(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze, všechny vás vítám.

Zároveň jsem vás všechny odhlásil, poprosím vás o přihlášení. V případě, že někdo hlasuje s kartou náhradní, jako já, s číslem 11, tak mi to prosím, sdělte.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, zasedáme ve sníženém počtu.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 - pracovní důvody, Richard Brabec - pracovní důvody, Klára Dostálová - zdravotní důvody, Jan Hamáček do 11 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 11 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman od 14.30 - pracovní důvody.

Dnešní jednání zahájíme bodem 504, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Já tímto otevírám bod

 

504.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad 62. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 33 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 11 odpovědí na písemné interpelace.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Tak ještě dodatečně dorazila omluva paní ministryně Marie Benešové do 11 hodin z pracovních důvodů.

Tak. A pojďme na jednotlivé interpelace. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jak jste před chvílí ode mě slyšeli, pan premiér se dostaví až na ústní interpelace, omlouvá se z pracovních důvodů, není možné tuto interpelaci projednat.

Další interpelací je opět interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu bydlení. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 709. Také tato interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Není možné o ní dále jednat, podmínka nebyla splněna.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Pozor, změna. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci skandální šikany podnikatele Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 885. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Paní ministryně je přítomna, a my tedy můžeme pokračovat v rozpravě. Tak, a pohybem se hlásí pan poslanec Janda, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, děkuji za slovo. Já se omlouvám, já jsem trošku zadýchaný, jelikož jsem běžel z podvýboru, tak snad to tady rozdýchám. (Ministryně Schillerová: Jste sportovec, ne? Pobavení v sále.) No, sportovec, ale s rouškou, paní ministryně, s tím se hrozně těžko běhá.

Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, letos v dubnu se objevil případ šikany jednoho ostravského restauratéra ze strany Finančního úřadu Moravskoslezského kraje. Připomenu jen krátce. Kvůli potížím způsobeným koronavirem, žádal o odklad placení DPH. V reakci úřadu ale bylo nejen zamítnutí této žádosti, navíc mu obstavili majetek. Přitom šlo jen o 16 tisíc korun. Absurdní, neuvěřitelné, skandální.

Jsem rád, že se to nakonec vyřešilo. Paní ministryně financí Alena Schillerová v odpovědi na interpelaci, kterou jsem na ni kvůli tomuto případu adresoval, slíbila nápravu. V reakci na mé podněty to celé označila za nesprávné posouzení konkrétní situace. Ředitelům jednotlivých finančních úřadů prý vysvětlila, aby postupovali správně. Což si lze při jisté dávce optimismu vyložit i tak, že mají postupovat rozumně. Dotyční ze zmíněného případu sice dostali pouze výtku, ale lepší než nic. A na závěr uvedla větu, kterou musím citovat doslova: "Věřím, že se podobné případy již nebudou opakovat."

Nedělám si iluze o současné vládní garnituře, jako politik jsem zvyklý na cokoli, o všem zdravě pochybovat. Ale přeci jen chtěl jsem dát této snaze naději. Vydrželo to něco málo přes dva měsíce. Koncem června se v médiích objevila zpráva, nebo začala objevovat svědectví o dění na finančních úřadech ve Zlínském kraji, zvláště pak ve Valašském Meziříčí, a nejen tam. Nejde sice o nové případy, týká se to uplynulých let. Zodpovědní lidé ale zůstávají na svých místech a není vyloučeno, že podobné praktiky pokračují. Jen namátkou, o co šlo. Pobízení k vydávání zajišťovacích příkazů a konání dražeb v majetku dlužníků. Čím více, tím lepší hodnocení daného finančního úřadu. A ještě hůře, cílené vybírání zboží do dražby, aby se to hodilo spřízněným osobám, zvýhodňování vybraných dlužníků.

I tady bych rád věřil, že šlo jen o ojedinělé excesy, které jsou výsledkem pomýleného chování několika jedinců. Že i na finančních úřadech pracuje spousta odpovědných lidí, kterým to kazí pár škůdců, abych použil slovník, který je přinejmenším podporovatelům této vlády blízký. Jenže ono to vypadá trochu jinak. Z publikovaných reportáží a zveřejněných svědectví vyplývá, že zaklekávací postup mohl být i širšího rázu. Vždy se bráním přehnané paušalizaci či skandalizaci. Jak se ale ubránit dojmu, že šlo o systematický přístup, navíc vynucovaný nadřízenými? Jak jinak si vysvětlit formulaci, shora nařízenou, kterou například v jedné reportáži pronesla vedoucí vymáhacího oddělení úřadu ve Valašském Meziříčí? Vsetínské státní zastupitelství sice vyloučilo, že by šlo o zneužívání pravomoci, mě ale tyto případy znepokojují a nepochybně nejsem sám. Už jen proto, že se stále opakují, jakkoli u nás tu paní ministryně financí ujišťuje, že už se to opakovat nebude.

Rád bych tady opět, a nejen já, ale i hlavně ty tisíce poctivých živnostníků a podnikatelů, věděl, jaká opravdu účinná opatření Ministerstvo financí společně s Generálním finančním ředitelstvím zavede, aby se podobné excesy neopakovaly. Existovaly metodické pokyny k pobídkám v počtu zajišťovacích příkazů dražeb atd.? Existují takové pokyny do současnosti? Jak bude posílen systém kontroly? A ta poslední: Jaká opatření a proti kterým zodpovědným osobám budou podniknuta v nově zveřejněných případech ze Zlínského kraje?

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A dávám slovo paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP