(12.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

A teď se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s vlastní zkušeností. Vzpomínáte si na svou státní zkoušku? Vzpomínáte se vůbec na své zkoušky a na tu obrovskou nervozitu a obrovské vypětí, které s touto zkouškou je spojeno a vůbec nevypovídá o osobním vztahu k té zkoušce nebo osobním výsledku té zkoušky? Pouze má nějaký obraz ta zkouška. Jestliže z toho bude audio/videozáznam - já bych velice nerad, aby tady takovéto audio/videozáznamy běhaly třeba potom na YouTube a další a sloužily k zesměšňování těch, kteří tyto zkoušky absolvovali. Proto jsem si dovolil doplnit tento bod c) o tuto větu: "Na tento audiovizuální záznam se nevztahuje zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů." To je doplnění z mé strany tady tohoto návrhu. V rámci zdůvodnění i upozorňuji na to, že pokud by bylo toto zveřejňování těchto audiovizuálních záznamů, mohlo by dojít k porušení autonomie vysokých škol a dalších záležitostí spojených s určitým výsostným postavením vysokých škol v rámci českého právního řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášená v obecné rozpravě, paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. Jedna poznámka se týká otázky vysokoškolských kolejí. Vím, že tuhle věc samozřejmě tento krizový zákon, krizová novela neobsahuje v legislativní nouzi, ale chtěla bych využít situace, že tady je pan ministr školství, protože tohle je záležitost, a on to ví, která opravdu trápí vysoké školy i studenty i školské odbory. Jde zkrátka o to, jakým způsobem budeme nadále přistupovat k vysokoškolským kolejím, jejich správě, k tomu, jakým způsobem jsou financovány, kolik za ně platí studenti, zejména tedy v době, kdy samozřejmě chceme vysokoškolské koleje, a tím pádem vlastně i kampusy a ten pravý život na vysokých školách do budoucna zachovat, ale na druhé straně řada těchto samozřejmě budov v tuto chvíli je spojena s náklady, nicméně neprobíhají úhrady, logicky, protože v nich studenti a studentky nejsou. Je tady také platné usnesení Sněmovny, že tahle věc se bude řešit. Já vím, že s panem ministrem jsme už v této věci komunikovali, že na to pamatuje. Takže mám jenom prosbu, jestli bychom nemohli využít té rozpravy a jenom že by nás krátce informoval, jaká ta situace v tuto chvíli je. Ono to může mít vazbu i na státní rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který budeme v následujících týdnech projednávat, a samozřejmě budeme rádi vědět, jaký je názor pana ministra, případně ho podpořit.

A druhá věc, ta je technická. Týká se legislativní nouze, já jsem o tom mluvila na školském výboru. Chtěla bych poprosit pana ministra, aby zkrátka pokud - a pravděpodobně bude připravována novela školského zákona týkající se regionálního školství v té následující covidové době ve školním roku, přijímací zkoušky, maturity, pravděpodobně bude předkládána, tak chtěla jsem ho poprosit, aby tedy v legislativní nouzi byla předložena tak, abychom opravdu měli dost času se s tím seznámit, popřípadě aby využil podobného přístupu, který dělají jiná ministerstva, kdy ještě těsně předtím, než hlasuje vláda, tak alespoň ten poslední čistopis, který odesílá ministr na vládu, je odeslán příslušnému gesčnímu výboru, aby se s tím mohl seznámit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tady mám ještě jednu faktickou poznámku a vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych se také přimlouvala - děkuji za slovo - k tomu, jestli by nás tady pan ministr nemohl informovat o vysokoškolských kolejích, protože bychom chtěli využít toho, že tady je. To není jako poznámka, že sem nechodíte (smích v jednacím sále), ale jelikož těch bodů je málo, tak bychom vašeho času využili. A také do budoucna bych se chtěla přimluvit za to nejenom na výbor, ale zkrátka aby Poslanecká sněmovna byla více informována, protože opravdu ty informace se dozvídáme jako poslanci až z médií, což si myslím, že je špatně. Takže věřím, že pan ministr to jistě zlepší a na všechno tady dneska odpoví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, podívám se, zdali je zájem někoho dalšího vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj? Je zájem, pane ministře, máte slovo. Máte závěrečné slovo, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Já samozřejmě krátce zareaguji, byť bych byl rád, abychom se drželi více toho, že tady máme ten krizový zákon a to, co je jeho obsahem.

Ale pokud se tady bavíme o kolejích a menzách, o problematice kolejí a menz u vysokých škol, tak samozřejmě je to záležitost, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v komunikaci s vysokými školami. Tam byl jednak výpadek na jaře, druhá věc je, že koleje mají výpadek z té doplňkové činnosti i v tuto chvíli. Co se týká možného náběhu těchto institutů zpět, tak to je debata o rozvolňujících scénářích. Ale co se týká těch výpadků příjmů, které vysoké školy mají, tak jedna z variant je i zapojení rozšíření okruhu příjemců v COVID - Nájemném. To je cesta, která je systémová, protože samozřejmě i to ubytování a ten výpadek nebo tenhleten nástroj může ten výpadek částečně nahradit.

Já jsem argumentoval tím, pokud si uvědomíte ty debaty, které jsou, že vysoké školy mají rezervy a nepoužívají je a tak dále, tak právě tu jarní část vysoké školy dokázaly pokrýt díky tomu, že mají rezervy ve svých fondech provozních prostředků a dalších. Tak to je odpověď na ty neustálé řeči o tom, k čemu to ty vysoké školy mají. Právě na toto. Ale ten výpadek v tuto chvíli už je tak velký, že je naprosto legitimní očekávat nějakou kompenzaci ze strany vysokých škol. To znamená, já jsem oslovil ministryni pro místní rozvoj a doufám, že bude rozšířen ten okruh příjemců v rámci COVID - Nájemné, případně to budeme s vysokými školami řešit po vyčíslení těch propadů za rok 2020 v tom roce následujícím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila jako první paní poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak prosím.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Já se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6740, který jsem odůvodnila již v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já bych se také rád přihlásil k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Je veden v systému pod číslem 6741. Tento návrh jsem i konzultoval s parlamentní legislativou, aby odpovídal možnostem zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní se rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem. Tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

A teď bych tedy se chtěl zeptat zpravodaje, pana poslance Stanislava Fridricha, protože máme tady dva pozměňovací návrhy, takže si myslím, že bychom mohli ihned přistoupit ke třetímu čtení. Jestli souhlasíte, jestli i legislativa souhlasí, že to zvládneme. Takže protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, pardon... Tak pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v tuto chvíli požádal o osm minut přestávky na poradu klubu k těm pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, ano. Takže na žádost klubu Pirátů osm minut pauza, to znamená, je to do 12.46 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP