(16.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Co se týče rozpočtových dopadů, tohle byl jeden z důvodů, proč my jsme nepodpořili - a bylo to těžké rozhodování pro nás - jednorázový příspěvek pro seniory, přestože bychom samozřejmě také chtěli rozdávat peníze širokým skupinám jako vy, nicméně když tady vidíme lidi, kteří roky platili daně, roky podnikali a teď jsou v totální krizi, tak jsme raději chtěli ty peníze určené na záchranu ekonomiky dát na záchranu ekonomiky. A vy teď říkáte, že ty peníze nemáte. No, protože jste je rozdali plošně. To je prostě vaše politika. Vy jste se tak rozhodli, ale podle nás to je krátkozraká politika.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Martin Jiránek. Kolega Juránek byl řádně přihlášen, ale nevidím ho tady, takže jeho přihláška propadá na konec přihlášených. Nyní tedy pan poslanec Martin Jiránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já mám na paní předsedkyni (?) dotaz směrem k průvodcům, jak nakousl kolega Ferjenčík.

Vy na webu Ministerstva financí v často kladených otázkách máte uvedeno ke kompenzačnímu bonusu: Otázka číslo 6. Mají na kompenzační bonus nárok živnostníci, kteří podnikají ve volnočasových aktivitách, například školitelé, lektoři jógy, jazykoví lektoři apod.? Odpověď: Ano, mají. Je přímo navázán na explicitní zákaz či omezení podnikání. A následující je pak věta: Navazující profese, jako lektoři jógy či školitelé na vzdělávacích akcích, mohou při splnění výše uvedených podmínek žádat o kompenzační bonus, tedy jako například fitness trenéři, jsou-li alespoň z 80 % poškozeni uzavřením vnitřních prostor, posiloven atd.

Následně máte otázku číslo 10. Mohu jako společník s. r. o., podnikající v hotelnictví, žádat o kompenzační bonus? Odpověď: Ano, nárok na kompenzační bonus vám vznikne od momentu, kdy se zavřely ubytovací služby, tedy od 22. října.

A pak přicházím k těm průvodcům, otázka číslo 12. Jsem OSVČ a živím se jako průvodce. Mohu si nárokovat bonus? A zde vy vysvětlujete, že o kompenzační bonus si mohou žádat pouze průvodci, kteří prováděli na hradech, na zámcích, v galeriích a v muzeích, ale lidé, kteří prováděli před tím zámkem, po Praze, po památkách venku, nemohou, protože nejsou navázáni na nějakou budovu. Přitom v otázce číslo 10 jasně říkáte, že se uzavřely ubytovací služby, to znamená, že zde teď aktuálně nejsou turisté, kteří by mohli být prováděni, a pokud lektor fitness jógy nebo nějaký školitel má vzhledem k poklesu 80 % právo na ten kompenzační bonus, tak já si myslím, že to je úplně stejná situace pro toho průvodce.

A jelikož mě oslovilo několik průvodců s dotazem, že jim to prostě nedává smysl, tak bych vás chtěl poprosit, kdybyste mi to, proč průvodce, který provádí na zámku, dostane kompenzační bonus a ten, který provádí před zámkem, ho nedostane, kdybyste to vysvětlila. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanislav Juránek a poté ještě v rozpravě paní vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové, když mně moje manželka šila tuhle roušku, a ona je na ní loď, tak mi říkala: buďte skutečně všichni na jedné lodi. A smyslem toho pozměňovacího návrhu, který dali senátoři, je, abychom nezapomněli na jednoho pasažéra, který by na té lodi měl být také, a tím jsou kraje. Není to jenom o tom, aby tam byli podnikatelé, aby tam byly obce a města, to si dovolím zdůraznit, ale je to i o krajích.

Je tady jedna věc, že se nad tím (senátoři?) zamysleli, snažili se najít všechny prostředky, které skutečně je třeba krajům kompenzovat a jsou doložitelné, a na základě zprávy z Ministerstva financí vymysleli návrh na 300 korun. To jsou nějaké 3 miliardy, když to zaokrouhlíme, a ministerstvo mluví o nějakých 2,7 mld. nebo možná 2,8 mld., nevím teď přesně, jak to číslo vychází. To znamená, není to žádný přemrštěný požadavek.

A teď řeknu, proč bychom ty kraje měli vzít na palubu právě v rámci kompenzace a v rámci toho, co se vlastně děje s koronavirem a s pandemií. Víte, tady se zapomíná na to, že v té první linii kromě těch ostatních stojí také hejtmani a jejich týmy a celý ten bezpečnostní systém, který na krajích je. A protože hejtmanům ještě nikdo nepoděkoval a teď už je po volbách, tak já si dovolím všem hejtmanům, kteří nesli tuhle svoji tíži, poděkovat. Ale děkuji také všem krajům, protože ony musely nést zvýšené náklady na zdravotnictví. Všechny věci, které souvisely s těmito záležitostmi, nesly rozpočty jednotlivých krajů. A já tady prosím i vás, kteří to sledujete, abyste skutečně pochopili, že ten kraj se bezprostředně podílel a podílí na všech tížích, které jsou spojeny s koronavirem.

A jen pro ukázku, co to znamená. To není jenom to, co se stane s koronavirem, ale uvedu třeba jako příklad Bečvu. Na té Bečvě vznikla havárie. Tu havárii musí někdo zaplatit. A ten někdo ze zákona je kraj. To znamená, že celou tu škodu, která tam je, která je teď na Bečvě, a tam já vůbec neřeším, kdo to způsobil nebo nezpůsobil, může to být způsobeno jakýmkoliv způsobem, i nahodilým, tak tuhle škodu zaplatí kraj. A tak je to i v koronaviru. Škody, které tam byly způsobeny, které se zobrazí nejen ve zdravotnictví, v tom, že se musely nakoupit nějaké další prostředky, se kterými se v rozpočtech nepočítalo, to všechno kraje musí uhradit.

A já teď prosím jenom o jednu věc. Zkusme být v téhle věci alespoň spravedliví, protože kompenzace prostřednictvím nějakých dotací - a já tady z nich vytáhnu jenom jednu věc a to jsou dotace na dopravu. Jestliže tady mluvíme o 4 miliardách, které byly krajům přislíbeny a správně by tam měly být v rámci rozpočtového určení daní, protože je to jasný výdaj, který je zapotřebí, pokud chceme mít v dobrém stavu silnice II. a III. tříd, tak byl dokonce při debatě s premiérem uznán a byl dokonce na dva roky vyčíslen nikoliv na 4 a 4 miliardy, ale bylo to odhadnuto na 12 miliard, a to tedy odpovídá zhruba 6 miliardám, aby se mohly kraje starat o takovou základní věc, jako jsou silnice II. a III. tříd.

Ale já se vrátím k tomu, že teď je spravedlivé hlasovat pro senátní návrh z toho důvodu, že je to minimum. Zcela určitě by dokázali všichni hejtmani, ať ti, kteří byli čerstvě zvoleni, tak ti, kteří byli i předtím, v zastupitelstvech spočítat, že je to víc než 3 miliardy, kolik musely kraje vynaložit na koronavirus navíc. A já nebudu mluvit o tom, jestli se ta položka měla vzít odjinud, nebo neměla. Já jenom prosím znovu, zkusme na tu jednu loď, na které jedeme v rámci toho koronaviru, přijmout i kraje, přijmout ty, kteří jsou také v první linii prostřednictvím hejtmanů a prostřednictvím bezpečnostního systému, který máme takto nastavený, a zkusme schválit pozměňovací návrh, který přišel ze Senátu.

Já za KDU-ČSL konstatuji, že my zcela určitě podpoříme návrh v té podobě, jak přišel ze Senátu, ale samozřejmě pokud neprojde, podpoříme alespoň ty, kteří byli uznáni za vhodné, aby na té lodi byli, to znamená, že zcela určitě budeme hlasovat i tak, jak jsme hlasovali předtím v Poslanecké sněmovně, pro ten původní poslanecký návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi. Nyní s faktickou poznámkou Roman Onderka a stále je připravena s přednostním právem paní ministryně financí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP