(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, dáme prostor na dohodu, na upřesnění té hlasovací procedury, protože to teď nebylo v závěru jasné.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Takže po konzultaci s legislativou bychom hlasovali nejdříve legislativně technickou úpravu. (Předsedající: Ano.) Což znamená vlastně návrh pana kolegy Michálka k návrhu pana poslance Luzara.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže jestli jsem tomu rozuměl dobře, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, první bude návrh pana poslance Michálka, druhá bude paní poslankyně Nevludová a třetí bude pan poslanec Luzar. Takže já zagonguji, odhlasujeme si nejdříve tu proceduru, jestli s ní souhlasíme. Tak asi tady jsme všichni.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 293, přihlášeno 93 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh procedury byl schválen.

 

Takže pane zpravodaji, prosím, proveďte nás hlasováním. Jako první je návrh pana...

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Jako jako první je návrh kolegyně Nevludové pod číslem -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, jako první je návrh pana poslance Michálka. Ne? Hlasujeme o té legislativně technické. (Komentáře z pléna.) Jako první budeme - schválili jsme si proceduru, že to bude v pořadí Michálek, Nevludová, Luzar.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Omlouvám se, nehlasovali jsme o legislativně technické změně. Takže dal bych hlasovat za prvé o legislativně technické změně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pana poslance Michálka. Stanovisko ministra? (Legislativně technická změna - tak moje stanovisko je neutrální.) Já ukončím hlasování, protože než se pan ministr vyjádřil, mou chybou tedy trošku, tak už by poslancům bylo opravdu pár sekund do toho, odhlasovat.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro legislativně technickou? Kdo je proti?

Takže k hlasování číslo 295 přihlášeno 93 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně Nevludové pod číslem 6740.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Stanovisko ministra? (Negativní.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 296 přihlášeno 93 poslanců, pro 12, proti 28. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Dále bychom hlasovali odděleně o pozměňovacím návrhu kolegy Luzara, jehož první část je audiovizuální záznam všech zúčastněných.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Pane ministře? (Neutrální.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 297 přihlášeno 93 poslanců, pro 44, proti žádný. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Jako další bychom hlasovali druhou část toho pozměňovacího návrhu, která se týká archivace, ve znění té legislativní úpravy kolegy Michálka. (Konzultace.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, prosím vás, ještě jednou nám to sdělte na mikrofon, protože vy provázíte hlasování.

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Nyní bychom hlasovali o druhé části pozměňovacího návrhu pana kolegy Luzara, který se týká uchovávání záznamů po dobu pěti let ve znění upřesnění té technicky legislativní úpravy kolegy Michálka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Stanovisko ministra?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Já se omlouvám, teď jsem vás neposlouchal, protože z mého pohledu se hlasovala jenom změna té textace kolegou Michálkem, a o tom, aby se pak hlasovalo o té textaci, jestli je umožněna, protože jeho pozměňující návrh nebyl načten, ale nejsem samozřejmě ten, kdo by prováděl procedurou. To první hlasování nebylo z mého pohledu o tom, jestli ta věta bude, nebo nebude přijata, ale jestli bude připuštěna její změna. (Projevy souhlasu.) Tak jsem to pochopil správně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Michálek k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já to jenom vysvětlím. Na začátku se hlasovalo - legislativně technický návrh, je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, ten byl přijat. A teď budeme hlasovat ten samotný pozměňovací návrh, tu druhou část, kterou předložil pan kolega Luzar. A ten návrh se týká tedy vyloučení působnosti zákona č. 106, nebo předpisu upravujícího poskytování informací ve vztahu k těm audiovizuálním záznamům o státní zkoušce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže stanovisko ministra?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Pak si rozumíme a pro nadbytečnost je mé stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 298 přihlášeno 93 poslanců, pro 17, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích?

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích a nyní bych vás požádal o hlasování zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1081, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 299 přihlášeno 93 poslanců, pro 80, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A vzhledem k tomu, že je 12.58, tak jestli není žádná námitka, přerušil bych jednání schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobrou chuť. Schůze bude pokračovat ve 14.30 interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP