(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 108 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 108, z 97 přítomných 46 pro, 9 proti. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Poslední návrh je pod číslem 6515, pan kolega Volný, ke kterému se přihlásil pan kolega Feranec, a týká se prodloužení doby v § 2 odst. 2 do 31. 12. 2027.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro. Pardon. Prohlašuji hlasování číslo 109 za zmatečné a ponechám chvilku na poradu. (Porada s legislativou.)

Tak ještě jednou, paní zpravodajko. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Týká se to, abych to úplně upřesnila, co to je § 2. (Porada u stolku zpravodajů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak paní zpravodajko, po konzultaci s legislativou ještě jednou prosím. A prosím sněmovnu o klid, ať všichni rozumějí tomu, o čem budeme hlasovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já se omlouvám. Začnu tím, že § 2 je vlastně prodloužení plnění záruk, které jsou. To znamená, my jsme to měli v původním zákoně schváleno do 30. června 2024 a to plnění se tímto protahuje do 31. prosince 2027. Tak prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abychom si rozuměli: plnění, to znamená splácení toho úvěru? (Zpravodajka souhlasí.) Takže tady někdo jen tak od boku říkal: o tři a půl roku déle si počkáme na peníze. Rozumím tomu dobře, ano? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže jsme si vyjasnili účel pozměňovacího návrhu. Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

O tomto pozměňovacím návrhu rozhodneme v hlasování číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 110, z 98 přítomných pro 51 poslanec, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. (Zpravodajka nesouhlasí.) Paní zpravodajko, ještě dál.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jestli mohu, byla jsem upozorněna legislativou, že co se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Jurečky, tak ten měl dvě části, které spolu nesouvisely. To znamená, že my jsme vlastně prohlasovali část první a pak nám ještě chybí označenou část, druhá část pana kolegy Mariana Jurečky, která je vlastně, týká se něčeho jiného, nahrazení - v článku II text "§ 3 písm. a)" se nahrazuje textem "§ 3 písm. a), f), g)". Je to druhá část pozměňovacího návrhu, která ale nesouvisí s tou první. Takže abychom udělali proceduře zadost, tak prosím, abychom ještě prohlasovali tuto část pozměňovacího návrhu pana kolegy Jurečky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu vzhledem k tomu, že jsme schválili proceduru hlasování, proti tomu oddělenému hlasování této části pozměňovacího návrhu? Žádná výhrada není. Můžeme tedy o tom hlasovat? Dobře.

 

Prosím o stanovisko paní ministryni. (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 111, 98 přítomných, 44 pro, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 1057, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 112 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 112, z přítomných 98 pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 5 a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v projednávání materiálu bodu číslo

 

8.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory
a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
/sněmovní tisk 1061/ - zkrácené jednání

Jsme ve třetím čtení předloženého návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně? (Není.) A ani paní zpravodajky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. K tomuto návrhu zákona nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, navrhuji tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže tohle bude jednoduché. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, podle sněmovního tisku 1061, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 113, přihlášeno 98 poslanců, pro 92, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ano, pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom uklidím stupínek. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl požádat o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu do 18.20. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kalousek se hlásil, ale jestli dává přednost panu předsedovi Fialovi, tak prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Jenom technické sdělení. Chci požádat poslance hnutí SPD, aby přišli na poslanecký klub. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, my budeme dychtivě očekávat výstup obou klubů, jak SPD, tak ODS, a následně se potřebujeme poradit v délce tři čtvrtě hodiny. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže chápu to správně, že si berete přestávku po jednání od 18.20 do konce, do 19 hodin? (Ano.) Děkuji. Takže tímto končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra ráno v 9 hodin odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP