(17.20 hodin)
(pokračuje Kupka)

Vláda má mít jasný řád, nebo vlastní plán, jakým způsobem bude schopna využívat nabídek pomoci jednotlivých dobrovolníků z různých skupin, podle toho, jak budou připraveni a jak budou schopni pomáhat i ve zdravotnických zařízení. Je jasné, že to není triviální, ale i s ohledem na to, že odezva některých univerzit je zatím z hlediska nasazení mediků spíše chladná, tak řízení takových potřeb je jedna z důležitých věcí. Tedy konkrétní výzva z naší strany k tomu, jakým způsobem se připravuje právě takové jedno místo řízení potřeb a koordinace potřeb nemocnic i ve vztahu k jednotlivým krajům.

Další oblast je školství. Jasně tu zaznívalo, že ze strany nás všech je přirozená vůle, aby se žáci do škol vrátili co nejdříve. Ale také voláme po tom, aby byly jasné scénáře, jakým způsobem to bude možné nejenom v případě prvního stupně, ale co dělat v případě, že by se situace dále vyvíjela dramaticky, jakým způsobem stát upřednostní žáky prvních a druhých tříd, protože tam je samozřejmě i distanční výuka nejnáročnější a nejhůře zvladatelná. Tedy jakým způsobem bude česká vláda schopna rozdělit právě pro případy těch dalších scénářů distanční výuku pro jednotlivé skupiny studentů. Totéž platí pro žáky devátých tříd, kteří se musejí připravovat na vstup na střední školy, aby v tomto směru také existoval jasný plán s přihlédnutím ke specifickým potřebám a požadavkům, kdy právě tito žáci se mají připravovat na přijímací zkoušky. A totéž platí samozřejmě v jasném rozsahu i pro žáky pátých tříd základních škol.

Zaznamenali jsme, že vláda rozhodla o zrušení škol v přírodě pro mateřské školy. Neznáme přesné důvody, ale z odezvy mateřských škol, ale i celé řady zařízení slyšíme, že to opatření pro ně nemá logiku, a chceme se zeptat, zda i v tomhle případě by vláda připravila jasný plán a argumentář, jak takové školy v přírodě umožnit, co jim případně brání a jaké jsou dopady takových kroků.

A poslední významná věc, která vzniká jako aktuální požadavek, protože ze strany celé řady rodičů, které už třeba i školy připravily a vybavili nezbytnou technikou, zaznívá požadavek na zajištění přístupu k internetovým službám, prostě datovým službám. Jakým způsobem se vláda v tomto směru snaží pomoci, zda probíhají jednání s operátory na to, aby se zopakovala ona pomoc, kdy operátoři uvolnili datové tarify, tak aby nikdo v té společnosti mezi žáky nezůstával bez možnosti distanční výuky z důvodu třeba nedostupnosti internetového připojení.

To je soubor konkrétních dotazů, konkrétních výzev, které směřují opravdu k tomu, aby se Česká republika s tou nastupující krizí vypořádala co nejlépe. Nevyslovuji to tady proto, abych si vládu dobíral. Vyslovuji to tady i za náš poslanecký klub proto, abychom konkrétními dotazy, konkrétními výzvami přispěli k tomu, že Česká republika bude lépe připravena na to nadcházející složité období.

Samozřejmě se také připojuji k přání pevného zdraví pro všechny a s velkým poděkováním pro zdravotníky, kteří zasahují v terénu.

Děkuji mnohokrát za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kupka byl poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Nikdo další se nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan předseda Faltýnek, potom vystoupí paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych přednesl návrh usnesení, který navrhuje náš poslanecký klub k té aktuální situaci okolo epidemie COVID-19.

"Poslanecká sněmovna, vědoma si závažnosti současné epidemiologické situace a bez ohledu na politické rozdíly

1. podporuje přijatá protiepidemiologická opatření za účelem snížení výskytu onemocnění COVID-19 na území ČR a vyzývá občany k jejich maximálnímu dodržování;

2. vyjadřuje poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí COVID-19 či jinak přispívají ke zvládnutí epidemie."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A paní poslankyně Richterová bude další, kdo vystoupí v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Takový povzdech. Pan předseda klubu Faltýnek tady velmi čile vystoupil s tímto návrhem usnesení, ale když my jsme kladli otázky, tak tady nebyl vůbec nikdo, kdo by nám jako poslancům odpověděl. Tak jenom myslím, je to opravdu nevhodné, nedůstojné jednání Sněmovny.

Já bych se nyní věcně věnovala odůvodnění toho návrhu usnesení, které načtu, týkajícího se toho, co můžeme udělat. A sice můžeme jako Poslanecká sněmovna prověřit, zda všichni zaměstnanci státních úřadů a firem, u nichž to je jenom trochu možné, pracují z domova. Ráda bych upozornila na to, že když chceme apelovat na dodržování, děkovat zdravotníkům, tak bychom měli jako stát zajistit to, zda dodržujeme opravdu vše, co je možné, a zda všechny státní instituce maximálně poskytují tu možnost práce z domova.

Upozorňuji kolegy a kolegyně, změnili jsme v tom návrhu, který máte písemně, slovíčko "že" za "zda", takže to finální znění je skutečně: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě prověřit, zda všichni zaměstnanci státních úřadů a firem, u nichž to je jen trochu možné, pracují z domova." Takto jednoduše.

A na toto usnesení bych ráda navázala hlasováním o té možnosti se čistě v pracovní skupině zabývat možností jednat jako Sněmovna on-line. Ty důvody, není to, jak tady zaznělo. Asi si tady někdo spletl práci z domova s nějakou dovolenou. Tak to fakt není. Je to mimochodem proto, abychom, tím že budeme, pokud se shodneme, pracovat z domova, ušetřili práci lékařům a zdravotním sestrám, pokud bychom se tady nakazili. Je to také jako prevence toho, abychom se sami nevyautovali tím, že bychom nebyli usnášeníschopní jako Sněmovna, protože by třeba bylo příliš mnoho lidí v karanténě a nemocných.

A konečně - je tam i ten argument, řada lidí je dnes v karanténě, má třeba i negativní test a nemůže vykonávat to svoje ústavní právo vykonávat mandát, nemůže tady s námi být. Je to třeba předseda našeho poslaneckého klubu. A já na to chci upozornit, že bychom se i k tomuhle měli postavit, že i proto, že řada z nás může být v karanténě, je řešením on-line zasedání. A o co vás chci požádat, je skutečně čistě rychlá, věcná diskuse o tom: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby bezodkladně svolal pracovní skupinu se zastoupením všech poslaneckých klubů a ve spolupráci s legislativním a organizačním odborem Poslanecké sněmovny zabezpečil přípravu takové novely zákona o jednacím řádu, která umožní vzdálený způsob jednání a hlasování pléna Sněmovny po dobu nouzového stavu vyvolaného epidemiologickou situací."

To omezení je čistě na nouzový stav a takovouto epidemiologickou situaci. Já vám velmi děkuji za zvážení tohoto návrhu. To usnesení je žádost o svolání pracovní skupiny s cílem na něčem takovém pracovat. Děkuji, že to alespoň zvážíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP