(17.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Pro nás je absolutně klíčová a hlavní věc zajištění bezpečnosti lidí, jejich života a zdraví, zajištění dostatku lůžek i zdravotnického personálu. Důsledná preventivní opatření, která jsou pro všechny občany náročná a samozřejmě znamenají radikální změnu v jejich životech, omezení, která si nikdo nepřeje, vnímáme jako absolutně nutná a preventivní, která mají jediný cíl, a ten musíme mít v tuto chvíli, v této fázi epidemie COVID-19, na paměti, a to je ochrana života a zdraví lidí.

Oceňujeme spolehlivou záchrannou síť Ústředního krizového štábu a integrovaného záchranného systému, policie i armády, zejména v posledních dnech, kdy pomáhají tyto složky zajistit to, co, jak jsem zmínila, je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější, a to je tedy dostatečnou, dostupnou kvalitní zdravotní péči všem, ochránit život a zdraví lidí. Děkujeme všem zdravotníkům, lékařům, zdravotním sestrám, medikům, ale také studentkám a studentům středních zdravotních škol, a samozřejmě máme za to, že zejména směrem k nim musíme napnout svou pozornost, protože jsou to lidé, mají své lidské síly, a je jasné, že jenom přístup každého z nás, odpovědný přístup každého z nás vůči ostatním dokáže zbrzdit epidemiologickou křivku, vývoj COVID-19, a tedy i umožnit našim zdravotníkům situaci zvládnout.

Budeme podporovat a prosazovat všechny zákony a rychlé schválení, které chrání a ulehčují život všech občanů a občanek ve stávající situaci. Nejsou to jenom kompenzační zákony, které naše vláda předkládá v legislativní nouzi, a reaguje tak na omezení ekonomického života v zemi, ale jsou to, a pro nás je to velmi důležité, i věci týkající se zajištění ošetřovného směrem k rodičům s dětmi v případě omezení škol, je to chráněný účet, který má zabránit opakování situace hospodářské krize v roce 2010-2012, kdy z neoprávněných exekucí se nám vytvořila dluhová spirála směrem k lidem, kteří neudělali nic špatného, jenom se stali obětí neoprávněné exekuce a exekuování částek, které exekutorovi nepatřily.

Podporujeme samozřejmě také rychlé schválení jednorázového příspěvku k důchodu směrem k seniorům a seniorkám, stejně tak schválení náhradního výživného, na které dlouhodobě čekají samoživitelé a samoživitelky v případě, kdy není možné zajistit vymožení dlužného výživného jejich dětem. Právě v této covidové době tyto rodiny se samoživiteli mají zvlášť těžkou situaci a i na tuto pomoc čekají.

To, co zatím Sněmovna neprojednávala, a myslím si, že je to velmi důležité, a věřím, kolegové a kolegyně, že se k této věci dostaneme, jsou aktuální pracovní podmínky zaměstnanců, pracujících dělníků v rámci podniků, fabrik, kdy žádným způsobem jsme zatím během půl roku nezareagovali na to, že samozřejmě ochranné pomůcky, jejich využívání, přestávky v práci a další bezpečnostní věci týkající se práce samozřejmě mají díky epidemii zcela nový rozměr. Je to realita života každého pracujícího a myslím si, že dlužíme pracujícím a zaměstnancům reakci na toto, včetně zajištění nových jejich podmínek pro důstojnost jejich práce a bezpečnost i v době epidemie COVID-19.

V rozpočtu jsme podpořili zvýšené prostředky směrem k sociálním pracovníkům, zdravotní péči, zajištění sociální péče, ale také kvalitního vzdělávání i v době covidové. Chceme jasný národní ekonomický plán pro obnovu země a v tomto ohledu spolupracujeme na jeho finalizaci s našimi kolegy, koaličními partnery ve vládě, hnutím ANO. Sněmovna musí být pro toto všechno, splnění těchto úkolů, akceschopná. Proto také náš poslanecký klub v dopoledních hodinách dnes vyhodnocoval, jakým způsobem bychom se měli připravit na příští týdny a měsíce, protože asi každému je jasné, že návrat do původního běžného života před COVID-19 nebude tak rychlý, stane-li se vůbec z hlediska úplného návratu, a domníváme se, že je tedy namístě se zamyslet nad způsobem jednání Sněmovny právě v situaci zhoršující se epidemiologické situace. Nemusí jít o nějakou představu, kterou tady zmínil a kriticky se k ní vyjádřil pan poslanec Klaus, představu, že snad bychom zasedali z obývacího pokoje, ale jsou určitá pravidla, například na Slovensku, která umožňují koncentrovaná hlasování, jinou organizaci Sněmovny, tak jak někteří členové našeho sociálně demokratického klubu zmiňovali a upozorňovali, a touto cestou bychom se nepochybně měli dát. Proto i já jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu budu komunikovat s předsedou Poslanecké sněmovny v této věci, protože je pro nás absolutně klíčové pro to všechno, co je pro nás důležité prosadit a jak ochránit a zajistit v uvozovkách normální život občanů a občanek v naší zemi i v situaci epidemiologické situace COVID-19. Zkrátka s virem musíme žít, ne mu podlehnout, ne se bát, nepanikařit, tak pro to všechno potřebujeme akceschopnou Sněmovnu. Proto také podpoříme veškeré návrhy, které budou předneseny a hlasovány tímto směrem dnes na plénu Poslanecké sněmovny.

Kolegové a kolegyně, děkuji vám za pozornost. A já skončím s přáním toho, co je nejdůležitější, a sice tedy zdraví a bezpečnost všem občanům a občankám v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kupka, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, já se nebudu dívat do minulosti, do toho, co se mělo stát a co se nestalo, ale chci napřít pozornost k věcem, které je potřeba zvládnout, a byl bych rád, aby ten příspěvek vyzněl zároveň jako upozornění, jako výzva či jako prosba k tomu, co by se určitě ještě mělo stát.

Sledujeme podle odezvy z terénu, podle toho, co říkají zdravotníci zejména v záchranných službách, že začíná fungovat to jedno místo, ta jedna linka, která koordinuje kapacity lůžek intenzivní péče pro pacienty s covidem, a že se konečně daří řídit lépe to, kam záchranáři mohou přivážet nemocné pacienty. Je jasné, že nás čeká, zejména zdravotní systém, nejnáročnější období, které české zdravotnictví v posledních několika desítkách let zažilo, a fungování tohoto jednoho koordinačního místa bude nepochybně klíčové. Co ale nevím a chci se na to zeptat a chci zároveň vyzvat, aby pokud tohle neexistuje tak, aby začalo existovat a fungovat co nejrychleji, je centrum pro koordinaci potřeb nemocnic.

Z terénu už v tuto chvíli máme zprávy o tom, že v celé řadě zdravotnických zařízení se nedostává zejména personálu, a to zdravotníků jak v nelékařských, tak v lékařských profesích, a zdravotnická zařízení ve středních Čechách to vnímají jako zásadní hendikep a zásadní problém pro zvládnutí té přicházející vlny hospitalizovaných pacientů. Zároveň některá zařízení už začala využívat pomoci Armády České republiky, ale chtěl bych se zeptat, zda už v tuto chvíli se dává dohromady centrum, které by dokázalo koordinovat potřeby nemocnic, získávat zprávy o tom, kde je potřeba nasazovat další lékaře i nelékaře, zdravotní sestry a jakým způsobem bude Česká republika pro ten avizovaný peak někdy na začátku a v polovině listopadu, jak připravený bude zdravotnický systém toto zvládnout, s tím, že evidujeme zároveň zájem dobrovolníků, zájem i aktivních záloh, což je pro Českou republiku opravdu mimořádná příležitost, aktivním zálohám dát příležitost, aby ukázaly svůj aktivní zájem pomoci státu v nejtěžší situaci, využít jejich síly, mělo by to další velmi významnou přidanou hodnotu i pro jejich vlastní smysl fungování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP