(17.50 hodin)
(pokračuje Valachová)

Přes toto naše úsilí je však realita taková, že skoro 400 tisíc seniorů má příjem pod 12 tisíc korun. Přitom u domácností jednotlivců podle statistiků začíná chudoba od 11 963 korun. Je tedy jasné a přirozené, že pokud máme příležitost, a my tu možnost máme, a hlavním cílem je samozřejmě podpořit spotřebu a podpořit naši ekonomiku v této situaci - tak je přirozené, že pokud je to takto, tak vláda využívá možnosti jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun. A jsou to peníze, které si důchodci a důchodkyně zaslouží a jejichž vynaložení kromě toho, že to je důstojné a poctivé, se vrátí celé společnosti.

Protože se na nás důchodci a důchodkyně v posledních týdnech obracejí s ohledem na to, jestli danou úpravu stihneme, kdy to bude vyplaceno, jak to bude probíhat, jenom velice stručně zopakuji to, na co se ptají nejčastěji.

Jednak tedy dochází k jednorázové výplatě 5 tisíc korun pro všechny typy důchodů, ať je to starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský důchod. Pro každého důchodce se tak ale děje pouze jednou, tedy například vdova starobní důchodkyně dostane jen 5 tisíc korun. Nárok mají ti, kteří pobírají důchod k listopadu 2020. A příspěvek - a to je nejdůležitější a to jsou časté otázky - bude vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení ještě v letošním roce. Kolegyně Jana Pastuchová, moje ctěná, bude následně zkracovat projednávání tak, abychom tento slib směrem k důchodcům a důchodkyním splnili.

Co je ještě nejdůležitější a na co se hodně často důchodci a důchodkyně ptají - a v minulých letech to ne vždy tak bylo, ale my to teď tady takto máme jako vláda zpracováno - vliv příspěvku na dávky, možnost zahrnutí do exekuce. Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se započítávat pro nárok na sociální dávky ani nebude podléhat dani z příjmu. To si myslím, že je směrem k našim seniorům a seniorkám také podstatná informace, takže i toto pokládám za důležité zde zopakovat.

Vážené kolegyně, kolegové, sociální demokraté jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 podporují a budeme rádi, když společně s ostatními poslaneckými kluby ve Sněmovně toto co nejrychleji prosadíme. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě první přihlášený, pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslaneckého sněmovny, milé kolegyně, kolegové, já jsem se za poslanecký klub Občanské demokratické strany k tomuto vládnímu návrhu zákona již podrobně vyjádřil během prvního čtení, tak se tímto nechci opakovat. Na druhou stranu mi dovolte, abych v několika větách představil pozměňovací návrh taktéž za náš poslanecký klub, který je v systému načten pod číslem 6516, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě.

Projednávání vládního návrhu zákona o jednorázovém příspěvku důchodcům v roce 2020 - jedná se tedy o sněmovní tisk 997 - poskytuje příležitost obnovit debatu o stanovení vhodnějších dílčích kritérií pro navyšování důchodů seniorů v nejvyšší věkové skupině, která doprovázela již schvalování novely zákona o důchodovém pojištění v roce 2018, jestli si na to pamatujete. Již tehdy jsem detailně argumentoval, proč by bylo vhodnější jako kritérium pro přiznání navýšení procentní výměry důchodů podle § 67 písm. a) pro tyto seniory stanovit namísto stávající věkové hranice 85 let lhůtu 25 let, po kterou důchodce pobírá starobní důchod. K tomuto názoru se následně přiklonil i Senát České republiky, který vládní novelu s příslušným přijatým pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovně vrátil. Nakonec jak dopadlo to hlasování, si taktéž jistě všichni dobře pamatujete. Stále platí, že úprava kritéria pro zvýšení procentní výměry o částku tisíc korun podle § 67 písm. a) zákona o důchodovém pojištění je nadále žádoucí, protože lhůta 25 let je pro posuzování potřebnosti zvýšení částky důchodu spravedlivější než stanovení striktní věkové hranice 85 let.

Upozorňuji zejména na fakt, že v nejzranitelnější skupině seniorů figurují ženy, které vychovávaly děti a pracovaly v době komunismu, odcházely do důchodu v dřívějším věku, a podle stávajícího znění zákona se přesto do skupiny důchodců zahrnutých do kritéria 85 let a více bohužel nedostanou. Proto dáváme k úvaze, zda nepřijmout drobnou, ale systémovou a pro řadu seniorů, hlavně seniorek, ve vyšším důchodovém věku zásadní úpravu stávajícího systému sestavování výše důchodů. Děkuji za podporu, případnou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan předseda Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já musím říct za nás, za KDU-ČSL, že my dlouhodobě sledujeme otázku situace seniorů v České republice. Je to téma, které jsme se i v tomto funkčním období Sněmovny snažili tady několikrát svými legislativními návrhy, ať už to byly pozměňovací návrhy, nebo novely některých zákonů, řešit. Především ty velké nesrovnalosti, které jsou ve výši důchodů, například právě mezi ženami, které věnovaly kus svého života při výchově svých dětí, nebo jsou to vdovy a vdovci.

Když se podíváme na statistiky, tak mezi výší důchodů těchto skupin je poměrně velký rozdíl. Vdovy a vdovci jsou nejvíce ohroženou skupinou, kterých je více než 600 tisíc starobních důchodců, a mají v průměru ten starobní důchod nižší zhruba o 2,5 tisíce korun měsíčně. A dost často jsou oni v poměrně složitých sociálních situacích, aby dokázali zaplatit veškeré náklady nejenom na bydlení, ale případně i na ošacení nebo náklady spojené s léčbou.

Pak je to druhá velmi citelně postižená skupina. To jsou právě ony maminky, které se věnovaly výchově svých dětí, řádně si odpracovaly 35 let v pracovním poměru, a ty mají důchod nižší o více než 2 200 korun měsíčně. Dlouhodobě náš důchodový systém trestá ty zodpovědné, kteří se starají o to, aby tady byla silná skupina nás současných plátců do tohoto systému. Ten systém je vlastně za to potrestal, že věnovali kus života, obětovali kariéru výchově budoucí generace, nerostly jim jejich příjmy, nezapočítával se jim vyšší základ pro výpočet důchodu tak jako u těch, kteří - třeba u nás u mužů - kteří jsme tolik té rodině a té výchově dětí neobětovali.

Snažili jsme se opakovaně udělat parametrické změny tak, abychom toto znevýhodnění řešili nejenom odstraněním těch důsledků u těch, kteří už dneska jsou těmi starobními důchodci, ale abychom to řešení se pokusili najít pro ty, kteří jsou dneska pracují, tak aby se ty výpočtové základy upravily, aby tady mohl být princip například společného vyměřovacího základu pro důchod v České republice aby se na tom manželé či partneři mohli dohodnout, aby prostě maminky nebyly takovýmto způsobem dlouhodobě vlastně poškozovány nebo trestány. To se nám bohužel ani v tomto volebním období nepodařilo, budeme to zkoušet dál. Ale myslím, že musíme kromě odstraňování těch důsledků odstraňovat i ty příčiny, které ten náš systém bohužel stále má, stále nese. A ta velká důchodová reforma, po které se tady dlouhodobě tolik volá, je bohužel stále v nedohlednu.

Když přišel tady tento tisk, tak se tady vedly polemiky, jestli to je, či není předvolební uplácení a podobně. Já jsem do této debaty nikdy nechtěl sklouznout a nikdy jsem to ani v tomto duchu nekomentoval, protože si myslím, že tady je opravdu velká, početná skupina seniorů, která si zaslouží to, aby ta jejich situace byla řešena nejenom krátkodobými nástroji, ale dlouhodobými nástroji.

Tento nástroj je krátkodobý, okamžitý. Určité zlepšení té části seniorů, která má ty důchody velmi nízké, přinese. Proto jsme řekli dobře, my se pokusíme za nás, za KDU-ČSL, navrhnout některé parametrické úpravy tak, abychom mohli cílit na ty skupiny, které dlouhodobě, tak jak jsem tady zmiňoval, čelí té těžké životní situaci, že ty důchody jsou, přestože poctivě férově pracovali, tak tím systémem vlastně byli potrestáni, nebo jsou potrestáni a ty důchody mají velmi nízké. Proto ty pozměňovací návrhy, které krátce okomentuji a ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

Jenom dávám na zvážení vládní koalici, jestli v situaci, kdy tady řešíme otázku zajištění zdravotního personálu, zdravotní péče, kdy tady nejvýše ohroženou skupinou jsou právě senioři a chronicky nemocní obyvatelé České republiky, zdali by možná nebylo v tento okamžik účelnější a přednější tyto peníze nasměrovat právě na posílení zafinancování toho zdravotního sektoru, ať už po stránce té otázky vybavenosti, nebo především pro zajištění personálních kapacit, abychom dokázali mít tady zdravotní personál, který třeba budeme muset aktivovat i ze skupin lidí, kteří jsou dneska na rodičovské, mateřské nebo jsou například už čerstvými seniory. To je na zvážení a kompetenci vlády, ale dávám to tady jako věc, kterou by určitě vláda měla zvážit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP