(16.20 hodin)

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na ctěného kolegu Stanislava Juránka.

Cituji: Vnímáme důležitost řek i potoků pro naši krajinu. Na obnovu řeky Bečvy po ekologické havárii proto Ministerstvo zemědělství dá přes 7 milionů korun a rybářům navíc odpustí nájmy za malé vodní nádrže. Cílem je pomoci s likvidací následků ekologické katastrofy a obnovit tak co nejdříve život v řece. - Nezpochybňuji to, že kraj bezesporu dá finanční prostředky a bude sanovat tuto havárii, ale chtěl bych říci, že není jediný, že ministr Toman vnímá tuto situaci, stejně tak jako ministr životního prostředí, a že vláda se touto věcí bezesporu zabývá. Takže není to, kolego, tak jednostranné, jak jste říkal. To jenom na upozornění. Děkuji. (V sále je setrvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy vystoupí paní ministryně financí, místopředsedkyně vlády České republiky Alena Schillerová. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Pane poslanče Juránku, to mám teď v čerstvé paměti. Všechny ty odpovědi, které jste citoval, jsou správně. Já jsem pozorně poslouchala, asi jste citoval z webu Finanční správy, nebo já teď nevím, pravděpodobně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, paní ministryně, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Ale opravdu. Je tady nesmírný hluk. A já bych si přál, abyste se buď usadili na svá místa a nechali paní místopředsedkyni vlády reagovat na diskusi, ještě diskuse probíhá, anebo ty debaty přenesli do předsálí. Ještě chvilku... Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Čili je to správně.

A ten zákon není paskvil, pane poslanče Ferjenčíku. On byl napsán přesně tak, jaké bylo politické zadání, to znamená, to, co bylo sledováno, tedy aby směřovala podpora skutečně těm postiženým tentokrát, nebyla tak plošná. Takže ptáte-li se na průvodce - a já jenom pro vaši informaci, my jsme měli několik videokonferenčních rozhovorů s panem primátorem, kde už to bylo opravdu na kraji místy i trapnosti, si troufnu říct, s těmi průvodci myslím, kdy ti průvodci požadovali - protože převážně ten problém je v Praze, ten problém je z devadesáti, možná i více procent v Praze - oni požadovali prostě pár milionů. Praha, která má 75 miliard na účtě, je uvolnit nemohla. (Hluk v sále trvá.) Takže nakonec oni budou kompenzováni z COVID - Cestovní ruch, který procesuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je tam podmínka, aby mohli být kompenzováni, tzn. nedosáhnou na kompenzační bonus, s výjimkou těch, kteří skutečně prováděli na nějakých těch zavřených objektech. Ale ti, co běžně mohou dělat, prostě kterým jsme nezavřeli ten jejich byznys, pouze tady prostě nejsou turisté v té Praze, tak budou kompenzováni z tohoto programu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou vás přeruším a požádám i vaše stranické kolegy, aby respektovali toho, komu je uděleno slovo. Nenuťte mě, abych jednotlivce jmenoval. Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Takže oni budou kompenzováni z tohoto programu. Paní ministryně tam dala - teď to možná budu volně parafrázovat, ona tu bohužel není, protože je nemocná - že budou muset ne odučit, to není správné slovo, ale působit prostě nějakou dobu ve školství na nějakých výukových programech. My jsme jim i navrhovali, i jsem to konzultovala s ministrem školství, to jsou vzdělaní lidé, jazykově vybavení, ať pomohou ve školství. Nám chybí tisíce učitelů. Průměrný plat učitele příští rok bude 45 450. Ale přesto, protože nevedly nikam ty videokonferenční hovory s panem primátorem, při vší úctě, tak jsme se rozhodli postupovat takto. Takže proto ta odpověď. Ta odpověď je v pořádku. Samozřejmě ti, co by prováděli někde striktně na uzavřených hradech, tak ti pod to spadají, jinak budou kompenzování COVIDem - Cestovní ruch, který procesuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak.

Já si myslím, že o pozměňovacích návrzích pana premiéra v roli poslance budeme debatovat zítra, budeme debatovat příští týden při třetím čtení, takže si toho bohatě užijeme, já se na to chystám. Ale já se jenom zeptám. To, že přece se sníží tak zásadně daně zaměstnancům, 4,5 milionu zaměstnanců, pane poslanče Jurečko - pane předsedo Jurečko, omlouvám se - tak to není pomoc živnostníkům? Copak celá řada živnostníků nemá zaměstnance? Celá řada podnikatelů se ptá, píše, vám také, já to vím. Ptají se vás: kdy už to bude? Chceme to využít při vyjednávání o platech. Nechceme zvyšovat platy. S tím se nepočítá. V podstatě v ekonomice se počítá podle naší makroekonomické predikce se zmrazením mezd. Takže já si myslím, že ten stimul, na který jste se ptal, na to, že je to proti živnostníkům, tak já si myslím, že to celé řadě živnostníků pomůže, protože to budou tisíce korun, které díky tomuto získají. Takže o tom si povedeme debatu a určitě si k tomu řekneme víc.

Tak. No, ona vláda - a teď já vůbec tady nechci vykopávat žádné příkopy mezi municipalitami, naopak. Teď je důležité spolupracovat. Ale vláda samozřejmě táhne celou řadu mandatorních výdajů. A my jsme nepřiškrtili ekonomiku. Valorizujeme důchody. Přidáváme učitelům. Zmrazily se platy státních zaměstnanců, to je pravda, protože to považujeme za fér. Považujeme za fér, když neporostou platy zaměstnanců v soukromém sektoru, abychom zmrazili - s výjimkou učitelů, kterým jsme to slíbili v programovém prohlášení vlády - i platy veřejného sektoru. A počítáme s tím, že zvednete ruku tady na pozměňovací návrh pana premiéra jako poslance, a tím získají všichni zaměstnanci stejně, ať jsou tam, či tam. Takže to je celá podstata.

No jinak ta kalkulačka, paní poslankyně Kovářová, ta vůbec neodpovídá aktuální predikci. Jsou tam nadhodnocené dopady. Kalkulačka pana Polčáka, europoslance. Není to v pořádku. A já důrazně upozorňuji, varuji starosty a různé zástupce, aby se nenechali tím zmást. My jsme schopni připravit, a máme to v makroekonomické predikci, a samozřejmě každému můžeme jednotlivě, pokud to bude požadovat, obrátí se na Ministerstvo financí a dostane naprosto přesná čísla. Takže to jenom na upozornění.

Myslím, že jsem snad nic nevynechala. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové a vyvolala pět faktických poznámek. První je kolega Ferjenčík, pak Jiránek, Juránek, Bartoš a Kovářová. Prosím jednotlivě. A opět, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid!

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně reagovat na paní ministryni.

Za prvé jsem úplně nepochopil, proč do toho tahá pana Hřiba, protože se tady bavíme o odškodnění živnostníků, kteří z nějakého důvodu teď nemohou podnikat. A vy říkáte - no když jsme jim to zakázali my, tak dobrý, tak něco dostanou, sice si od nich vezmeme těch 5 tisíc za odvody, ale aspoň těch 10 tisíc dostanou. Ale když jenom došlo k tomu, že shodou okolností, protože je koronavirová krize a související problémy, tak nemají vůbec žádné zákazníky, tak to mají smůlu, za to my nemůžeme, takže jim nedáme nic. - Podle nás tento přístup nemá logiku.

A za druhé jenom poznámka k tomu, že, jak jste řekla, děláte daňovou změnu, která pomůže všem stejně. No to není úplně pravda. To lidem s poslaneckým platem přidáte 70 až 100 tisíc a lidem s minimální mzdou nějaký jednotky tisíc. To rozhodně není všem stejně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan Martin Jiránek, připraví se Stanislav Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Ty argumenty, které jsem četl, tak opravdu já jsem je četl z vašeho webu, tedy jsou správné.

Ale neodpověděla jste mi na moji otázku, na kterou jsem se ptal. Já vím, že se připravil COVID - Cestovní kanceláře, ve kterých je počítáno na rozhodné období od června do září s průvodci. Ale to, o čem se bavíme teď, je kompenzační bonus teď na to složité období, které v rámci cestovního ruchu bude trvat třeba dalšího půlroku. A tam prostě nechápu tu logiku v tom, že průvodce v hradu dostane kompenzační bonus na další půlrok, třičtvrtěrok, nevím, jak dlouho to bude trvat, a průvodce před hradem ten kompenzační bonus nedostane. Na to jste mně nezareagovala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Stanislav Juránek také k faktické poznámce, připraví se Ivan Bartoš. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP