(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Hrnčíř v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se jenom v rychlosti přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6734, sněmovní dokument. V podstatě je to pozměňovací návrh, který de facto zakazuje využití toho návrhu, to znamená, že od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého pro spolky i obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem činnosti je podpora genderu, sexuálních menšin či práce žadateli o azyl. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke svému návrhu, který je v systému pod číslem 6732. Velmi ve stručnosti, jde o to zastropovat tu daňově zvýhodněnou částku na to, co ty firmy darovaly předchozí rok, a logika je jednoduchá - chceme podpořit firmy, které loni dávaly a letos nemají tak velký zisk, takže by nemohly uplatnit tu slevu, ale daly by rády opět. Z tohoto důvodu dávám tento pozměňovací návrh, odůvodnění je i v písemné podobě. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Hlásí se pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že byla učiněna dohoda, že tisk 517 se bude projednávat zítra v 10.30 hodin a není tady pan ministr Plaga a pan ministr zemědělství, já si dovolím požádat o jedenáct minut přestávky na poradu, poslanecký klub ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já v tuto chvíli končím jednání dnešního dne. Pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin ráno odpověďmi na ústní interpelace. Přeji vám všem pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.51 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP