(14.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

Děkuji. A myslím, že jsme se s panem předsedou Faltýnkem dohodli na nějakém termínu. Já si myslím, že všichni asi chceme stihnout také ty body z třetího čtení. Tady čekají desítky bodů, takže určitě vymyslíme způsob, jak se dozvíte informace, které skutečně lze říci v tomto stavu jednání při živém spisu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom pro stenozáznam - zaznamenal jsem přihlášku z místa pana kolegy Ferjenčíka. Ten to zvládl přesně v daném čase. S přednostním právem pan vicepremiér Hamáček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já samozřejmě neberu Sněmovně, nebo nechci upírat Sněmovně právo debatovat o čemkoli, nicméně si kladu otázku, co bude předmětem té debaty. Tady došlo svého času k úniku nebezpečné látky do řeky. Ta věc byla předána Policii České republiky. Policie to šetří a dozoruje to příslušný státní zástupce. Mimochodem, dozorující státní zástupce se k tomu tuším před dvěma dny vyjádřil tiskovou zprávou s tím, že vyšetřování probíhá a že rozhodně nedopustí žádné nepravosti.

Co se týká Policie České republiky, tak policie odebrala cca několik stovek vzorků, tak aby bylo možno určit, odkud se tam ten kyanid dostal. Ty vzorky byly předány soudnímu, nebo odbornému znalci a odborný znalec má termín na vyhodnocení. Ve chvíli, kdy to vyhodnotí, a ten termín podle mých informací je 20. prosince, tak asi bude jasné, z kterého kanálu tam ten kyanid vytekl. Současně se dá říci, to také není nic tajného, že policie provedla jisté úkony v jedné konkrétní firmě, což bylo i v médiích publikováno, která firma to je, to se dá dohledat, a to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Všechno ostatní je potom víceméně akademická debata. To znamená, já se nebráním tomu tu akademickou debatu vést, chci ale ujistit všechny, že policie postupuje nestranně. Policie postupuje přesně podle pokynů státního zástupce. A policie nasbírala, jak jsem řekl, několik stovek důkazů, které aktuálně má k dispozici soudní znalec.

Tudíž tím chci říci to, že to nikdo nepodcenil, že to není nijak politicky ovlivňováno, koneckonců ani není důvod, protože nikdo z těch, kteří tam figurují, nemá podle mých informací žádné politické vazby. Čeká se pouze na výsledek soudní expertizy.

Kladu si otázku, jak přispěje debata v Poslanecké sněmovně k tomu, že soudní znalec zrychlí svůj postup. To asi nepůjde, protože vyhodnotit ty vzorky je podle mých informací komplikované. Abych mluvil úplně otevřeně, mám pocit, že u příslušného znalce došlo k nějakým zdravotním komplikacím, ale to asi nemá cenu tady úplně rozvádět. Každopádně ten termín, který byl stanoven, je 20. prosince. Můžeme se bavit, jestli je to dlouho, nebo jestli to není dlouho, každopádně policie to šetří, nikdo to nepodceňuje, nikdo to nezametá pod koberec, policie nepracuje na jakoukoliv objednávku, všechno je to pod dozorem příslušného státního zástupce. Z mého pohledu tu debatu vést můžeme, soudního znalce pravděpodobně neurychlíme. Až soudní znalec zpracuje posudek, tak všichni budeme vědět, z kterého kanálu to vyteklo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přišlo ještě několik dodatečných omluv. Já využiji prostoru, abych je přečetl. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný 10. 11. od 14 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů, omlouvá se pan poslanec Ivan Adamec z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec František Vácha z dnešního jednacího dne z osobních důvodů.

S přednostním právem pan předseda Bartošek, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat panu ministru vnitra Hamáčkovi za zdůvodnění, protože něco podobného jsem čekal od vás, pane ministře Brabče. Říct, že smrt několika, zabití několika tun ryb v řece je - jak jste to nazval? (Reakce ministra Brabce mimo mikrofon.) No, protože mi to přišlo hanebné mluvit o tom, že to je nějaká klauniáda nebo něco podobného.

Takže v tento moment já skutečně vnímám kroky hnutí ANO jako snahu odvrátit možnost o tomto tématu se bavit a dávat tento bod v pátek odpoledne je skutečně snaha vyhnout se tomuto tématu. To znamená O.K., můžete tímto způsobem postupovat, ale my se nenecháme odradit a budeme opakovaně chtít, aby se tento bod projednal na plénu Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura, poté paní předsedkyně Pekarová Adamová

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak pan ministr Brabec řekl, že kauza je živá, tomu rozumím. Ale ryby a řeka jsou mrtvé. A není to kabaret. Je to velká ekologická katastrofa. Můžete tady stokrát říkat, že je to kabaret, je to jenom zlehčování té situace a to bych od kteréhokoliv ministra životního prostředí opravdu nečekal.

Pokud se vás dotklo mé vyjádření o tom, že se bojíte, tak tím, jaký jste zvolil termín, nic jiného mě nenapadá. Tak já navrhnu, aby to bylo ve čtvrtek jako druhý bod po jedenácté hodině, po zákonu o hasičích. Prokažte svou odvahu, že jste připraven kdykoli o tom debatovat, přesvědčte své kolegy v klubu a můžeme to ve čtvrtek projednat. Kdybyste řekl, že nemůžete, tomu bych rozuměl, ale vybrat si termín v pátek ve dvě, to jste ještě mohl navrhnout v sobotu v jedenáct. To má tak stejnou hodnotu, jako že to je také vyvážené, a kdo chce, ať je tu v sobotu, ne, když vás to tak zajímá, tak klidně přijďte v sobotu, bude tady pan Brabec, bude tady pan Faltýnek a možná přijdou i někteří další. To prostě není seriózní termín pro tak vážnou debatu.

Nikdo z nás, pane ministře vnitra, nechce ovlivňovat ani policii. Nevím, proč obhajujete policii. O policii tady vůbec nic nepadlo. Kdyby pan ministr Brabec neměl ta silná vyjádření: viník bude znám do několika hodin, maximálně dnů. To neřekla opozice. To řekl pan ministr Brabec. Jaký je výsledek? Úplně jiný. Druhý den už věděl pan ministr, kdo to nebyl. Už věděl, kdo to nebyl! A vyšetřování pokračuje. Ale on už ví od druhého dne, co se to stalo, kdo to nebyl. Tak co se vlastně vyšetřuje, když pan ministr už má jasno? Sám do toho zavedl tu politickou debatu.

A na nás se obracejí naši kolegové ze Zlínského kraje a chtějí, abychom tady o tom debatovali. Na tom není nic špatného. Nechceme ovlivňovat ani znalce, ani policisty. Není žádný důvod. Ale váš vládní kolega, pane ministře vnitra, říkal, že výsledek vyšetřování bude znám do několika hodin, maximálně dnů. Tak jeho tepejte, ne nás. (Ministr z vládní lavice mimo mikrofon.) Tak nemá dávat tak silná vyjádření, když tady existuje podezření na střet zájmů. A to prostě existuje. Řekl jsem podezření, tak se zase nepřeme o tom, jestli to je, nebo není. Samozřejmě všechny tyto výroky pana ministra Brabce to podezření jenom zvyšují. Takže to byly minimálně nešťastné výroky, mluvit takhle otevřeně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nejdříve k předřečníkovi prostřednictvím předsedajícího. Pane Stanjuro, vy nejste ve výboru pro životní prostředí. Já jsem členkou tohoto výboru, tak vám i ostatním chci říci, co zaznělo v tomto výboru z úst pana ministra: on by si nafackoval za ten tweet, jak řekl, který se toho týkal, to tam opravdu zaznělo, kde uváděl, že do hodin, maximálně dnů to bude vyšetřeno. Už by si ale nenafackoval za to, že vyloučil DEZu. Na to jsem se ho ptala osobně. Na to už ta reakce taková nebyla.

Já jsem vás také, pane ministře, žádala o to, abyste se i vy sám osobně zasadil o prosazení tohoto bodu na schůzi na tento týden. Vy jste se z toho šikovně vysmekl: ano, já osobně jsem pro, ale to, že mých 77 kolegů z klubu bude nějak hlasovat, neovlivním. Svým způsobem parafrázuji to, co tam zaznělo.

Já myslím, že bychom měli mít všichni možnost se k tomu vyjádřit. Debata na výboru pro životní prostředí byla velmi zajímavá. Myslím si, že i z hlediska toho, jak velký veřejný zájem v této věci panuje, je třeba se tady tou věcí zabývat.

A k panu ministru vnitra. Nikdo se tady nesnaží ovlivňovat policii. To rozhodně ne. Ale je potřeba mít také na paměti, že je celá řada pochybností ohledně konání státních úřadů - České inspekce životního prostředí, státního podniku Povodí Moravy atd. Není to samozřejmě jenom otázka vyšetřovatelů, ale je to i otázka těch orgánů, těch státních institucí, které i přímo podléhají naší exekutivě. A my jako Poslanecká sněmovna máme zase mít možnost exekutivu kontrolovat a vést k tomu, abychom ji také ponoukli k lepšímu přístupu k této věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP