(Jednání pokračovalo v 12.46 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.46 hodin, uplynula přestávka na žádost Pirátů, budeme tedy pokračovat.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Stanislav Fridrich bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otvírám.

Do rozpravy nikoho nevidím, že by se... Hlásí se, ano, tak. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl načíst legislativně technickou úpravu, jestli je to možné, k návrhu zákona, který byl podán v předchozím procesu. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Luzara.

Za prvé bych chtěl poprosit zpravodaje, jestli by v návrhu (nesrozumitelné) mohl zohlednit, aby se tento návrh hlasoval odděleně s tím, že ta druhá věta by byla upravena, protože ona obsahuje takzvaný tvrdý odkaz. To znamená, je tam přímo citace toho čísla zákona, což není považované za ideální techniku z různých legislativních důvodů. Takže bych navrhoval, aby to ustanovení znělo: "Na tento audiovizuální záznam se zákon upravující poskytování informací nevztahuje." To znamená, bude tam ten odkaz. Kdyby došlo například k vydání nového zákona, tak aby se to nemuselo vyhledávat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě zájem o to vystoupit v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Pan ministr, prosím, máte závěrečné slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuju. Protože pak to budu komentovat jednoslovně ty jednotlivé pozměňující návrhy. Tak tady jenom vysvětlím.

Z mého pohledu ten návrh pana poslance Luzara v té části týkající se zákona o přístupu k informacím je nadbytečný, protože dikce toho zákona jednoznačně říká, že jenom orgány veřejné moci si mohou vyžádat ten audiozáznam. Jsem připraven. I ta debata o tom, jestli záběry všech zúčastněných, tak samozřejmě mohu. A na mikrofon tady říkám, že doprovodíme to po tom schválení, předpokládám schválení tohoto zákona, metodickým výkladem ke školám, aby jasně věděly, co mohou, co nemohou vydávat nebo jaký je pokyn v případě těchto nových prvků. Bude se to týkat toho, jak má vypadat záznam té závěrečné zkoušky. To znamená, že tam mají být všichni zúčastnění, ať už to projde, nebo neprojde. A samozřejmě i jasný výklad toho, co tedy znamená ta dikce zákona z pohledu vydávání nebo svobodného přístupu k informacím. Takže to mohu slíbit bez ohledu na to, jak dopadne to hlasování. Z mého pohledu je však ten návrh mírně nadbytečný. Ty věci jsou důležité, ale jsou tam obsaženy, i když tam nejsou explicitně vymezeny.

K těm nostrifikacím, tak skutečně, uvědomme si, že toto je krizový zákon. Pokud nefunguje něco v systému nostrifikací, pojďme se o tom bavit, ale ne pět minut před schválením krizového zákona. Takže moje stanovisko bude negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy prosím zpravodaje poslance Stanislava Fridricha, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Vážené kolegyně, kolegové, byly podány dva pozměňovací návrhy. Mohl bych navrhnout proceduru, která by byla za prvé hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegyně Nevludové s číslem 6740; za druhé hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Luzara pod číslem 6741, který by byl rozdělen do dvou hlasování, z nichž první by se týkal audiovizuálního záznamu všech zúčastněných a ta druhá část by byla archivace po dobu pěti let.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak měli jsme ještě návrh pana poslance Michálka. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Aha. Vlastně druhá část toho návrhu kolegy Luzara byla upřesněna kolegou Michálkem, kde by se vypustilo číslo toho zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP