(14.40 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Myslím, že zásadní vyznění celého bodu má být také to, abychom se z té situace snažili poučit pro budoucnost. Abychom měli příležitost změnit legislativu tam, kde nějaké mezery jsou, aby se co nejlépe dařilo podobným katastrofám do budoucna zamezit. To vidím také jako přínos toho, když tuto věc zařadíme na naši schůzi a budeme o ní moci debatovat. To myslím, že by měl být jeden z těch zásadních výsledků.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Jurečka s přednostním právem.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Já bych velmi preferoval to, abychom opravdu tomuto bodu dali důstojné zařazení. Pokud v pátek neprojde ta varianta, že by to byl druhý bod, jak navrhoval kolega Bartošek, já myslím, že klidně potom můžeme iniciovat i mimořádnou schůzi k tomu bodu, pokud to takto koalice chce. Protože když se podíváte na rozsah takových mimořádných událostí, to je stejné, jako bychom si třeba Vrbětice, které tady proběhly v minulém volebním období, probírali také v pátek po 14. hodině. Je to opravdu největší ekologická katastrofa v novodobé historii za posledních třicet let.

Byly situace, kdy pan ministr průmyslu a obchodu jezdí řešit výpadek tepla, jednotliví členové vlády jezdí řešit to, že vyjedou sypače na Vysočinu, ministr životního prostředí vyjel se asi po devíti dnech podívat na největší ekologickou havárii za posledních třicet let. Já bych to jinak neotevíral, kdybychom předtím nebyli svědky toho, že když se vysazovaly perlorodky, když se vysazovali raci, tak jsme viděli krásné dojemné obrázky pana ministra s panem premiérem. Tak trošku dejme na misky vah, i vy, členové současné koalice, tu váhu, kterou dáváte jiným událostem, a tu, a kterou dáváte této události. Já chápu, že to je nepříjemné, já tomu rozumím, umím si představit, že ani pro pana ministra to není jednoduchá situace. Rozumím tomu, že nemůže říkat věci z živého spisu, tomu rozumím. Ale už třeba jenom říct to, co částečně tady řekl ministr vnitra - jsou takové a takové shromážděné důkazy, je jich takový a takový počet, aspoň v nějaké obecné míře, aby ne ani tak my, ale veřejnost věděla - nezametají to pod koberec. Ty důkazy jsou, znalec je zpracovává, 20. prosince před Vánoci můžeme čekat výsledek. Já děkuji aspoň za tu informaci, kterou tady ministr vnitra řekl. Ale prosím pěkně, kdyby pan ministr životního prostředí třeba řekl: chystáme i opatření, aby se to v budoucnu neopakovalo. Jak jsou třeba zpracovány krizové plány, jak jsou provázány činnosti mezistátních inspekcí životního prostředí, v návaznosti na to je zmapována kanalizační síť v podobně exponovaných průmyslových areálech, aby se vědělo, že se nebudou věci protahovat a bude poučení.

A prosím pěkně, teď kdyby mě pan ministr poslouchal, jestli můžu poprosit... (U ministra stojí posl. Faltýnek a hovoří spolu, řečník vyčkává.) Protože já mám i informace od spousty lidí, kteří říkají, že nějaká výrazná sankce a náhrada škody z důvodu současné legislativy ani nebude možná. (Posl. Faltýnek teď hovoří za zády řečníka s ministrem Hamáčkem.) Tak jestli třeba MŽP má analýzu, aby řeklo: ještě do konce volebního období uděláme novelizaci, která povede k tomu, aby v takovýchto případech náhrada škody byla možná, aby k tomu byla adekvátní sankce. To jsou věci, kde by v kontextu měly ty informace zaznít. Když se pan ministr vnitra ptal "a o čem tady budeme diskutovat?", tak třeba i o těchto věcech. Protože dneska, pokud třeba bagrista překopne optický kabel, tak zákon jasně pamatuje, jaká je sankce a jaká je náhrada škody, ale v případě ekologických havárií nám chybí dvacet let právní předpis, který by to vymezoval. To jsou věci, o kterých se tahle Sněmovna má bavit v takovýchto situacích.

Takže prosím pěkně, nezlehčujme to, dejme té situaci, která má opravdu velký dopad - já jsem z katastrálního území, kde mně protéká zhruba 1,5 kilometru za domem Bečva, ty dopady přímo jako občan taky zažívám - dejme tomu projednání nějakou adekvátní důstojnost, a ne pátek 14. hodinu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to je v tuto chvíli z přednostních práv vše, ještě se rozhlédnu kolem sebe, a budeme pokračovat přihláškami, které jsem obdržel do 14.30. První vystoupí paní poslankyně Monika Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Navrhuji zařadit na program jednání mimořádný bod s názvem odsouzení agrese Ázerbájdžánu a Turecka proti civilnímu obyvatelstvu v Náhorním Karabachu, a to na dnes po senátních vratkách. Coby místopředsedkyně petičního výboru jsem přijala tuto petici 15. října. Petenti s ohledem na naléhavost situace omezili sběr podpisů na týden, a přesto posbírali přes 2 tisíce podpisů, a současně probíhala online petice, kterou pořádala Asociace arménské mládeže v České republice, kde se podařilo nasbírat přes 3 tisíce podpisů.

Petenti žádají po nejvyšších představitelích tyto kroky: Vydání oficiálního prohlášení odsuzujícího tuto vojenskou agresi. Vydání oficiálního prohlášení odsuzujícího užití zakázané vojenské munice. Vydání oficiálního prohlášení odsuzujícího podporu terorismu Ázerbájdžánem a Tureckem. Okamžité odvolání velvyslance České republiky z Turecka a Ázerbájdžánu. Okamžité vyhoštění velvyslance Turecka a Ázerbájdžánu z České republiky a okamžité vydání podnětu k vyloučení Turecka z NATO.

Upozorňuji, že pozvánku k převzetí petice dostali všichni předsedové parlamentních stran, a dostavil se pouze místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Dokonce přislíbila účast i některá média, která se nakonec nedostavila. Za naprostého nezájmu českých médií a světové veřejnosti probíhá před našima očima další genocida Arménů. Nejenom petenti, ale i někteří z nás tady v Poslanecké sněmovně chceme jasný postoj vlády k aktuální situaci a chceme odsouzení agrese Ázerbájdžánu, který cíleně útočí na arménské civilní obyvatelstvo, infrastrukturu, ničí křesťanské památky, a to vše pro mocenské zájmy. Samozřejmě s pomocí Turecka, které Ázerbájdžán zásobuje zbraněmi, svými vojáky, a navíc využívá služeb teroristů, které po stovkách dováží ze Sýrie či Libye. Jedná se o jasnou genocidu 150 tisíc Arménů. Některé obce už byly srovnány se zemí, zbytečně umírají mladí lidé. A čas běží. Při svých útocích navíc ázerbájdžánská armáda prokazatelně používá zakázanou kazetovou munici, která není uzpůsobena k ničení vojenských objektů, ale pouze k vraždění lidí. Česká republika nesmí před tímto válečným zločinem zavírat oči a musí se jasně postavit na stranu utlačovaných a odsoudit tuto agresi.

Musím říci, že se mě téma petice velmi dotýká. Umírají tam civilisté, umírají tam mladí lidé, kteří mají chodit do škol, a ne válčit, a to zbytečně pro něčí mocenské zájmy. A chci po vládě, aby tuto genocidu tvrdě odsoudila. Chci jasné vyjádření nejenom pana premiéra, ale i ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A pokud tento bod dneska neschválíme, bude možné se domnívat, že zahraniční politika už nepatří nám, ale je řízena někým jiným. Není přece nejmenší důvod čekat na to, jaký postoj zaujmou orgány Evropské unie, abychom mohli vyjádřit náš postoj. Možná pro vás některé jde o malou zemi někde daleko, ale já připomenu, že se jedná o křesťanský národ, který je v obležení muslimského Ázerbájdžánu a Turecka. Je to fakt dost blbá poloha. Zkusme si tedy aspoň představit, že se do této situace můžeme dostat jednou my sami. Bude tu probíhat genocida, umírat civilisté, padat kostely, budeme volat o pomoc - a bude ticho. To je docela strašná představa.

Já vám děkuji za podporu zařazení tohoto bodu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Lukáš Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jsem avizoval na školském výboru, žádám o přeřazení zákona o pedagogických pracovnících, kteří zde leží už dlouho, sněmovní tisk 503, číslo bodu 18, bloku druhých čtení, na začátek, tedy hned za body, které budou schváleny z grémia. Jedná se tam, myslím, o poslední bod za soudní řád správní, bod 35. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ani jsem vám nestihl zmáčknout čas, zvládl jste to velice rychle. Další je pan poslanec Marek Výborný k programu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP