptat - my tedy nepodpoříme, pokud nedostaneme ty podklady, což vzhledem k tomu, že to není sněmovní tisk, ale jenom narychlo zařazený bod, tak už si asi nestihneme projít. Tak že mě skutečně přijdou ty první body, to usnesení problematické. Ale samozřejmě některé ty body podpoříme. Ty poslední, ty skutečně dávají smysl.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Kopřivovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, mohu rozpravu skončit. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Návrh usnesení jsem vám četla v obecné rozpravě. Máte ho i jako zástupci jednotlivých klubů na stole. Nebudu ho opakovat. A právě toto usnesení má být cílem přesvědčit ty partnery a stanovisko přijmout i na nadnárodní úrovni. Protože mezinárodní politika by se měla dělat odspodu. A myslím si, že jsme toho jako Poslanecká sněmovna Parlamentu důkazem, kdy tady i v minulosti jsme přijímali podobná usnesení.

Argumentem je personální provázanost obou křídel a rétorika představitelů Hizballáhu, kteří sami mezi jednotlivými křídly bohužel nerozlišují. Takže to není nějaký výmysl nějakých Evropanů nebo Američanů nebo Kanaďanů nebo Čechů, ale do této pasti se dostávají oni sami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě otázku tedy, jestli to hlasování bude en bloc, nebo jednotlivě. Po bodech. Pardon, už je požadavek po bodech, takže se to musí hlasovat po bodech.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pan kolega poslanec Kopřiva navrhoval per partes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak v tom případě jednotlivé body. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Tak, dosáhli jsme počtu, kdy hlasovat můžeme o těchto návrzích. Takže první návrh, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR za prvé konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlasování 183 jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 183, z přítomných 80 pro 63, proti 7. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Za druhé, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 184, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 184, z přítomných 79 pro 56, proti 7. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby na úrovni EU prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 185, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 185, přítomno 80, pro 61, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 186 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 186, z 80 přítomných 67 pro, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 187. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 187, přítomných 80, pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. A poslední návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 188. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 188 z 80 přítomných 61 pro, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v obou rozpravách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Končím bod číslo 507.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji kolegům a kolegyním za podporu tohoto návrhu. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A budeme pokračovat bodem číslo 506.

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP