(15.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní je tady paní poslankyně Černochová, která navrhuje zařadit na pořad schůze do programu bod ohledně hnutí Hizballáh.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 17 přihlášeno 100 poslanců, pro 41, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pak máme pana poslance Jurečku a je tady zájem, nejprve bychom museli zařadit nový bod, pak případně budeme hlasovat o pevném zařazení. A je to bod s názvem Informace ministra životního prostředí ohledně situace na řece Bečvě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 18 přihlášeno 100 poslanců, pro 50, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Pak máme tady pana poslance Černohorského a tady pan poslanec navrhuje bod 292, tisk 951, o veřejných zakázkách, zařadit na středu 21. 10. po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 19 přihlášeno 100 poslanců, pro 20, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Nicméně v průběhu toho je tu zájem o kontrolu předchozího hlasování. (Krátká přestávka, kontrola hlasování.) Pan poslanec Vymazal, prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl říct, že jsem u hlasování číslo 18 hlasoval pro, ale na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, beru vaši námitku. Budeme hlasovat o tom, zdali přijímáme námitku pana poslance Vymazala.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 20 přihlášeno 100 poslanců, pro 94, proti žádný. Námitka byla přijata, takže znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mariana Jurečky.

 

Žádost o odhlášení? Takže já odhlásím všechny poslance, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže návrh pana poslance Mariana Jurečky, abychom zařadili na program schůze Poslanecké sněmovny nový bod s názvem Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 21 přihlášeno 99 poslanců, pro 54, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Takže nyní bychom hlasovali o návrhu na pevné zařazení. Mám tady návrh pana poslance Mariana Jurečky zařadit na příští týden na úterý na 18.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 22 přihlášeno 99 poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh na pevné zařazení byl zamítnut.

 

Nyní tady máme další návrh pana poslance Černohorského, a to aby bod 24, tisk 111, referendum, byl předřazen jako bod 23. Takže aby to nebyl bod 24, ale aby se z toho stal bod 23.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 23 přihlášeno 99 poslanců, pro 24, proti 16. Návrh byl zamítnut.

 

Dále tady máme návrh paní poslankyně Langšádlové. Jedná se o zařazení nového bodu s názvem strategická komunikace vlády o opatřeních COVID-19. Nejprve budeme hlasovat o tom, jestli vůbec tento nový bod zařadíme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 24 přihlášeno 99 poslanců, pro 34, proti 1. Návrh byl zamítnut, takže nebudeme hlasovat ani o pevném zařazení.

 

Dále mám tady návrh pana poslance - ne ne, pan poslanec Marek Benda, to byla jen výzva panu předsedovi Faltýnkovi, takže o té hlasovat nebudeme.

 

A nyní budeme nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Výborného po dohodě, aby bod 16, tisk 545, exekuční řád, byl zařazen na příští úterý jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď je tady pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, aby tisk 910, daňový balíček, byl právě na příští úterý 27. 10., tím pádem jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 26 přihlášeno 99 poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 62. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 27 přihlášeno 100 poslanců, pro 96, proti 1. Návrh, pořad schůze, byl schválen. Požádám o vystřídání. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP