(9.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Já toto považuji za určitý kontrolní prvek parlamentu vůči rozhodnutí vlády, abych se mohl dopátrat toho, na základě čeho vlastně vláda rozhodla, jestli měla veškeré argumenty ke svému rozhodnutí, popřípadě jestli nebyla úmyslně nebo neúmyslně uvedena v omyl. To je můj požadavek, který směřuji k Ministerstvu financí jakožto zřizovateli společnosti Prisko, aby tento materiál, který je analytický, poskytla poslanci, aby se na toto mohl v tomto duchu podívat. O nic víc, o nic míň samozřejmě nejde. Upozorňuji na to, že tento materiál vznikl také již asi před tři čtvrtě rokem v jiné situaci a údaje tam uvedené již dávno pozbyly nějaké aktuálnosti, popřípadě nejsou již dle mého názoru v nějaké ochranné možnosti poškození této společnosti, protože ta společnost už se vyvíjí, sama jste hovořila, že bude restrukturalizována, převedena pod jiného vlastníka, jak rozhodla vláda.

Čili vracím se na začátek. Já nemůžu souhlasit s vaší odpovědí, že tento materiál mi nemůžete poskytnout, protože mám vážné pochyby právě o interpretaci tohoto materiálu v rámci usnesení vlády, a tím uvedení vlády v omyl. Proto navrhuji, aby s dovolením vaše odpověď byla odmítnuta a aby Sněmovna hlasovala o odmítnutí odpovědi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně už nebude reagovat. Ptám se pana poslance, zda navrhuje nějaké stanovisko k této interpelaci. Do rozpravy pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jenom takovou rychlou otázku. Ono kdyby OKD souhlasilo s tím, že to poskytne, tak byste to v tu chvíli mohla poskytnout i vy. Tak mě napadlo, jestli jste se vůbec zeptali představenstva společnosti OKD, zdali panu poslanci Luzarovi můžete ten materiál poskytnout.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Luzar se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Leo Luzar: Omlouvám se. Zkusím kolegovi odpovědět, protože samozřejmě než jsem využil této možnosti interpelace, jsem zkusil získat tento materiál jak od společnosti, od vedení společnosti OKD, kde jsem měl možnost do něj částečně nahlédnout. Oni z něj čerpali údaje, které mi sdělovali. Ale odkázali mě, že musím mít souhlas společnosti Prisko, pro které tento materiál vypracovali. Já jsem se obrátil na společnost Prisko. Ta mi odpověděla, že mi nic poskytnout nemůže, protože se jedná o interní materiál. A až následně jsem se obrátil na Ministerstvo financí coby zřizovatele společnosti Prisko, které bylo předkladatelem materiálu, který šel na vládu, abych mohl do tohoto materiálu nahlédnout a zkontrolovat ty údaje, které jsou uvedeny, jestli odpovídají té realitě, vůči které potom vláda rozhodovala. To je celá anabáze tohoto problému, který vnímám.

Možná je to opravdu bouře ve sklenici vody. Ale já z údajů, které mám v rámci Hospodářské komory, v rámci situace, kterou osobně znám, plus možnosti, kterou jsem měl v diskusích s pracovníky OKD, nabývám dojmu, že společnost Prisko neuvedla úplně všechny podklady a materiály k projednání vlády, a vláda tudíž ve svém rozhodnutí neměla veškeré podklady, které k takovémuto závažnému rozhodnutí pro Moravskoslezský kraj je mít zapotřebí. To je moje výhrada vůči tomuto materiálu.

A v rámci odmítnutí interpelace bych požadoval, aby tento materiál byl zpřístupněn minimálně kontrolnímu výboru Sněmovny, pokud je v nějakém režimu, který nutí projednání tohoto materiálu v utajení, to nevím, jak je klasifikován v rámci struktury ministerstva, popřípadě aby tento materiál mi byl poskytnut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak snad už je to vše k rozpravě. Končím projednání této interpelace.

Další interpelací je: První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1014. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, který je omluven. Není možné pokračovat.

(K předsedajícímu přistupuje poslanec Luzar s žádostí o hlasování o zamítnutí, jak požadoval na svou interpelaci.)

Aha. Tak já jsem se právě ještě ptal a já jsem tu odpověď v tom neslyšel. Tak se vracím zpět. Samozřejmě přivolám kolegy. (Zní gong. Na tabuli svítí 56 přihlášených.) V případě, že se ustanoví potřebné kvorum, budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku k interpelaci paní ministryně. (Hluk v sále. Čeká se na další poslance.) Tak místo aby přítomných přibývalo, tak dokonce ubylo. (Na tabuli svítí 55 přihlášených.) Když jsme měli minule problém s hlasovacím kvorem, vyřešilo se to tak, že jsme hlasování nechali až na konec bloku. Akorát tam došlo k tomu nedorozumění, že bylo hlasováno o všech najednou. Já tedy navrhuji opět stejný postup, že se vrátíme k hlasování na konci projednání písemných interpelací. Takže přerušuji tento bod (interpelaci) až do okamžiku, kdy budou projednány ostatní.

Interpelaci paní poslankyně Kovářové na vicepremiéra Hamáčka není možné projednat.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. To je obdobné téma. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1016. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, která je přítomna. Můžeme pokračovat v rozpravě. Poprosím paní interpelující poslankyni, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, interpelovala jsem vás ve věci výpadků z příjmů pro kraje způsobené kompenzačním bonusem. Krajům nebyla kompenzace přiznána, na rozdíl od obcí. Konstatovala jsem ve své interpelaci, že jste také přislíbili, že budou poskytnuty finance na opravy krajských silnic. A dle informací hejtmanů tuto částku poskytujete každoročně. Kraje ovšem také budou mít celou řadu dalších ztrát, týká se to například dopravní obslužnosti. Kraje omezily určitým způsobem rozsah spojů autobusových i vlakových, ale přece jen to nejde úplně uzavřít. A samozřejmě jim budou růst náklady a významně sníží příjmy z jízdného.

Můj dotaz zněl, zda každoročně slibované finance na krajské komunikace považujete za to deklarované systémové řešení financování krajských silnic, a pokud ne, tak jak by ten systém měl vypadat. A ptám se také ve své interpelaci, zda bude kompenzován krajům výpadek vzniklý sníženými příjmy z výběru jízdného a zda pro kraje plánujete i jiné příspěvky. Vyjádřila jsem nesouhlas s vaší odpovědí a toto bych ráda okomentovala.

Ve své odpovědi, paní ministryně, jste popsala částku, kterou jste dali krajům jakoby navíc. Jednak bych ráda okomentovala tyto jednotlivé částky. Ve své odpovědi píšete, že kraje obdrží jako kompenzační opatření finanční prostředky na opravu silnic druhých a třetích tříd, a to ve výši 6 miliard. Tu částku je třeba rozdělit, protože 2 miliardy budou v rámci IROPu, tak to je tak trochu mimo, a potom 4 miliardy, ale to už je něco, co jste jim slíbili a co jim dáváte každý rok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP