(17.00 hodin)
(pokračuje Bláha)

A co je velice důležité říct, je to, že ti, kteří byli zavření na jaře a jsou zavření i teď, tak ti zaměstnanci nebudou v práci třeba šest měsíců, ale přesto zaměstnavatel musí vyplatit celou dovolenou. Takže řada firem ani nečerpá Antivirus, protože musí dát těm lidem dovolené, do konce roku je musí mít vyčerpané. A jelikož prostě jedno omezení skončilo na začátku července a druhé začalo v polovině října, tak ti lidé logicky nemohli dovolené vyčerpat. Tak to jsou obrovské částky, které si ani neumíte představit, protože jeden zaměstnanec stojí zhruba mezi 40 až 50 tisíci s odvody měsíčně. Tak jenom počítejte, jak to je, když firma má třeba 20, 30, 50, 200 zaměstnanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je přihlášen pan senátor Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladislav Vilímec: Vážená paní ministryně, vážené paní poslankyně a poslanci, Senát mohl mít samozřejmě větší ambici zasáhnout výrazněji do toho návrhu zákona. Neučinil tak s vědomím toho, v jaké situaci se nacházíme. Pouze navrhuje umožnit slučitelnost kompenzačního bonusu s úhradou nájemného, resp. s podporou určenou na úhradu nájemného. Nepamatuji si, že by paní ministryně vznášela nějaké významné námitky vůči tomuto návrhu Senátu. Nepamatuji si.

Co se týká krajů, tak paní ministryně skutečně neuvedla, nebo neslíbila Senátu, že podpoří tento návrh. Uvedla totiž, že není poslankyně a nemůže o návrhu hlasovat. Ono je to strašně jednoduché. Nicméně z jejího vystoupení se dalo usuzovat, že bude velmi vážně přemýšlet o podpoře tohoto návrhu, že je nakloněna tomuto návrhu a že nemá vlastně žádné odborné argumenty, proč by nebylo možné prosadit a schválit podporu ve výši 300 korun na jednoho obyvatele krajů. Víte, kraje jsou dneska už garantem celé řady poskytování veřejných služeb. Také se musejí vyrovnávat s poklesem příjmů u těchto poskytovatelů, což přináší zvýšené nároky na rozpočty krajů. Nevím, proč paní ministryně teď zvolila ten ryze odmítavý přístup ke kompenzaci, jestli se rozhodla bojovat s kraji, nebo bojovat se Senátem. Senát neměl v úmyslu bojovat s Ministerstvem financí ani s Poslaneckou sněmovnou. Hledal poctivě a pečlivě rozumný návrh, který by pomohl krajům a samozřejmě občanům, kteří v krajích bydlí a žijí.

Já jsem docela zklamán z přístupu paní ministryně zde v Poslanecké sněmovně, protože zvolila přístup, který jsem nečekal, víceméně a priori odmítavý. Ty 3 miliardy korun, nechci debatovat, jestli ve všeobecné pokladní správě, ve vládní rozpočtové rezervě na to má peníze, nebo nemá. Když se schvaloval státní rozpočet, tak ve vládní rozpočtové rezervě bylo 111 miliard korun. Kolik tam teď zůstalo, já nemám tušení, nemám ani informace. Podívejte se, ten návrh, který Senát podal na kompenzaci krajům, byl podáván s vědomím Ministerstva financí ve snaze skutečně, aby ten návrh byl schválen, aby ta kompenzace pomohla krajům. Jako nic víc už k tomu nelze dodat. Pokud to paní ministryně nevnímá, pokud se rozhodla s kraji bojovat, tak já jsem zklamán. A myslím si, že je to zbytečné a že to není důstojné ministryně financí ani důstojné Ministerstva financí.

Obracím se teď na vás, vážené poslankyně a poslanci, protože vím, že paní ministryně nemůže hlasovat. Vnímejte, že když takovým způsobem zasáhl stát do rozpočtového určení daní, do zákona o rozpočtovém určení daní, zasáhl do autonomního vývoje daňových výnosů krajů, daně z příjmů ze závislé činnosti, tak je logické, že částečně tyto výpadky by stát měl kompenzovat. Je to slušnost, serióznost. A já vás žádám, abyste tento návrh podpořili, protože cílem Senátu bylo předložit takový návrh, který může Poslanecká sněmovna podpořit. Já jsem přesvědčen, že takový kompromis jsme nalezli, a žádám vás a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova paní ministryně nemá, pan senátor také ne. Přiblížili jsme se k hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 podle sněmovního tisku 1055/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1055/3."

Na hlasování jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 248, přihlášeno 173 poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Potřebný počet máme nyní už nastavený.

 

Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1055/2."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 249, přihlášeno 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a s přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nechci zdržovat, ale mezi body si dovolím vyzvat pana ministra Blatného, pana ministra zdravotnictví, k tomu, k čemu jsem se tady hlásila v průběhu, když jsme jednali o programu, a chtěla bych se zdvořile dotázat, jestli by nám mohl odpovědět na takovou záhadu posledních dnů, proč tak výrazně klesl podíl testovaných na koronavirus. Myslím si, že mnohým se dostává nebo vkrádá taková otázka, jestli je třeba v tomhle tom případě možnost, že to je třeba i nějaký záměr. Proto by bylo vhodné, aby tady takováto pochybnost byla i případně vyloučena. Myslím si, že je to velmi důležitý faktor, podle čeho se sleduje vývoj epidemie. A ono to opticky vypadá, jak už jsem říkala předtím, opticky to vypadá, že ta čísla nakažených klesají, ale ve chvíli, kdy se podíváme, jak rapidně klesají i počty testů, tak samozřejmě to je zdaleka nevypovídající optický klam. Tak bych chtěla pana ministra požádat, zda by i on se svým přednostním právem mohl velmi jednoduše, stručně reagovat na tuto otázku, která tady je. Často není možné ji zařadit do nějakého z bodů. Nechci porušovat tedy jednací řád a poprosím ho o zodpovězení tohoto dotazu, který čím dál tím více zajímá i veřejnost a určitě nejednoho z nás. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP