(17.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Myslím, že ty důvody tady padly jak z úst paní ministryně Maláčové, tak z mých před prvním čtením, takže bych jenom uvedla, že se jedná o mimořádné navýšení příjmů důchodců. Je navrhováno ve formě zvláštní státní dávky, a to jednorázového příspěvku, který by vyplatili plátci důchodů a podle návrhu zákona by bylo vyplaceno v prosinci 2020 jednotně pět tisíc korun. Tuto částku by přitom obdržel každý důchodce bez ohledu na výši svého důchodu. V případě výplaty více důchodů by tuto částku obdržel důchodce jen jednou.

Podmínky pro nárok na poskytnutí příspěvku jsou stanoveny s přihlédnutím k měsíci výplaty a jsou vázány na listopad 2020. Forma jednorázového příspěvku se osvědčila například i v předcházejících letech. Bylo to v roce 2016, kdy byl tento jednorázový příspěvek vyplacen na základě zákona číslo 381/2015 Sb.

Pokud jde o výdaje na příspěvek, jedná se o částku maximálně odhadovanou na 15 miliard korun, která by byla vynaložena v letošním roce, to znamená, že výdaje v dalších letech tak nenastanou. Vzhledem k závažnosti návrhu, sociálním dopadům prosím tedy o podporu v následujícím průběhu legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 997/1. Prosím, aby se nyní ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla říci, že první čtení tohoto návrhu proběhlo 15. 9. na 58. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona, jak jste řekl, byl přikázán výboru pro sociální politiku, který projednal tento zákon 24. září 2020 a přijal usnesení, které vám nyní přečtu.

"192. usnesení výboru pro sociální politiku z 56. schůze dne 24. září 2020 k vládnímu návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, sněmovní tisk 997. Po odůvodnění zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Dany Roučkové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020, sněmovní tisk 997;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušně legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož zvláště za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít.

V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. Místo aby vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM odsouhlasila návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně, a až od této částky zásluhově, tak vláda pouze navrhuje jednorázově přidat několik tisíc. To ale přece systémově bídnou situaci důchodců neřeší. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod. Mimochodem platí ve značné části Evropy. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Takže samozřejmě dle našeho návrhu zákona by takzvaní nepřizpůsobiví neměli na tento základní důstojný důchod nárok.

Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou jednorázovou valorizací. Ale kupodivu nějakou stabilní minimální důstojnou hranici odmítají všechny vládní partaje zleva i zprava. Důvod je jasný. Důchodci jsou pak na valorizacích závislí a jsou pak vděčni za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra. Protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Jenže to by se pak politici nemohli pyšnit, že jim přidali.

Za hnutí SPD opakuji, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života. Ve zkratce zopakuji názor SPD na systémové změny ohledně důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale pro drtivou většinu příjemců je to v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, který bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku. Důchody musí být financované z příjmů státu, z jeho firem, za přírodní bohatství.

Z uvedeného je jasné, že pokud budou mít důchodci důstojný stabilní příjem po celou dobu penze, pak nebudou závislí na nějakých mimořádných přídavcích. Popravdě pokud je někdo dlouhodobě v chudobě, pak ho pět tisíc jednorázově nezachrání, protože je spousta důchodců, kteří z důchodu nezaplatí ani nájem. A co horšího, v jejich tristní situaci jim často neumějí pomoci ani sociální úřady takovou pomocí pověřené.

SPD proto podalo zákon na uzákonění minimálního důchodu ve výši hranice chudoby stanovené Evropským statistickým úřadem, tzv. Eurostat, pro Českou republiku. Nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnosti vůči našim seniorům. A stejně tak by neměli žít pod hranicí chudoby invalidní důchodci.

Tedy v principu, není potřeba tak rychle navyšovat nejvyšší důchody, ale je třeba systémově zvýšit ty nejnižší důchody. Za ty se opravdu nedá v dnešní době vyžít. A to si vláda neuvědomuje. Stát to, co by na jedné straně vydal uzákoněním návrhu SPD na minimální důstojný důchod, tak by na druhé straně ušetřil na sociální pomoci těm nejchudším důchodcům, a ušetří také s tím spojenou byrokracii, protože by všichni měli prostě ten základní důstojný důchod a až od té výměry zásluhově.

Jak jsem již řekl v úvodu, návrh na jednorázový příspěvek důchodcům za SPD samozřejmě podporujeme, protože pro důchodce je pochopitelně lepší něco než nic. Ale zároveň říkám, že to není ta skutečná systémová pomoc, kterou by důchodci potřebovali. Tím by byl až skutečně důstojný pravidelný důchod. Jednorázovým příspěvkem se vláda snaží o úhybný reklamní manévr, kterým se vláda pokouší odvést pozornost důchodců od toho, že by jim měli dát pravidelný stabilní důchod, důstojný a slušný důchod. A peníze by na to byly, kdyby vláda restrukturalizovala státní rozpočet a konečně vyškrtala miliardové položky, které slušným lidem nic nepřinášejí. K tomu ale tato vláda nemá odvahu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A také s přednostním právem vystoupí zastupující předsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, je jasné, že nemohu souhlasit s mým předřečníkem. To je asi přirozené.

My jako sociální demokraté jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 dlouhodobě prosazujeme. Jsme rádi, že jsme ho prosadili, že ho dnes projednáváme. Jsme rádi, že tento jednorázový příspěvek také naši senioři a seniorky, tak jak už zmínila paní ministryně financí, získají.

Přes velké úsilí naší společné vlády v minulých letech, a to těžko může někdo popřít, se důchody zvyšovaly mimořádně významně. A také chci připomenout, že od 1. ledna zafunguje valorizační mechanismus, který také jsme prosadili v rámci předchozí vlády a zajišťuje důchodcům právě to, aby v návaznosti na vývoj cen a ekonomiky se jejich důchody zvyšovaly bez nějakého politického přetahování a taškařic v Poslanecké sněmovně. Jde nám tedy o co nejdůstojnější spravedlivé a poctivé důchody pro každého, kdo celý život pracoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP