(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil čas pro faktickou poznámku. Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Vojtěch Munzar, oba k faktické poznámce. Máte slovo, paní poslankyně. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zřejmě mě také rozčilila, v uvozovkách, ta poznámka paní ministryně, že to děláte pro lidi, že to potřebujete pro lidi. Je to stejné jako u pana poslance Stanjury. Přesně tak, přece peníze pro kraje a pro obce jsou peníze v konečném důsledku právě pro ty lidi, a vy děláte všechno pro to, abyste jim ty peníze sebrali. A zrušení superhrubé mzdy, to bude tedy opravdu bonbonek, skutečně, protože ty výpadky budou obrovské. Každý z vás si to může spočítat, jaké výpadky budou v obcích a jaké výpadky budou i v krajích. Je zveřejněna kalkulačka, co znamenají všechny tyto věci pro lidi, pro vaše obce a také pro vaše kraje. Sdružení místních samospráv takovou kalkulačku připravilo, tak si to spočítejte, až se budete rozhodovat, co je dobré pro lidi a co pro lidi dobré není.

Myslím si, že to, co tady paní ministryně neustále a opovržlivě opakuje, že obce a kraje si naškudlily, hospodařily s přebytkem, a já jí znovu musím říci a opakovat - ano, škudlily si, v uvozovkách, škudlí si na spolufinancování, na investice a myslí na budoucnost, na rozdíl od vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Vojtěcha Munzara. A snad se dostaneme už k debatě řádně přihlášených. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Paní ministryně mě trochu vyprovokovala tím souslovím "politika chytré horákyně". A není to náhodou vláda, vy jste to tady paní ministryně několikrát zopakovala, která dává před naše živnostníky úplně nesmyslnou možnost výběru: buď si vyberete kompenzační bonus při tom, když máte zavřené provozovny a při tom, když vám zůstávají veškeré náklady včetně nákladů na zaměstnance, anebo si vyberte Antivirus a ty ostatní náklady si někde zaplaťte. Vždyť to je úplně nesmyslný výběr, který nám tady předkládáte. To je politika chytré horákyně, jakoby něco těm živnostníkům nabídnout, ale absolutně nedostatečné věci, které vůbec nereflektují tu realitu, že mají zavřené provozovny.

A když už se o tom bavíme, paní ministryně, jak vláda chce řešit i ty navazující sektory, které sice nejsou přímo rozhodnutím vlády zavřeny, ale jsou tím výrazně ovlivněny? My jsme tady prosazovali usnesení, aby to vláda řešila. Bohužel vládní strany to usnesení nepodpořily. Takže pokud se bavíme o politice chytré horákyně, tak by si vláda spíš měla zamést před vlastním prahem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a budeme pokračovat v otevřené rozpravě vystoupením pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, připraví se Stanislav Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k té otázce souběhu COVID - Nájemného a kompenzačního bonusu.

Za prvé jsem rád, že Finanční správa, respektive Ministerstvo financí dospěly tedy pro daňové poplatníky k příznivějšímu výkladu toho ustanovení. To znamená, že už sama o sobě ta naše snaha změnit toto opatření v Senátu měla smysl alespoň pro tuto vlnu, protože už teď je jasné, že alespoň za toto období ten program bude možné kompenzovat, bude možné kombinovat, přestože podle mě tedy ta právní konstrukce, kterou se ohání Ministerstvo financí, je prostě vachrlatá. Protože ano, skutečně ten kompenzační bonus se vyplácí za ten kvartál léto až září, nicméně ty peníze se zpravidla vyplácejí v tom stejném období, jako živnostník žádá o kompenzační bonus. A to je hlavně ten důvod, proč to řešíme. Takže lidé, když čtou ten zákon, tak z něj logicky dojdou k tomu, že nemají nárok na tu podporu. Takže si musí vybrat.

My jsme to neřešili z nějakého našeho plezíru, ale proto, že se na nás obrací spousta živnostníků s tím, jestli tedy to smějí kompenzovat, nebo ne. Dokonce i oborové servery o tom psaly odborné články a dospěly k tomu, že spíše nesmějí, a to byl i důvod, proč jsme vyvinuli tu iniciativu v Senátu, aby bylo explicitně jasné, že to čerpat můžou. Protože teď, když si přečtou v tom zákoně přímo, že tady je explicitní výjimka pro tento program, tak ti lidé samozřejmě se přestanou bát toho, že zase budou ty peníze vracet. A bohužel to vracení těch peněz se stalo už tolika lidem, že těch zkušeností je obrovské množství. Bavíme se o lidech, co měli souběh OSVČ a jednatel sdružení vlastníků jednotek, takže tito lidé potom museli vracet těch 50 tisíc. Bavíme se o lidech, kteří přehlédli, že mají nějakou dohodu, pak je třeba vyzvali, aby to vrátili, pak zpětně zase měli nárok Ale třeba Finanční správa jim nedává správné informace, jak mají žádat. Bavíme se o lidech, kteří pozdě zaplatili sociální odvody u Antiviru a teď vracejí celou částku.

Já vím, že to jsou jiné úřady, že jsou to jiné životní situace, ale z pohledu občanů je prostě příliš negativních zkušeností s tou státní mašinérií, že už se bojí toho, že ty peníze budou vracet. A proto je podle nás velmi namístě posílit tu právní jistotu. Proto jsme tam explicitně jmenovali ten program COVID - Nájemné, kde je skutečně naprosto absurdní, aby podnikatel nemohl čerpat jak COVID - Nájemné, tak kompenzační bonus, protože tam není žádný překryv podpor. Jedna je jasná podpora na financování provozovny, druhá je podpora na financování životních nákladů, rozhodně tam není žádná kumulace podpor.

Druhá věc je, že my jsme ten zákon projednávali v době, kdy se tehdejší pan ministr zdravotnictví dušoval, že jestli nevybuchne atomová elektrárna, tak děti půjdou do škol - tuším, 3. listopadu to mělo být? V této atmosféře se projednávala ta novela a všichni očekávali, že to je krátkodobá věc. Nicméně se ukazuje i podle počtu pozitivně testovaných, že bohužel hrozí, že to bude výrazně dlouhodobější. A potom se skutečně může stát, že pokud stát prodlouží ty podpory COVID - Nájemné, tak opět se dostanou živnostníci do obrovské nejistoty.

Z tohoto důvodu vás žádám o podporu toho senátního tisku. Stejně tak si myslíme, že ve chvíli, kdy Ministerstvo financí se chlubí, jak strašně podpořilo všechny ty podnikatele a živnostníky - a my říkáme, je to správně, hlasovali jsme pro to - tak přece není správné, aby to kofinancovaly kraje bez toho, aby měly možnost se k tomu vyjádřit. Takže nám přijde naprosto spravedlivé, aby to financoval stát, tento program.

Dále poznámka k tomu Antiviru. Tam zase jednou stát vytváří obrovský pocit nespravedlnosti, kdy dvě stejné provozovny, co jsou vedle sebe, jenom podle toho, jakou formu podnikání má která z nich, dostanou různou podporu. To je prostě strašná nespravedlnost a zase to vyvolá velké rozhořčení u těch zasažených živnostníků, kteří si budou říkat: Kdybych měl s. r. o., tak peníze mám, když jedu na sebe, dokonce ručím celým svým majetkem, tak peníze nedostanu. Kdo toto na tom ministerstvu vymýšlí? Takováhle je reakce lidí na to, jakým způsobem připravujete tu legislativu.

Jinak další problémy jsou samozřejmě s tím, že ten program je extrémně úzký. My jsme navrhovali při projednávání ve Sněmovně, ať se rozšíří ten okruh subjektů, které mohou dosáhnout. Kolegové mě upozorňují třeba na oblast cestovního ruchu, kde průvodci sice nejsou zakázáni, akorát prostě nemají zákazníky. A takových oblastí je samozřejmě více. Obrovský problém je to, že i ti, kteří dostávají kompenzační bonus, musejí nadále odvádět odvody. To je další totální absurdita, aby vám stát 15 tisíc vyplatil a 5 tisíc si potom obratem od vás vzal zpátky s tím, že to je poplatek za to, že podnikáte, když ale přitom vlastně říká, že nepodnikáte, a to přitom na jaře normálně fungovalo. Takže z mého pohledu ten program je velmi nedostatečný a jsou tam velké chyby. Samozřejmě jsme ho podpořili v závěrečném hlasování, protože lepší něco než nic, nicméně podle nás ho vláda v tomto případě dosti odflákla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP