Úterý 10. listopadu 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

508.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

V druhém volebním bodu, volbě člena Rady Státního fondu kinematografie, jsme obsazovali jedno místo. Tady bylo také vydáno a odevzdáno 169 lístků, kvorum 85. Žofia Bosáková získala jeden hlas, Aleš Hudský také jeden hlas, Barbora Mudrová 7, Nataša Slavíková 82 a Jiří Voráč 43 hlasů. V prvním kole tedy nebyl nikdo zvolen a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupuje dvojnásobek počtu neobsazených míst s nejvyšším počtem dosažených hlasů, to znamená Nataša Slavíková a Jiří Voráč.

Tady, kolegyně a kolegové, jenom povím, asi zbytečně, ale povím to. Tato volba byla neúspěšná o tři hlasy. Když volební komise sčítala lístky, tak jsme tam objevili, a byl to právě případ kandidátky paní Nataši Slavíkové, čtyři volební lístky, kde tedy bylo její jméno označeno, a na těch ostatních nebyly ty křížky. Ta volba je vlastně neúspěšná naprosto zbytečně. Nevím, jestli se to stalo možná chybou nových kolegů tady ve Sněmovně, nebo nepozorností někoho z vás, ale znovu pro příští volby vždy budu prosit a opakovat, že je potřeba označit všechna jména na volebních lístcích jak kroužkem, tak i ta jména, pro která jste se nerozhodli, křížkem na čísle před jménem.

Každopádně výsledek je, jak už jsem řekl, volba zatím nebyla úspěšná. Do druhého kola tedy postupuje Nataša Slavíková a Jiří Voráč. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů pak stanovíme termín dalších voleb na prosincovou schůzi Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi volební komise. A nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP