(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím, potom v podrobné rozpravě se k nim i přihlásím, přihlásit se k pozměňovacím návrhům pana premiéra Andreje Babiše, a to jsou to dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh vlastně řeší to, co tady bylo avizováno, je to zrušení superhrubé mzdy, zavedení progresivní klouzavé daně v hodnotách 15 a 23 % a mírné rozvolnění fiskálních pravidel.

Druhý pozměňovací návrh se týká zvýšení sazeb daně z hazardních her, a to konkrétně z 23 % na 25 u kurzových sázek, totalizátorových sázek, tombol a turnajů malého rozsahu, a z 23 na 30 % u binga a živé hry. Toto navrhované navýšení sazeb koresponduje s původním návrhem úpravy zdanění dotčených hazardních her obsaženém v loňském vládním návrhu daňového balíčku. Návrh zohledňuje zejména škodlivost jednotlivých druhů her. Navržené sazby jsou nastaveny tak, aby neměly likvidační dopady na provozovatele hazardních her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálního trhu. Tato úprava zdanění hazardních her by měla do rozpočtu přinést dodatečných cca 300 milionů korun.

V podrobné rozpravě se k těmto dvěma pozměňovacím návrhům přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer a jako další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Já bych vás chtěl velmi krátce seznámit s navrženým pozměňovacím návrhem. Týká se také hazardních her. Jsem přesvědčen, že v téhle době bychom mohli zvýšit daně u hazardu. Ten můj návrh je v případě sazby 35 % na 55 % u loterií a z 23 % na 25 % v případě živých her. To jsou ty oblasti, které jsou nejméně zasažené situací teď u covidu, kde ten propad je nejmenší, to znamená, že tam nehrozí, za prvé, v situaci, kdy křivka výběru se nám zastaví a už potom se větší výběr nedává a odcházejí nám potom do ilegality, a druhá věc, je to i přiblížení evropským průměrům. Například u současně aktuální sazby u loterií 35 % je evropský průměr 64 % z čistých příjmů, to znamená, z tohoto důvodu jsem si dovolil to navrhnout. Ten přínos nebo odhad přínosu pro státní rozpočet je přes miliardu korun, takže myslím, že i to je poměrně zajímavé. To, co tady přednášel kolega přede mnou, si myslím, že by tolik peněz nepřineslo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Onderka... pardon, v obecné rozpravě, já se omlouvám... nyní v obecné rozpravě. A pan poslanec Roman Onderka není přítomen, takže nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný jako poslední v obecné rozpravě. Ano, už je tady, tak, pane poslanče, chcete si vzít slovo? Dobře, takže dáme slovo panu poslanci Romanu Onderkovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, velká omluva a děkuji.

Vážené kolegyně a kolegové, projednáváme zde dneska daňový balíček, to znamená souhrn opatření, která se dotknou státního rozpočtu. K daňovému balíčku sociální demokracie má jednu zásadní změnu, a to jest pozměňovací návrhy, které podal náš předseda Jan Hamáček. Díky jeho nepřítomnosti, protože je nemocný na covid, což víte, budu potom následně se přihlašovat k těmto pozměňovacím návrhům.

Sociální demokracie dlouhodobě podporuje zrušení superhrubé mzdy, aby zůstalo v peněženkách více peněz především lidem s nižšími příjmy. Nedává však smysl v této době snižovat daně bohatým a dál rozevírat příjmové nůžky a prohlubovat rozdíly ve společnosti. K tomu by vedl návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně z příjmů 15 a 23 % s dopadem 70 až 90 miliard korun na státní rozpočet. Mimochodem, Ministerstvo financí navíc dosud nepředložilo návrh, jak tento výpadek nahradit. Náš předseda proto předložil dva pozměňovací návrhy, které pomohou jako návrhy premiéra lidem s nižšími a středními příjmy, ale nebudou zbytečným dárkem pro ty s příjmy vysokými.

Za prvé, první pozměňovací návrh je zvýšení slevy na poplatníka na 27 240 korun. Dlouhodobě se zvyšují příjmy, ale sleva zůstává roky stejná, takže přestala plnit funkci tlumiče tvrdosti daní pro nízkopříjmové skupiny. Návrh počítá se zvýšením o 2 400 korun, což znamená dopad do rozpočtu cca 10 miliard korun.

Druhý návrh jsou dvě sazby daně z příjmů, a to 19 a 23 %. Budou citelný bonus pro zaměstnance. Návrh je navíc zcela v souladu s vládním programovým prohlášením, který slibuje zrušení superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob a zavedení nové snížené sazby 19 a 23 % z hrubé mzdy. Dopad do příjmů veřejných rozpočtů je odhadován na cca 15 miliard korun, z toho 10 miliard korun do státního, 1,5 miliardy do rozpočtu krajů a na rozpočty obcí 3,5 miliardy korun. Chci upozornit, že to je pětkrát méně, než navrhuje premiér této země, bavím se, pětkrát menší zatížení rozpočtu České republiky na další období.

Když si uděláme krátký součet, tak pokud by se panu premiérovi podařilo prosadit zrušení superhrubé mzdy za jeho podmínek, to znamená 15 a 23 %, stálo by Českou republiku až 94 miliard korun. Loss carryback 30 miliard, zrušení daně z převodu nemovitostí 20 miliard, daňový paušál pro živnostníky 10 miliard, stravenkový paušál 20 miliard, a mohl bych možná ještě pokračovat. Každopádně už jenom těchto pár položek je minus 174 miliard do rozpočtu České republiky.

Já si myslím, že je potřeba pomoci zaměstnancům nízkopříjmovým, opravdu lidem, kteří mají hluboko do kapsy, a kór v dnešní době, kdy možná ještě jsou zaměstnaní, ale jejich reálná mzda opravdu klesá. Zrušení superhrubé mzdy pomůže zaměstnancům, protože jim zbude více peněz, druhotným jevem tak bude i zvýšení spotřeby a pozitivní vliv na ekonomiku.

Návrhy jsou rozpočtově odpovědné, znamenají dopad na státní rozpočet 25 miliard korun, třetina oproti návrhu premiéra, a pomoci nízkopříjmovým zaměstnancům, podporují spotřebu, a tím i ekonomiku. Znovu zdůrazňuji, že návrh premiéra znamená desítky miliard korun pro bohaté, kteří však mají tendenci peníze navíc šetřit, takže nelze čekat pozitivní efekt pro hospodářství.

Tímto bych vás chtěl požádat o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů.

Třetím, nebo druhým sociálním demokratem, který je nepřítomen a má podaný pozměňovací návrh, je kolega Václav Votava, který podal pozměňovací návrh, který v oblasti daní a některých dalších zákonů řeší zdanění, to znamená, výše sazeb u daní z loterií, kurzových sázek atd. Toto zvýšení sazeb podle § 4 je navrhováno tak, aby nemělo likvidační dopady na provozovatele uvedení her, čímž by nemělo dojít k rozvoji nelegálních trhů. Tímto návrhem se zachovají pouze dvě úrovně zdanění. Tato úprava zdanění hazardních her by měla do veřejných rozpočtů přinést dodatečných cca 200 milionů korun ročně. A ty sazby by se měly měnit následovně: a) 35 % pro dílčí základ daně z loterií zůstává; b) 25 % pro dílčí základ daně z kurzových, to znamená navýšení o 2 %; totéž u c) pro dílčí základ daně u totalizátorových her; totéž u bodu d) pro dílčí základ daně z binga e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her by zůstal; f) 25 % pro dílčí základ daně z živých her - zvýšení o 2 %; g) to samé pro dílčí základ daně z tombol; h) pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu. Vše, co jsem četl, je v § 4 Sazba daně, sazba daně z hazardních her. I k tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Mockrát děkuji za pozornost a děkuji předem za vaši podporu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP