Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

402.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Já předávám slovo panu předsedovi Martinu Kolovratníkovi.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď jsou volební body do externích orgánů, které navrhujeme provést, nebo navrhneme provést tajným způsobem, samozřejmě o tom musí Sněmovna rozhodnout. První volební bod je do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Je to již druhá volba na uvolněné místo z 30. června tohoto roku, kde skončil mandát paní Janě Kasalové. Ta první volba ve dvou kolech, v červenci a v září, nebyla úspěšná. Z toho důvodu volební komise vyhlásila novou lhůtu do 20. října do 12 hodin. Obdrželi jsme pouze jeden návrh poslaneckých klubů, je to návrh hnutí ANO na paní Hanu Dohnálkovou. Tento návrh volební komise přijala usnesením per rollam číslo 171, kde tedy konstatuje návrh Hana Dohnálková. Za druhé volební komise navrhuje volbu tajnou, o tom rozhodneme hlasováním. Za třetí, zvolenému členovi, pokud kandidátka bude zvolena, začne šestileté funkční období dnem jmenování do funkce předsedou vlády.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a poté abychom nechali hlasovat o návrhu na provedení volby tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 254, přihlášeno 174 poslanců, pro 131, proti 20. Návrh jsme přijali. Budeme hlasovat tajně.

 

Přerušuji projednání tohoto bodu pro provedení tajné volby.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP