(17.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Druhá výtka, kterou máme, je to, že právě pan poslanec Babiš se snaží pozměňovacím návrhem udělat takový zásadní krok, a to je další rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, což považujeme za zcela nezodpovědné, a kromě jiného už samotný návrh... prostřednictvím pozměňovacího návrhu takový zásadní návrh, jako je zrušení superhrubé mzdy, se dává také pozměňovacím návrhem a neprošlo to standardním legislativním procesem.

To samé by se dalo říci o návrhu pana poslance Hamáčka. A musím říci, že skutečně koalice vrhá do Sněmovny rozdílné pozměňovací návrhy jak na běžícím pásu.

Co je ovšem pro nás velmi důležité a s čím nemůžeme rozhodně souhlasit, je, jaký dopad by zrušení superhrubé mzdy, resp. zdanění a snížení daně z příjmu na 15 % mělo na veřejné finance. Stát by přišel tímto krokem o více než 55 mld. korun. A pak se musíme ptát, kde vláda vezme peníze, když bude takovýto ohromný propad. Kde vezme peníze na nemocnice, kde vezme peníze na dopravní obslužnost, na školy a podobně?

A další zásadní výhradou a dopadem tohoto opatření by bylo, že obce a kraje přijdou o téměř 29 mld. korun. Obce o 20, kraje o 17 mld. Paní ministryně zde často říká, že je potřeba, aby obce a kraje investovaly peníze. Ale pokud se zeptáte starostů, jak sestavují rozpočet, pokud se zeptáte hejtmanů či krajských zastupitelů, jak se sestavují krajské rozpočty, tak rozhodně na ty investice po takovýchto opatřeních nebude. Protože snížit provozní náklady v takovéto míře rozhodně nepůjde. A myslím si, že pokud by nebylo na investice, tak ohrožujeme potom lokální ekonomiku, rozvoj regionů, podporu malých a středních firem. Obce a kraje mají připravené projekty a myslím si, že by to mělo i vliv na celkovou výši daňových příjmů.

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby došlo ke změně rozpočtového určení daní jak krajů, tak obcí, a to takovým způsobem, aby nedošlo k těm výpadkům, které se předpokládají. To je jedna věc. Týká se to jak pozměňovacího návrhu pana poslance Babiše, tak pozměňovacího návrhu pana poslance Hamáčka. Není možné, aby v takovéto situaci, v takovéto krizi finanční, byly postiženy obce a kraje. Tady, prosím pěkně, nejde o hejtmany, nejde o starosty, ale jde o projekty, které mají sloužit lidem a budou investovány účelně. Proto vás prosím, abyste případně ve třetím čtení podpořili naše pozměňovací návrhy.

A ještě zpět se vrátím k oněm pravidlům o rozpočtové odpovědnosti. Jestliže pan poslanec Babiš chce rozvolnit i nadále rozpočtová pravidla, která byla již rozvolněna na 4 %, a on je chce rozvolnit a navýšit ještě na 6 % HDP, tak to není možné. Je to opravdu nezodpovědné, a proto navrhneme, aby část jeho pozměňovacího návrhu vůbec nebyla hlasována, resp. aby byla vypuštěna.

Dalším pozměňovacím návrhem, který předkládáme, je pozměňovací návrh, který se týká očkování, a ten směřuje k tomu, aby byla vyšší míra proočkovanosti právě v této době a aby se posílila schopnost obyvatel lépe se vypořádat právě s infekčními onemocněními v této době. Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je, že by zaměstnavatel mohl náklady spojené s očkováním zaměstnance uplatnit do svých nákladů.

A posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh Jany Krutákové a Věry Kovářové, kdy navrhujeme do zákona doplnit novou 31. část, kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná změna spočívá v přidání nové položky do přílohy číslo 2, konkrétně bod zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití druhotné suroviny. Důvodem pro zařazení této služby pod první sníženou sazbu DPH je nutnost zavést podporu zpracovatelského a recyklačního odvětví, a tím rovněž přispět ke splnění evropských cílů na zvýšení recyklace vyplývajících z právě transponovaných směrnic.

Vážené dámy, vážení pánové, tolik obecné představení pozměňovacích návrhů, které podává klub Starostů a nezávislých. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí dva poslanci s přednostním právem. Nejprve pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, který bude vystupovat jménem poslaneckého klubu České pirátské strany, a potom pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozmáhá se nám tady takový nešvar, že vláda, resp. pan poslanec Babiš v tomto případě, sem předkládá nedodělky. Nejprve nám předložili státní rozpočet, ve kterém právě tento tisk není zahrnutý, takže padesátimiliardový výpadek, který následně pan poslanec Babiš předložil, vůbec není zohledněn v tom návrhu státního rozpočtu, kde už nyní se navrhuje schodek 320 mld. korun, a následně je předložen komplexní pozměňovací návrh ke zrušení superhrubé mzdy, ve kterém je uvedeno - cituji z odůvodnění: "Toto snížení je zamýšleno pouze jako dočasné, a to na dva roky, s tím, že o definitivním daňovém režimu a výši sazeb bude rozhodnuto dle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje." Nicméně v tom pozměňovacím návrhu tato část odůvodnění není vůbec zpracovaná. Tam není omezená účinnost toho pozměňovacího návrhu na dva roky. Ten návrh prostě bude platit natrvalo, pokud bude přijat.

Takže já nevím, co si pan premiér domluvil s panem prezidentem na Hradě. Nicméně ty avizované dva roky, které zůstaly i v odůvodnění, se vůbec nepromítly do znění toho návrhu. Takže to opatření rozhodně není protikrizové a dočasné, je to opatření trvalé. A toto trvalé opatření samozřejmě má trvalý dopad do státního rozpočtu, tím pádem je potřeba ho počítat do zákona o rozpočtové odpovědnosti. A tady tedy pan poslanec Babiš přišel s velmi furiantským řešením, kdy, protože jeho rozpočet a jeho návrh se dostávají do kolize se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, tak to neřeší tak, že by buď hledali jiné příjmy, nebo hledali úspory v rozpočtu, snažili se to řešit. Řeší to tak, že prostě vypne zákon o rozpočtové odpovědnosti, ať to řeší generace příští.

To podle nás skutečně není správný přístup. Prostě tohle je zcela nepřijatelné. Ještě novelizovat to... Novelizovat zákon o rozpočtové odpovědnosti pozměňovacím návrhem ve druhém čtení k zákonu o dani z příjmu, přitom to přímo nesouvisí, resp. nesouviselo to do té doby, dokud se pan premiér Babiš nerozhodl udělat díru do veřejných rozpočtů 80 mld., tak do té doby ty dva zákony nesouvisely. Tak nyní tímto způsobem novelizovat úplně jiný zákon, já si myslím, že to v tomto volebním období tedy nemá obdoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP