(15.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je sice pravda, že nemusí. Tak se pak zeptejte předsedy Sněmovny, který je mimochodem z vašeho hnutí, proč to předepsal ústavně-právnímu výboru a dal mu termín do pátku. On včera netušil? Dáte nám aspoň nějaký den na to, abychom to prodiskutovali, ty návrhy? Já jsem říkal, minimálně ten z dílny paní ministryně vůbec není jednoduchý. Vůbec není jednoduchý. Jsou tam schované podle mě zapeklité věci, uvnitř toho návrhu zákona, a myslí si, mylně, už jsme si toho všimli, takže už to víme, ale já myslím, že minimálně ty tři návrhy zákonů mají být projednány v pátek.

Takže já navrhuji, abychom o těch třech hlasovali o každém zvlášť.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže o každém zvlášť. Minimálně o těch třech - o jakých třech? O třech posledních. Ano, takže pan poslanec Stanjura...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To jsou ty, co jsme dostali včera večer, co jsme byli na cestě sem, mnozí, dneska od rána jsme měli kluby, a tak dále, grémium Poslanecké sněmovny a není čas, abychom do zítřka se na to připravili. To je celé. Takže to jsou tři tisky (Předsedající: Ano.) 58...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám to tady. 59, 60, 61? - 59, 60, 61. Takže to je návrh na to, aby to bylo každé zvlášť. Předseda klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Já se hlásím do diskuse spíše za hospodářský výbor, přestože byly grémia, kluby, tiskovky a bylo toho dneska hodně, tak jsme stihli v hospodářském výboru projednat ten sněmovní tisk 966 a k těm pobídkám budeme pravděpodobně svolávat hospodářský výbor na zítřek na 13.00 hodin, abychom to projednali, ale informace i moje je z organizačního výboru, že pokud bychom to nestihli, tak se to dá projednávat na plénu i bez projednání na hospodářském výboru. Nicméně určitě se budeme snažit, abychom to projednali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek? Už ne. Takže souhlasíme tedy... Marek Benda, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám a nechci se tady přít s legislativou, ale i konání ve stavu legislativní nouze má nějaká svá pravidla a parametry. Je předseda Sněmovny, který určí nepřekročitelnou lhůtu. A jestli § 99 odst. 8 říká: Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle § 3. - Ve stanovené lhůtě. Předtím to fakt projednávat nemůže. A nevykládejte mi, že může.

Já se omlouvám, velmi bych prosil, aby tyto dva body nebyly zařazovány. Pokud to výbor stihl, sociální, pro mě za mě projednejme, ale ty další (nesroz.) dejme opravdu na pátek, kdy byla stanovena lhůta předsedou Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady musím dát za pravdu ovšem předsedovi ústavně-právního výboru Markovi Bendovi, takže... Prosím, předseda klubu Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Chtěl jsem pouze doplnit, jak řekl správně předseda ÚPV, ten tisk 1061 o sociální podpoře byl projednán ve výboru dneska. A pokud se týká těch dalších dvou, to znamená investiční pobídky a soudní řízení, tak já bych tedy, jestli je to možné, pane místopředsedo (Předsedající: Dobře.), zmodifikoval svůj návrh, abychom projednali tyto tisky v pátek po třetích čteních. Jestli to lze (Předsedající: Jasně.) takto hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže teď tedy budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, aby po třetích čteních po tisku 922 byly 21. 10. zařazeny - nejprve tedy budeme hlasovat, tam je shoda, těch prvních pět, to znamená, 1048, 1053, 1055, 1056, 1057. Tam je shoda. Takže tohle vezmeme v bloku.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 101 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Teď máme, shoda by tedy měla být i o té 1061, protože byl ve výboru už projednán, to můžeme taky hlasovat bez problémů, chápu to dobře? To je ta sociální podpora. Takže také budeme hlasovat, že to bude v podstatě po těchto bodech, které jsme teď odsouhlasili, 21. 10. po třetích čteních, po těchto pěti bodech, které už jsme si odsouhlasili, tak ještě tam dáme tu sociální podporu 1061.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13. Přihlášeno 100 poslanců, pro 86, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A teď u těch bodů 1050, 1060 tady mám dva návrhy. Za prvé, předseda klubu ODS navrhl hlasovat odděleně, ale následně přišel návrh pana předseda klubu hnutí ANO, aby to bylo zařazeno na pátek po třetích čteních. Takže budeme hlasovat tedy... Já to můžu nechat prohlasovat, to není problém, nebo vy chcete, máte nějaký alternativní návrh? Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já s tím takhle souhlasím, ale už jsme si odsouhlasili, že v těch třetích čteních bude ještě to jedno druhé čtení, ti hasiči, které už navrhovala paní kolegyně, a to je druhé čtení, takže jestli by to šlo až po tom, co už jsme si právě odhlasovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jen tak mimochodem, už jsme blok, kdy se navrhují změny v programu, ukončili. Už jenom hlasujeme. (Předsedající: Ano.) Už ten samotný návrh pana předsedy Faltýnka je na hraně. (Předsedající: Přesně.) A správně bychom ho měli odhlasovat zítra ráno, ale dneska je nehlasovatelný, protože legislativa potvrdila, že se o něm nedá hlasovat. Takže podle mě východisko je tyto dva návrhy prohlásit za nehlasovatelné, zítra to pan předseda Faltýnek načte na ten pátek, zítra to odhlasujeme. A samozřejmě že zákony v legislativní nouzi mají přednost před druhým čtením. Já myslím, že to je naprosto logické.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem trochu přihlédl k tomu, že první den schůze není ten limit podle usnesení, že do třiceti minut od zahájení schůze se můžou podávat návrhy na změny pořadu schůze, nicméně já jsem to ukončil, ale já jsem to bral jako takovou určitou korekci.

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Vy jste chtěl zvlášť hlasovat ty dva body? (Hlas z pléna.) Dobře, tak o tom hlasovat tedy nebudeme a vy si to navrhnete potom. Vrhneme se k návrhu pana předsedy Stanjury a ten navrhuje, abychom dnes po bodu covid, informace... navrhli ty tři body, ale to v podstatě už nemusíme navrhovat, protože už jsme to prohlasovali. Chápu to dobře, pane předsedo Stanjuro? Vy jste chtěl ty 1053, 1050, 1056, 1057 a 248 jste chtěl zařazovat dneska po covidu, ale v podstatě už na tom netrváte. Jasně.

 

Nyní půjdeme k panu poslanci Bartoškovi a ten navrhuje tisk 603, bod 206, jsou to odškodnění sterilizovaným osobám, na příští týden, úterý, druhý pevně zařazený bod.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno 100 poslanců, pro 32, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní máme tady návrh místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, aby do bloku druhých čtení za pevně zařazené body byly zařazeny... za Jaroslava Faltýnka tím pádem, ano, za pevně zařazené body byly zařazeny body 23 až 25, což je referendum. Ano, za body Jaroslava Faltýnka, mám poznamenáno.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15. Přihlášeno 100 poslanců, pro 22, proti 14. Návrh byl zamítnut.

 

Dále pan místopředseda Filip navrhuje na středu odpoledne za pevně zařazené body bod číslo 211, tisk 638, střet zájmů.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16. Přihlášeno 100 poslanců, pro 8, proti 15. Návrh byl zamítnut.***
Přihlásit/registrovat se do ISP