Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

402.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

V prvním volebním bodu, jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bylo vydáno 169 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných hlasovacích lístků byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení bylo 85. Jediná kandidátka Hana Dohnálková získala 138 hlasů a byla zvolena členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na dálku blahopřeji, její mandát započne dnem jmenování do funkce předsedou vlády.

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP