Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

508.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i v tomto případě se jedná o druhou volbu. My jsme postupně obsazovali tři uvolněná místa. Sněmovna byla úspěšná v květnu a v červnu, kdy jsme dvě místa obsadili, a tím ta první volba dvoukolová skončila. Nyní je neobsazeno jedno místo.

V souladu se zákonem o Státním fondu kinematografie návrhy nominace Sněmovně podává ministr kultury, kterému za volební komisi chci tímto poděkovat, že zpracoval na základě nominací od kulturních společností a zúžil, je to jeho právo, množství těch navržených na pět. Takže budete vybírat na jedno místo, na jednu pozici, z pěti kandidátů a kandidátek, které budete mít na volebním lístku. Lhůta na podání návrhu pro zaslání návrhu od Ministerstva kultury byla do 20. října a v ten den také volební komise přijala usnesení číslo 172 per rollam, kde konstatuje, že Ministerstvem kultury byli nominováni Žofie Bosáková, Aleš Hudský, Barbora Mudrová, Nataša Slavíková a Jiří Voráč.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, to znamená, i v tomto případě volební komise navrhne, a my o tom budeme hlasovat, volbu tajnou. A konečně v tomto případě případně zvolenému členovi začíná jeho tříleté funkční období dnem volby.

Nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování na návrh provedení tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu, přihlášený není nikdo, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 255, přihlášeno 174 poslanců, pro 129, proti 21. Návrh byl přijat. Tajnou volbu provedeme.

 

Než přeruším projednávání tohoto bodu, tak ještě požádám pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s lhůtami a časem, který je potřeba pro provedení volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za ten prostor. Kolegyně, kolegové, za prvé rychle připomenu ta bezpečnostní opatření. Nejsou opět tužky u těch plent, takže prosím použijte svoje vlastní. Jsou tam k dispozici roušky i dezinfekční gely. Volební komise pracuje v rukavicích při vydávání lístků, abychom vás tedy neohrozili.

A stačí velmi krátká doba, protože jsou to opravdu pouze dva lístky, takže prosím o přestávku do 17.50, na jedenáct minut přerušíme na provedení tajné volby. Poté komise bude sčítat a na základě dohody s předsedajícím bych výsledky oznámil mezi jednotlivými body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přerušuji tento bod. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Znovu se sejdeme v 17.50.

 

(Jednání přerušeno v 17.40 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17.50 hodin a budeme pokračovat v našem jednání. Prosím všechny o klid, abychom se mohli věnovat následujícím bodům. Jenom konstatuji, že po projednání bodu 508 se podle dohody předsedů poslaneckých klubů poslanci, kteří nejsou od této chvíle přítomni nebo nejsou omluveni písemně, považují za omluvené.

 

Nyní se budeme zabývat vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, je to bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP